2.9.2019

Hyödyllisiä some-opintoja pohjoismaisessa lähettilästapaamisessa


Mitä haluan tällä blogipostauksella sanoa? ETwinning on mahtava ja opettajalle äärimmäisen tarpeellinen verkosto. Kenelle suuntaan viestini? Opettajakollegoille!Innostuneet terveiset pohjoismaisten eTwinning-lähettiläiden kokoontumisesta Ruotsin Marstrandissa 28. - 30. elokuuta. Koolla oli nelisenkymmentä henkeä Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Suomesta meitä oli mukana Riikka Aminoff Opetushallituksesta sekä neljä eTwinning-lähettilästä.

Minulle tapaamisen kiinnostavinta antia oli työskentely, joka avasi sitä, miten sosiaalisessa mediassa voisi viestiä tarkoituksenmukaisemmin. Sosiaalisen median merkitys aukeni entistä kirkkaammin. Asioita meille oli opettamassa Lena Leigert, joka on vastikään kirjoittanut asiasta sosiaalista mediaa käsittelevän kirjan.Aina pitää miettiä, mitä haluaa sanoa ja kenelle viestin suuntaa. Mitä lukijoiden/kuulijoiden tulisi tietää, mistä pitää ja mitä tehdä? Millainen tunne tulee somessa jaetusta? Mitä somekanavia käyttää? (Taas on kyse kohderyhmästä, sillä eri ihmis- ja ikäryhmät käyttävät sosiaalista mediaa eri tavoin.) Mihin sävyyn haluaa kertoa?

Tämä on tuttua asiaa kaikille tekstejä kirjoittaville, mutta asioita käytiin lävitse lähettilään työn kannalta omakohtaisesti. Eri ikäryhmät käyttävät erilaisia kanavia. Ryhmissä muutettiin asiallinen mainos provosoivaksi ja humoristiseksi. Äidinkielen opettajalle ei olisi voinut löytyä hauskempaa ja hyödyllisempää jatkokoulutusta.- Minua tämä herätti ajattelemaan asioita syvällisemmin, sanoi Antti Piiroinen. Täytyy paremmin miettiä, kenelle suuntaa postauksia ja millaisen kuvan antaa asioista. Antti esitteli tapaamisessa myös suomalaisten eTwinning-lähettiläiden blogia ja siihen liittyviä lukutilastoja. Lukukauden alku ja opetussuunnitelmien muutosajat ovat vilkkaimpia lukemisaikoja. Varhainen kielenoppiminen ja varhaiskasvatuspegagogiikka olivat suosituimmat aiheet viime vuosina. Blogiin löydetään useimmiten Facebookin kautta.

- Tämä oli mahtavan hyvä koulutus, totesi Siw Kyrkslatt Ahvenanmaalta. -Täällä oli sekoitettu taitavasti käytännön työskentelyä ja teoria-asiaa. Pidin kovasti tapaamisen turvallisesta ilmapiiristä.

Tapaamisesta löytyi myös hauskoja sovelluksia opetuskäyttöön. Clips, yksinkertainen elokuvanteko-ohjelma, oli uusi tuttavuus osalle osallistujista. Katja Wiede veti hauskan Gimkit-session pohjoismaiden tietämyksestämme. Eri maiden tiimit järjestivät erilaisia brainbrake-hetkiä, joissa liikuttiin ja tutustuttiin toisiin paremmin. Tapaaminen oli järjestetty pedagogisesti viisaasti, sillä asian lisäksi mukaan tarttui erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia.eTwinning Koulu -nimike

Kokoontumisessa pohdittiin myös eTwinning Koulu -leiman merkitystä kouluille tehdyn kyselyn pohjalta. Riikka Aminoff esitteli tehtyä kyselyä. Miten nimike on vaikuttanut toimintaan? Selvästi se on tuonut näkyvyyttä ja toisaalta ohjannut toimintaa entistä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi. Kansainvälisyys tulee osaksi koulun toimintatapaa. Jos olet kiinnostunut tutustumaan tutkimuksen kaikkiin vastauksiin, ota yhteyttä NSS:n Riikkaan, niin hän voi lähettää ne sinulle.


Itse esittelin oman koulumme, Ylitornion yhteiskoulun lukion eTwinning-projekteja. Toivoisinkin, että eTwinning leviäisi enenevässä määrin rikastuttamaan myös lukioiden toimintaa. Projektien ei tarvitse olla valtavia, vaan on parasta lähteä liikkeelle tekemällä pieni yhteinen, kurssiin kuuluva tehtävä kumppanikoulun kanssa. 

Projektit yhdistävät mainiosti esimerkiksi mediaopetusta, kirjallisuutta, tvt-taitoja ja kieliä. Samalla tulee integroitua eri oppiaineita.


Olen iloinen siitä, että kouluruotsillani pystyin osallistumaan tapaamiseen, ymmärtämään valtaosan asioista ja välillä jopa keskustelemaan på svenska. Vanha ruotsinopettajani olisi myös ollut ylpeä siitä!

Nyttiga studier i sociala medier på det nordiska ambassadörsmötet


Vad är mitt budskap med denna bloggpostning? Att eTwinning är ett imponerande och ytterst nyttigt nätverk för lärare. Till vem riktar jag denna text? Till lärarkollegor!

Jag kommer med ivriga hälsningar från det nordiska ambassadörsmötet som hölls i Marstrand, Sverige den 28.- 30. augusti. Vi var cirka 40 personer från Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland. Från Finland deltog Riikka Aminoff från Finlands NSS samt fyra eTwinning ambassadörer.

För mig var det mest intressanta på mötet workshopparna kring sociala medier. Vi lärde oss hur man kunde använda sociala medier effektivt och ändamålsenligt. Betydelsen av social media öppnades på ett nytt sätt. Det var Lena Leigert som lärde oss. Hon har nyligen publicerat en bok om sociala medier.

Man skall alltid tänka, vad man vill säga och till vem. Vad behöver läsarna veta och göra? Vilken känsla ger postningen? Vilka kanaler använder man? Det finns olika målgrupper, som använder sociala medier på olika sätt. Vilken stil väljer man?


Allt detta är bekant för alla som skriver olika slags texter, men vi gick genom principerna utgående från ambassadörsarbetet. Olika åldersgrupper använder olika medier. Som grupparbete fick vi forma om sakliga reklam till provokativa och roliga. En mycket rolig och nyttig övning för en modersmålslärare som mig!

- Jag började fundera lite djupare på kommunikation i sociala medier, erkände Antti Piiroinen. Man måste fundera på till vem man riktar postningarna och hurudan bild ger man av saker och ting. Antti presenterade de finska eTwinningambassadörernas blogg; användarstatistik samt vilka teman som läses mest. Bloggen läses mest i början av terminen. Teman kring tidig språkinlärning och småbarnspedagogik har varit populärast under det senaste året. Läsarna hittar oftast till bloggen via Facebook.

-Jag tycket att det var jättebra skolning, säger Siw Kyrkslatt från Åland. Teori och praktik blandades skickligt och jag tyckte mycket om den trygga atmosfären.


Vi fick också tips på intressanta appar för undervisning. Clips, en enkel och praktisk app för att göra videor med tyckte många om. Katja Wide testade våra kunskaper om de nordiska länderna med appen Gimkit. Olika ländernas ambassadörer drog korta brainbreaks; små pauser där man rörde på sig eller lärde känna varandra. Programmet var pedagogiskt smart. Man lärde sig både teori och olika metoder som man kan jobba med i klassen.


Vad betyder titeln eTwinning-skola?

eTwinning-skola -titeln var också ett tema. Riikka Aminoff presenterade svaren på en enkät där det frågades om hur titeln har påverkat skolans verksamhet. Titeln har ökat skolans synlighet och hjälper till at utveckla skolans mer systematiskt och målinriktat. Den internationella verksamheten blir en naturlig del av skolans verksamhet. Om du är intresserad av att bekanta dig med enkätens alla svar, ta kontakt med NSS Riikka, hon kan skicka dem åt dig.

Jag berättade om min skola, Ylitornion yhteiskoulun lukio och dess eTwinning projekt. Jag önskar att eTwinning skulle sprida sig till flera gymnasier för att berika deras verksamhet. Projekten behöver inte vara stora utan det är bäst att börja med en liten, gemensam uppgift som hör till en kurs tillsammans med partnerskolan. Projekten förenar fint till exempel mediastudier, litteratur, IT och språk. Samtidigt integreras de olika ämnena.

Jag är glad att jag kunde delta på det nordiska ambassadörsmötet med min skolsvenska, förstå det mesta och då och då även delta i diskussionen på svenska. Min gamla svenskalärare skulle ha varit stolt över mig!

26.8.2019

Yhteistyötä Kopiraittilan kanssaOlin aika otettu puolitoista vuotta sitten ITK-päivillä Hämeenlinnassa, kun minut esiteltiin Kopioston väelle heidän etsittyään yhteistyökumppania suunnittelemaan eTwinning-projektia, jossa opetellaan samalla tekijänoikeuksia.

Otin haasteen vastaan, vaikka vähän hirvitti. Osaanko kirjoittaa niin selvät ohjeet projektin kulusta, että ihan vasta-alkajakin osaa niitä seuraten toteuttaa projektin? Ja saanko ujutettua tekijänoikeusasiat riittävällä laajuudella mukaan?

Aika näyttää, miten onnistuin. Nyt ohjeet on kuitenkin julkaistu.

Tein koko ajan hyvää yhteistyötä Kopioston Kirsi Salmelan kanssa. Hänellä oli kärsivällisyyttä lukea ja kommentoida keskeneräisiä ohjeita, muistuttaa minua tarvittaessa päivämääristä ja olla oikein mukavana työparina tässä.

On aina hienoa, kun eTwinning herättää positiivista huomiota ja kiinnittää myös ulkopuolisten tahojen kiinnostuksen. Tekijänoikeudet ovat sitä paitsi erittäin tärkeitä nykyaikana(kin), joten niiden harjoittelu ei ole koskaan turhaa.

Projektisuunnitelmat on esitelty Kopiraittilan sivuilla. Siellä kerrotaan näin:

"Kopiraittila on Kopioston tuottama inspiroiva ja innostava pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen". 

Kopiraittilan sivuilta löytyy jokaiselle ikäryhmälle ja koulutusasteelle omaa pelillistä ja pedagogista materiaalia. Opettajana on aina helpottavaa löytää jotain valmista, eikö totta?

Ensimmäinen suunnittelemani projekti on nimeltään "Luonto ympärillämme".  Se on suunniteltu kahden maantieteellisesti toisistaan kaukana olevan koulun väliseksi. Projektissa esitellään ympäröivää luontoa projektikumppaneille eri tavoin. Selkeä, yksinkertainen projekti, joka ei vaadi kovin paljon aikaa, mutta kestää kuitenkin koko kouluvuoden tai jopa kalenterivuoden. Projekti sopii parhaiten alakoululaisille, mutta miksei tosin jo esiopetukseen, jos eskarilaiset saavat sopivasti apua isommilta.

yrtti, Luonto, kukka, kesällä, keltainen, maatalous, kasvi, kasvisto, lehti, siitepöly
kuvan lähde

Projektin eri vaiheet on pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi ja suunnitelmassa annetaan myös ehdotuksia käytettävistä sovelluksista. Omalle projektille voi muuten tietenkin keksiä oman nimen!

Toisen projektin suunnittelin yhdessä Kirsi Salmelan kanssa. Sen nimi on "Kulttuuriprojekti"  ja siinä esitellään oman alueen kulttuuria valituin tavoin. Projekti on helppoa muovata osallistujien ikään ja taitoihin sopivaksi, joten se soveltuu ala- ja yläkouluille, lukioon ja jopa ammatilliseen koulutukseen. Projektissa voidaan oman valinnan mukaan keskittyä erilaiseen taiteeseen, musiikkiin ja/tai kirjallisuuteen. Tai mitä kulttuuria sivuavaa vaan keksitään!

Kuvahaun tulos haulle kulttuuri
kuvan lähde

Opetan itse alkaneena lukuvuonna kuudetta luokkaa ja olen ajatellut toteuttaa jonkinlaisen kulttuuriprojektin. Se on onneksi nyt helppoa, kun valmis suunnitelma on itsenikin käytettävissä!    

Ja tekijänoikeudet pinnalla muistissa!

Hyvää lukuvuotta 2019-2020 kaikille! 


20.8.2019

Vuorovaikutus- ja mediataitoja aidoissa tilanteissa
Olen aloittanut uutena eTwinning-lähettiläänä kesäkuussa. Toimin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä uskonnon opettajana Ylitornion yhteiskoulun lukiossa, joka on eTwinning-koulu. Kuulun myös Apple Distinguished Educator -verkostoon.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen oppimisessa tarvitaan käytännön tilanteita. Olen innostunut eTwinningistä, sillä sen avulla löytää uusia yhteistyökumppaneita ja kansainväliset yhteydet tulevat todeksi.

Kirjallisuus, kulttuuri ja teknologia tarjoavat hienoja mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Meillä on ollut sekä kasvokkain tapahtuvia että teknologiavälitteisiä eTwinning-projekteja, joissa olemme integroineet eri oppiaineita.

Elämä ei jakaudu oppiaineisiin. Twinning-projektit ylittävät oppiaine-, kieli- ja kulttuurirajoja. Vuorovaikutus- ja mediataitoja tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Helpointa on aloittaa yhteistyö jossain pienessä tehtävästä, joka liittyy pakolliseen kurssiin, esimerkiksi videon tai novellin tulkintaan. Siihen on helppo liittää teknologian käyttöä ja yhteistyökumppaneita. Opiskelijat voivat keskustella samoista valmiista videoista teknologian välityksellä. Vuorovaikutusosaaminen ja mediataidot karttuvat.

Videoita tehdessä oppii myös kuvan käsittelyä ja tulkitsemista. Keskustelu ennestään tuntemattoman ihmisen kanssa voi jännittää, mutta siitä myös oppii. Erityisen palkitsevaa on ollut nähdä opiskelijan pelon ja ennakkoluulojen muuttuminen innostukseksi. Toinen erityisen hieno asia minulle on ollut yhteistyö eri oppiaineiden välillä.

Monilukutaitoa ja medioita, kulttuurien tuntemusta ja kansainvälisyyttä, tieto- ja viestintätaitoja

ETwinning-projektit palvelevat lukiossa aihekokonaisuuksien opiskelua, muun muassa monilukutaidon ja medioiden, kulttuurien tuntemuksen ja kansainvälisyyden sekä tvt-taitojen opiskelua.

Jokainen projekti opettaa jotain uutta niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Maailma avartuu.

Minulta voi tilata työpajoja tai eTwinning- esittelyjä Lapin ja Oulun läänin alueella. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta mirjami.hyttinen(at)gmail.com.                                                     
Mirjami Hyttinen