12.6.2018

”Ihanaa saada uusia ideoita ja tutustua ihmisiin”

Neljä suomalaista varhaiskasvatuksen asiantuntijaa osallistui touko- ja kesäkuun taitteessa kolmepäiväiseen eTwinning-seminaariin Norjassa lähellä Osloa. Seminaarissa oli osallistujia Pohjoismaiden lisäksi Italiasta, Maltalta ja eri puolilta Brittein saaria.

Toiminnallista digiä varhaiskasvatukseen


Seminaarin teemana oli digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttö varhaiskasvatuksessa. Osallistujat pääsivät kokeilemaan erilaisia varhaiskasvatukselle sopivia ”leluja” ja "härpäkkeitä", joilla voi harjoitella ohjelmointia ja koodausta. Useille osanottajille tuttuja olivat ohjelmoitavat Be-Botit (mehiläisen näköiset robotit) ja Blue-Botit, mutta uusiakin löytyi kuten Fisher-Pricen koodattava toukka (Code-a-Pillar) ja Osmo Coding with Awbie -koodauspeli, jossa käytetään koodauspalikoita, joita yhdistelemällä opetellaan koodausyhdistelmiä ja kaavoja. Kun pääsi itse kokeilemaan, lelut ja vempaimet tuntuivat helpoilta käyttää ja varhaiskasvatukseen sopivilta.

Laitteisiin tutustuminen jatkui digitaalisten mikroskooppien kokeilulla. Lapset ovat innokkaita tutkimaan asioita ja luupit ovat monessa päiväkodissa ahkerassa käytössä. Digitaalisten Pro Scope ja Easi Scope mikroskooppien etu on siinä, että ne voi yhdistää tablettiin tai tietokoneeseen ja sitä kautta näkymän jakaa datatykin avulla koko ryhmälle.

Ensimmäisenä päivänä tehtiin lisäksi pienissä ryhmissä animaatioita iPadin iStopmotion-sovelluksella. Ohjelma on helppo käyttää ja se sopii aikuisen ohjauksessa myös päiväkoti-ikäiselle. Animaatiossa voi liikuttaa pieniä esineitä (leluja), kuvia tai legoja. Lapset voivat itse myöhemmin lisätä animaatioon selostuksen tai musiikkia.

Kv-projekteja pienille oppijoille


Digitestailun ohella seminaarin tavoitteena oli verkostoitua ja käynnistää pieni projekti. Ensin mietittiin mahdollisia aiheita, joissa kukin päiväkoti pääsisi näyttämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan. Sen jälkeen samoista teemoista kiinnostuneet löivät hynttyyt yhteen ja alkoivat suunnittelun. Suomalaisista osanottajista Jo Jackson (English Speaking Playschool of Oulu) perusti projektin norjalaisen kumppanin kanssa. Aiheena on lasten itsensä suunnittelema aarten etsintä -leikki päiväkodin lähiluonnossa. Suomalaisille lapsille luonnossa retkeily ja luonnon tutkiminen ovat luontevia toimintatapoja. ”eTwinning yhteistyö auttaa lapsia laajentamaan käsitystään ympäröivästä maailmasta ja avaa heidän mielensä uusille mahdollisuuksille.” Jo sanoo. Sama koskee myös lastentarhanopettajia ja muuta henkilökuntaa. ”eTwinning sopii kaikille. Ammattitaitoiset kasvattajat osaavat luoda ja soveltaa projekteja, jotka ovat merkityksellisiä, kiinnostavia ja ikäkaudelle sopivia.

Suomen edustajat Marja-Terttu Puurtila, Johanna Latva,
Maarit Kasurinen ja Jo Jackson
Maarit Kasurinen ja Johanna Latva lähtivät mukaan Wheels on the Bus -projektiin. Siinä lauletaan,  tehdään videoita ja tutustutaan kumppanimaan kulttuuriin. ”eTwinning-projektin myötä lapset näkevät ja tutustuvat muiden maiden tapoihin ja olosuhteisiin.” Johanna toteaa. ”eTwinning on todella hyvä yhteyksien luoja, saa ideoita eri maista, pääsee helpommin toteuttamaan projekteja, kontaktit ovat todella tärkeitä.” Maarit jatkaa. eTwinningistä hyötyvät aikuiset ja lapset.

Marja-Terttu Puurtila Lastentalo Mukulaxista ja hänen ruotsalainen kumppaninsa perustivat projektin, jonka aihe on koodaaminen ja ohjelmointi analogisesti ja ilman sähköisiä apuneuvoja. Ohjeita ja lyhyitä algoritmeja voi luoda ja soveltaa ilman tietokonettakin esimerkiksi käyttäen joitain yllä mainituista leluista. Vinkkisivustoja varhaiskasvatukseen sopivan päättelyn ja ongelmanratkaisun harjoitteluun löytyy netistä. Seminaari avasi ”Mallun” silmät eTwinningin hyville puolille: ”eTwiningin välityksellä saa kontaktin samasta aiheesta kiinnostuneeseen henkilöön tai ideoita projekteihin. Yhdessä tehdyn projektin välityksellä lapset saavat kontaktin ja tietoa muualla asuviin lapsiin. Lapset tutustuvat vieraaseen/vieraisiin kieliin ja kulttuureihin ja samalla oppivat ATK-taitoja, erinomainen tapa tehdä projektia ja kansainvälisyyskasvatusta, eikä ole kustannuksista kiinni, eli kaikille mahdollinen.

”Jännittävä ja mielenkiintoinen”


Kaikki suomalaiset osallistujat olivat yhtä mieltä seminaarin annista: se oli todella hyvä ja antoisa. Kaikki saivat uusia ideoita ja oli hienoa vertailla kokemuksia eri maiden päiväkodeista. ”Kotiin palatessani olin erittäin motivoitunut jatkamaan projektityötä.” Jo sanoo.

Johannan mielestä seminaari oli ”jännittävä siksi, että en ole koskaan ollut seminaarissa ulkomailla enkä myöskään noin toiminnallisessa seminaarissa. Innostuin muutamista appeista ja laitteista kovastikin.

Kaikki seminaarin osanottajat perustivat projektin. Projektien aiheet, kuvaukset ja kumppanit löydät täältä: https://twinspace.etwinning.net/65027/pages/page/404825 Ehkä saat projektikuvauksista idean omaan projektiin ja  innostut itsekin kokeilemaan!

11.6.2018

eTwinning-projektista Erasmus+ projektiksi

Sodankylän Sompion koululla on yhteistyökumppanikouluja Espanjassa, Belgiassa ja Turkissa. Yhteinen ajatuksemme on yhdessä kehittää opetuksen menetelmiä projektien kautta. Koodaamisen ja robotiikan ollessa jokaiselle kumppanikoululle uusi aluevaltaus sekä innostumisen ja kehittämisen kohde, yhteinen aihe projektille löytyi helposti. Aiemmin työskentelimme yhdessä projektissa Europe on a String, jossa eTwinningin Twinspaceen kokosimme ja kokeilimme nukketeatterityöskentelyn etuja oppilaiden opettamisessa ja oppimisessa. Sen projektin paras anti oli kielenopetukseen, jossa käsinuket antavat ujoimmallekin mahdollisuuden käyttää vierasta kieltä ja rohkaisevat puhumaan.

Erasmus+ projektin Together we learn to use coding at school kehittely alkoi eTwinning-projektin avulla. Tai voimme myöntää, että olimme niin innokkaita aloittamaan yhteistyön koodaamisen parissa ettemme halunneet odottaa Erasmus+ hakua, vaan päästä heti töihin. Se juuri on eTwinning-projekteissa todellinen etu, että pääsee nopealla tahdilla työn touhuun. eTwinning-projektissa How to become a coding engineer- Twinspacessa vaihdoimme ajatuksia ja kokeilimme erilaisia tehtäviä, kukin omalla koulullaan. Näin pääsimme jyvälle mistä oikein on kyse. Huomasimme, että toisissa kouluissa tarvittiin enemmän keskittymistä esimerkiksi nettiturvallisuuteen ja toisissa taas otettiin aivan ensimmäisiä askeleita koodaamisen ja robotiikan ihmeellisessä maailmassa, kun taas jollain koululla oli jo kokemusta enemmän. Pystymme näin hyödyntämään jokaisen partnerin vahvuuksia projektissa.

Projektimme Twinspace:n etusivu 11.6.2018


eTwinning-projekti toimi kuin esitutkimuksena Erasmus + projektia varten ja selkeytti sen tavoitteita ja toimintatapoja. eTwinning-projektin avulla tutustuimme kumppaneihimme vieläkin paremmin ja ymmärsimme paremmin mitä kukakin haluaa saavuttaa yhteisellä Erasmus+projektilla. Totesimme myös miten toimiva ja turvallinen ympäristö eTwinning ja Twinspace on työskentelyyn, joten se toimii myös Erasmus+ projektimme työskentelyalustana, varsinkin nyt uusien tietoturvasääntöjen tullessa voimaan. Alusta mahdollistaa myös oppilaiden osallistumisen aktiivisemmin projektiin, joka on erityisesti meille suomalaisille kouluille jo opetussuunnitelmankin näkökulmasta tärkeää.


Projektissa opettelemme yhdessä robotiikkaa
ja mietimme miten niitä opetetaan oppilaillemme.


Opetussuunnitelmauudistus toi meille suomalaisille kouluille uusia haasteita vastata sen asettamiin tavoitteisiin. Teknologian nopea kehitys ja sen(kin) myötä yhteiskunnan jatkuva kehitys virittää intoa ja asettaa haasteita opetukselle, opetusmenetelmille ja opettajan taidoille. Meidän koulumme onni on, että yhteistyökumppanimme painivat samojen haasteiden kanssa ja voimme opetella uusia taitoja yhdessä, samalla oppia katsomaan asioita erilaisista näkökulmista. Projektien avulla on ilo tarjota oppilaillemme samat mahdollisuudet kansainvälisyyteen, uuteen teknologiaan ja vieraan kielen harjoittamiseen autenttisissa tilanteissa pohjoisesta sijainnistamme huolimatta. Erasmus+ projektit toimivat ovena Eurooppaan ja eTwinning-projektit ovat kuin alati auki olevat ikkunat.

Learning event Espanjassa huhtikuu 2018. Taustalla Toledo.

30.5.2018

eTwinning -koulusta mallia

Meidän koulumme, Kärpäsen peruskoulu Lahdesta, on yksi neljästä suomalaiskoulusta, jotka nimettiin huhtikuussa 2018 eTwinning-kouluiksi.  Koulumme sai tunnustusta siitä työstä, jota henkilöstömme on eTwinningin puitteissa tehnyt.

Tämä oli ensimmäinen kerta kun näitä tunnustuksia jaettiin eurooppalaisille kouluille.  Kärpäsen koulun lisäksi Suomesta nimikkeen saivat Havukosken koulu Vantaalta, Ylitornion yhteiskoulun lukio sekä Lapin koulutuskeskus REDU.

Innovatiivinen ja eurooppalainen


Tunnustuksen saaminen on mahtava juttu.  Onnitteluja tuli kollegoilta ympäri Eurooppaa.  eTwinning-kouluna meidät tunnustetaan edelläkävijäksi muun muassa digitaalisissa käytännöissä, innovatiivisissa ja luovissa pedagogisissa menetelmissä sekä yhteistoiminnallisen oppimisen edistämisessä.  eTwinning-koulu -nimike osoittaa myös sen, että profiloidumme Eurooppaan.
  

eTwinning parhaimmillaan on tiimityötä


Polkumme eTwinning-kouluksi alkoi vuonna 2013, kun yksi opettaja oppilaineen aloitti ihka ensimmäisen eTwinning-projektimme.  Nyt, kun ensiprojektista on aikaa viisi vuotta, jokainen koulumme viidesluokkalainen pääsee harjoittelemaan projektiyhteistyötä eurooppalaisten kumppanikoulujen oppilaiden kanssa.  Aktiivisena Euroopan kansalaisena toimiminen tulee mahdolliseksi jokaiselle.  eTwinning-projektit on koulussamme luonteva tapa toteuttaa opsin laaja-alaista oppimista
Projektiin liittyvä opettajien yhteissuunnittelu koulussamme tapahtuu pääasiassa viikoittaisella yhteissuunnitteluajalla.  Eurooppalaisten opettajien kanssa suunnittelemme Messenger-ryhmässä.
  

Rehtorit osa koulun eTwinning-tiimiä


Keväisin rehtorit ja johtoryhmä huomioivat tulevan vuoden eTwinning-projektin mm. lukujärjestysteknisesti mahdollistamalla projektissa mukana olevien opettajien yhteisopettajuuden.  Rehtorit ovat mukana juhlistamassa oppilaiden palkittuja eTwinning-projekteja sekä tiedottamassa näistä huoltajille.

Molemmat koulumme rehtorit sekä kolme opettajaa ovat olleet kouluttautumassa eurooppalaisissa eTwinning-konferensseissa.  Näissä aiheina on ollut mm. 21st century skills, aktiivinen Euroopan kansalaisuus ja inklusiivinen koulu.  Tänään viimeksi kollega tuli luokseni kertomaan löytäneensä eTwinningin uutiskirjeestä mielenkiintoisen eTwinning-seminaarin Kreikassa.

Kärpäsen oppilaiden tiimityötä projektissa English Swings:


eTwinning-koulu -nimikkeellä annetaan tunnustusta koulujen eTwinning-tiimeille, ei yksittäisille opettajille tai projekteille. 

Apulaisrehtorin terveiset Rooman eTwinning School -konferenssista


"Pääsin todellakin käymään Rooman konferenssissa! Tämä oli itselleni ensimmäinen todellinen kosketus eTwinning-maailmaan.  Kolmen päivän ajan sain seurata kuinka 250 rehtoria ja opettajaa ympäri Eurooppaa puhalsivat yhteen hiileen eTwinning-teeman alla.  Jaettu johtajuus oli suurin teema konferenssissa ja itse pääsin osallistumaan myös aihetta käsittelevään demoon.

Kaikkiaan konferenssin anti oli monipuolinen ja kiinnostava.  Reissusta tarttui mukaan useita hyviä kontakteja Italiasta, Ranskasta, Saksasta ja Itävallasta.  Uusien kontaktien avulla saamme nyt myös koulumme yläluokat mukaan eTwinning-maailmaan.  Hienoa reissua väritti loistava matkaseura ja mahdollisuus käydä katsomassa pikaisesti Rooman nähtävyyksiä.  Siis lyhyesti vielä:  Aivan mahtava reissu."  Näin toteaa Kärpäsen koulun apulaisrehtori Timo Aho.


Why Apply for an eTwinning School Label?


European eTwinning Schools collaborating in a PDW (Personal Development Workshop) for eTwinning Ambassadors in Belgrade, Serbia, in June 2018:


Rehtori oppijana eurooppalaisessa eTwinning-yhteisössä

eTwinning Schools can change the path of education for the future.
Anne Gilleran, eTwinning Senior Pedagogical Advisor

Timo Aho, Tapio Alppi,
Minna Lemmetyinen ja 
Noora Leppävirta Roomassa
Outokumpulaisen Kummun koulun rehtori Minna Lemmetyinen sai hienon mahdollisuuden edustaa suomalaisia eTwinningissä toimivia kouluja Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing -konferenssissa Roomassa 14.–16.5.2018. Suomea edustamassa olivat myös Vuorentaustan koulu Ylöjärveltä, Pasilan koulu Helsingistä sekä eTwinning-koulun nimikkeen tänä keväänä saanut Kärpäsen koulu Lahdesta.

Konferenssi oli ensimmäinen eTwinning School -aiheinen erityisesti rehtoreille kohdennettu ammatillisen kehittymisen tapahtuma. Konferenssiin osallistui yli kaksisataa johtajuuden kehittämisestä sekä yhteisöllisestä oppimisesta innostunutta rehtoria ja opettajaa yli kolmestakymmenestä maasta.

eTwinning-koulut muutosagentteina


 ”Konferenssin aikana minulle rehtorina vahvistui aidosti se ajatus, että kansainvälinen eTwinning-toiminta voi todella toimia muutosagenttina sekä koulun sisällä että laajemmin alueella ja kansainvälisesti. Koulun kehittämisessä on mielestäni olennaista opetussuunnitelmaankin kirjatut yhteisölliset ja yhteistoiminnalliset verkostot. Erasmus+-rahoitteinen eTwinning tukee järjestelmänä laadukkaasti monin eri tavoin tällaisten verkostojen rakentumista. eTwinning-koulun nimikkeen saaneet koulut toimivat jatkossa muille kouluille kehittäjäesimerkkeinä.


Jokainen on tärkeä


Yhtenäiskoulumme on toiminut eTwinningissä jo lähes kymmenen vuotta. Tiedän, että eTwinning toimii laadukkaasti ja matalakynnyksisesti. eTwinningin verkostossa ei opettaja eikä koulu jää yksin, olipa kansainvälisyyden alkutaipaleella tai jo pidemmällä. Arvostan, että toiminnan keskiössä pysyy oppilas. Pienellä hiilijalanjäljellä todella suuri määrä lapsia pystyy kotikansainvälistymään ja saa tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia eurooppalaisessa yhteisössä. Konferenssissa nämä eTwinningin arvot olivat läsnä esityksissä ja työpajoissa.

eTwinningissä myös meidän aikuisten yhteisö saa toimia oppijan roolissa. Toiminta auttaa luomaan positiivista ilmapiiriä ja tasa-arvoa sekä tuo jokaisen oppijan – niin aikuisen kuin lapsenkin – äänen kuuluviin. Konferenssissa puhuneen Dublin City University -yliopiston apulaisprofessori Paul Downesin sanoin: eTwinning can offer support in collaboration and inclusion with a great impact in preventing bullying. Rehtorina koen äärettömän tärkeänä sen, että me löydämme konkreettisia keinoja rakentaa entistä hyvinvoivempaa kouluyhteisöä."


Tulevaisuuden koulu


Konferenssin päätöspäivänä minua puhutteli seuraava tiivistelmä: Tulevaisuuden koulu rakentuu innovaatioille, inkluusiolle sekä kansainvälisille yhteyksille. Välttämätöntä on silloin jaettu johtajuus ja kaikkien kokema osallisuuden tunne.”

We did not come here to fear the future. We came here to change it. Barack Obama