12.11.2018

eTwinning ammatillisessa koulutuksessaeTwinning on alun perin suunniteltu perusopetukseen ja moni ammatillinen opettaja saattaa miettiä, miten eTwinningin mahdollisuuksia voisi hyödyntää omassa opetuksessaan.

Seuraavassa sinulle Amisope muutama vinkki:

1.     Työelämän taidot


Jos sinusta tuntuu, ettet löydä oman alan opettajia, voit perustaa projektin, jossa käsitellään työelämän taitoja. Bratislavassa järjestetyssä seminaarissa perustimme yhdessä Pohjoismaisten opettajien kanssa projektin nimeltä ”Are you ready to work?” Projektissa opiskellaan tunnistamaan ja kehittämään erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten viestintätaidot, tiimityöskentelytaidot, ongelmanratkaisu ja luovuus. Nämä taidot ovat tuttuja jo aiemmista tutkinnon perusteista, joissa oli yksi arvioinnin kohde ”Elinikäisen oppimisen avaintaidot”.


2.     eTwinning ja liikkuvuus


eTwinning projekti voi olla liikkuvuuksien työkalu. Projektissa voidaan jakaa tietoa erilaisista lomakkeista ja käytännöistä. Siellä voidaan myös vertailla koulutuksen ja kulttuurien eroavaisuuksia sekä perehdyttää opiskelijoita tuleviin liikkuvuuksiin.


Kansainvälinen ryhmä Tsekeistä, Kyprokselta, Belgiasta, Suomesta ja
Slovakiasta suunnittelivat liikkuvuuksiin liittyvää projektia Bratislavassa


3.     Ammatilliset opinnot 


Saman tai läheisen alan opettajat voivat perustaa projektin, jossa tutustutaan toisten paikkakuntiin tai maahan. Travel adventure on projekti, jossa jokainen projektissa oleva ryhmä esittelee omaa maataan matkailukohteena. Jokainen ryhmä esittelee neljä kohdetta, joista vähintään yksi on luontokohde ja yksi kulttuurikohde. Loput kohteet voidaan valita maan vetovoimatekijöiden mukaan. Esitykset voivat olla esimerkiksi videoita, matkaesitteitä ja julisteita. Tuotoksia esitellään maiden välisissä videokonferensseissa. Lopuksi kerätään sähköinen matkailusanakirja jokaisen maan kielestä. Projektiin lupautuivat Bratislavassa mukaan ainakin Slovakia, Moldova, Kypros, Iso-Britannia, Belgia ja Suomi.

4.     Yhteistyökumppanien etsiminen


Etsitkö yhteistyökumppania ulkomailta? eTwinning livessa on kumppanifoorumi, josta voit löytää yhteistyökumppanin eTwinning projektiin tai Erasmus+ projektiin. Toki voit hyödyntää foorumia myös muuhun kansainväliseen toimintaan.

Yhteistyökumppaneita voi löytää myös erilaisissa seminaareissa. Ammatillisille opettajille on myös omia seminaareja. Suomalaisopettajien ryhmä osallistui lokakuussa seminaariin, jossa oli osallistujia 12 Euroopan maasta.

Projektin suunnittelua Bratislavassa - mukana opettajat Tanskasta, Kyprokselta ja Suomesta.


5.     Täydennyskoulutus 

eTwinning Livessa on osio, jossa esitellään ammatillista kehittymistä. Voit löytää sieltä lyhyitä verkkoseminaareja tai oppimistapahtumia, jotka kestävät usein pari viikkoa. Aiheet ja työkielet vaihtelevat ja kouluttajina toimivat kokeneet eTwinnaajat.


Summa summarum

Yhteenvetona suomalaiset opettajat kertoivat, että seminaari oli hyödyllinen. Siellä oli helppo tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Sieltä sai ideoita, millaisia projekteja voisi perustaa. Näitä voivat olla mm. kieliprojektit, historialliset projektit, taideprojektit, yleiset aiheet, kuten kestävä kehitys, maahanmuutto ja jouluprojekti sekä Erasmus+ projekteihin liittyvät projektit. Ja yleensä seminaari herätti ajatuksia erilaisista koulutusjärjestelmistä ja kulttuureista Euroopassa. Seminaarituomisina oli muutama perustettu eTwinning-projekti, useita uusia yhteistyökumppaneita ympäri Eurooppaa ja paljon ideoita kansainväliseen toimintaan.7.11.2018

ICT World 2017 - Euroopan paras projekti 12-16 vuotiaiden sarjassa

ICT World 2017 voitti oman ikäluokkansa sarjan eurooppalaisessa eTwinning- kilpailussa. Tämä palkinto kuuluu kaikille entisille ja nykyisille havukoskelaisille, jotka ovat olleet mukana projetissa. Olette huippuja! Olemme huippuja! Näin koulu tiedottaa ja kiittää omalla Instagram- tilillään heti palkinnon jaon jälkeen.

Pitkä kansainvälinen toiminta ja määrätietoinen kehittäminen sai ansaitun kruunun sekä yksittäisen projektin (ICT World 2017) että koko koulun tasolla (eTwinning koulu) tänä vuonna 2018.


Aktiivinen kansainvälinen toiminta alkoi Havukosken koulussa, Vantaalla,  2000- luvun alussa innokkaiden opettajien toimesta. Tänä päivänä se on levinnyt koko koulun yhteiseksi toimintakulttuuriksi. Vuoteen 2014 asti toiminta oli yksittäisten, innokkaiden opettajien toimintaa integroituna perusopetukseen. Tuolloinkin toiminta oli aina vähintään kahden eri aineenopettajan ideoimaa ja toteuttamaa toimiintaa (yhteisopettajuus). Vuonna 2015 työyhteisömme näki, että kansainvälistä toimintaa kannattaa laajentaa vielä enmmän koko kouluyhteisöä koskevaksi toiminnaksi. Tuolloin perustettiin kv- tiimi koordinoimaan toimintaa. Toiminnan taustalla on aina ollut vankka oppimisen pedagogisen kehittämisen tarve sekä eurooppalaisen ulottuvuuden tuonti luokkahuoneisiin. eTwinning valikoitui yhteistyöalustaksi heti sen ilmettyä 2005 sen helppokäyttöisyyden ja yhteisöllisyyden takia.Haastattelin Havukosken koulun matematiikan lehtori Pasi Vuorimaata, joka yhdessä kolleegansa Esa Oilan kanssa toteutti ICT World 2017- projektin.

Kysymykseen, miksi juuri teidän projektinne valittiin vuoden parhaimmaksi, vastasi Pasi Vuorimaa, että tässä projektissa oli erityisen vahvaa yhteistyötä sekä opettajijen että oppilaiden kesken. Sattumalta projektissa mukana olevat opettajat olivat erityisen ahkeria ja pedagogiikka edellä eteneviä, joiden kesken löytyi helposti yhteinen tapa toimia. Jokainen joutui seuraamaan, mitä muut olivat tehneet ennen oman työn aloittamista. Projektin idea oli hauska ja yksinkertainen. Aihepiiri, koodaus, graafinen kuvantaminen, 3D- mallintaminen ja robotiikka, oli hyvin ajankohtainen jokaisessa osallistujamaassa, sillä uusi opetussuunnitelma oli juuri tullut voimaan. Näin yhdessä etsittiin käyttökelpoisia toteuttamistapoja opetussuunnitelman toteuttamiseen. EU:n tasolla työskentely innosti ja motivoi kaikkia.

Oppilaita erilainen tekeminen innosti. Projektin sisällä oli helppo eriyttää sekä antaa lisä- ja jatkotehtäviä edistyneimmille, kertoo Vuorimaa.
eTwinning valikoitui yhteistyöalustaksi Vuorimaan mielestä siksi, koska se oli kaikille entuuudestaan tuttu alusta, josta aikanaan on löytynyt yhteistyökumppanit ja kumppanikoulut. TwinSpace oli kaikille tuttu ja projektialustan lisäksi siihen muodostuu myös julkinen nettisivu. Oppilaiden oli myös helppoa liittyä alustaan.

Kysymykseen, mitä luulet oppilaiden oppineen projektin aikana Pasi Vuorimaa vastaa hetkeäkään epäröimättä yhdessä tekemisen taidon, vieraan kielen käytön autenttisissa tilanteissa, kulttuurellisen vuoropuhelun ja suvaitsevaisuutta sekä erilaisten oppimisalustojen ja -ohjelmien käyttön, joita ei ihan jokapäiväisessä opiskelussa käytetä.


Entäpä mitä oppivat projektissa mukana olleet opettajat. Kaikki mukana olleet opettajat olivat tietyn alan asiantuntijoita, jolloin vertaisoppien opittiin yhdessä  uusia pedagogisia keinoja ja ideoita mm. ohjelmoinnin ja TVT- taitojen opettamiseen opetussuunnitelman mukaisesti, toteaa Vuorimaa. Lisää projektista voit lukea yhteistyöhankkeen nettisivuilta.

Palkinto jaettiin lokakuun lopussa Varsovassa järjestetyssä eTwinning konfrenssissa. Vuorimaa totesi palkonnon jakotilaisuuden olleen hieno kokemus ja konfrenssin työpajojen annin olleen mielenkiintoinen. Riviopettajan on välillä hyvä tietää ja tiedostaa eurooppalainen taso ja samalla sijoittaa Suomi ja oma opetus siihen perspektiiviin. Ohjelmoinnin, koodauksen ja robotiikan suhteen olemme etujoukoissa, toteaa Vuorimaa tyytyväisenä.15.10.2018

Nordic CRAFT i Römskog


Hälsningar från det nordiska eTwinning ambassadörsmötet!

Ett trettiotal eTwinningambassdörer samlades den 5-7.10 i Römskog utanför Oslo för att utbyta idéer, gå igenom vad som är på kommande och framför allt för att diskutera Nordic CRAFT.

Nordisk CRAFT är ett initiativ som Nordiska Ministerrådet understöder. CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinking. Det riktar sig till grundskoleelever, som får arbeta med problemlösning, innovation, kommunikation och it. CRAFT har redan slagit igenom i Danmark, men nu vill man få med hela Norden och det är där som eTwinning kommer med i bilden.  I CRAFT är processen viktig - det handlar inte enbart om att skapa en bra produkt, det handlar också om samarbete och om att vidareutveckla sina idéer. Eleverna får själva komma på vilka problem eller utmaningar de vill lösa - och därefter hur de skulle lösa dem. De arbetar i grupper som presenterar sina idéer för varandra och ger också feedback åt varandra.

Det går alltså till så här: Grupperna undersöker ett konkret problem. Det kan till exempel handla om hur man ska undvika att tygrester går till spillo i klassen eller om hur man kan minska mängden skräp i sitt bostadsområde. Grupperna försöker hitta mer information om problemet och man kan även prata med utomstående experter.  Grupperna brainstormar lösningar på problemet. Här är det kvantitet framför kvalitet som gäller! Av alla idéer som man skapat i gruppen, väljs den med mest potential. Gruppen ska sedan skapa en lösningsmodell, dvs en prototyp. Det kan handla om en presentation, en film, en 3D mall… Och nu kommer det riktigt spännande: eleverna ska presentera sina prototyper för varandra som en kort presentation, en pitch. Alla grupper ger också feedback på de andra gruppernas presentationer. Med hjälp av feedbacken kan grupperna ännu bearbeta sin planering.  I slutskedet väljer klassen (eller skolan, beroende på vilken nivå man är) de bästa prototyperna. De valda gruppernas prototyper presenteras även för valda experter inom området.

I Danmark är den slutliga höjdpunkten en stor mässa, där vinnarna från olika regioner presenterar sina lösningar för både besökare och domare. Domarna väljer de bästa idéerna och projekten på mässan. Men man belönar inte bara de idéer som har bäst potential, utan också andra grupper som har samarbetat bra.

 

9.10.2018

Helppo eTwinning-projekti vasta-alkajille

Usein kuultu kysymys eTwinning-koulutuksissa on: ”Olisi kiva aloittaa joku kv-projekti, mutta en oikein tiedä, mistä aiheesta kannattaa aloittaa. Projektin pitäisi olla sellainen, että se olisi aika lyhyt kestoltaan eikä se saisi olla liian monimutkainen, mutta tarjoaisi sopivasti haastetta ja vaihtelua.”

Kun mietiskelee oman projektin aihetta, kannattaa käydä tutkimassa ja hakemassa inspiraatiota eTwinning-portaalin etusivun projektiosiosta. Siellä projektipakit (https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits.cfm) ovat melko yksityiskohtaisia kuvauksia oppimisprojekteista, niiden tavoitteista, projektin vaiheista ja niihin sisältyvistä oppimisaktiviteeteista. Projektipakkeja on monista eri aiheista ja eri ikäluokille. Niitä kannattaa hyödyntää omaa projektisuunnitelmaa laatiessa.

Projektipakit on tarkoitettu opettajan avuksi, ei orjallisesti noudatettaviksi. Projektipakeista voi valita yhdessä oppilaitten ja kumppaniluokan kanssa ne aktiviteetit tai osa-alueet, joihin erityisesti halutaan paneutua. Samalla voidaan keksiä uusia tapoja toimia yhteistyössä tai käyttää uusia mielenkiintoisia työkaluja projektin tuotoksissa. Projektisuunnitelmaa voi muuttaa ja täsmentää tarvittaessa.

Hyvä ajatus on laittaa oppilaat tutustumaan eri pakkeihin ja valitsemaan suosikkinsa. Oppilaat voivat myös ehdottaa erilaisia tapoja toteuttaa aktiviteetteja omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Opettajan tehtävä on linkittää kyseinen projekti opetussuunnitelman eri tavoitteisiin, olipa kysymys oppiaineiden tavoitteista tai laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä.

Projektipakki joka sopii kaikille
Easy eTwinning kuva www.etwinning.net -sivustolta


Olen laatinut eTwinning-portaaliin uuden projektipakin, jonka nimi on Helppo eTwinning projekti vasta-alkajille (Easy eTwinning for Beginners). Se koostuu useasta pienestä, noin yhden kuukauden aikana toteutettavasta jaksosta (moduulista), joissa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan. Projektin alussa voi sopia kumppanin kanssa, että toteutetaan vain yksi tai kaksi aihealuetta. Usein kuitenkin käy niin, että kun löytyy innostunut kumppani ja kemiat sopivat yhteen, on hauska jatkaa eri teemoilla eteenpäin.

Itse toteutin projektin laajemmin siten, että lukuvuoden aikana käsiteltiin 5 – 6 eri aihetta ja lisäksi eri juhlapäiviin liittyviä teemoja kuten joulu, ystävänpäivä ja pääsiäinen. Kielenopettajalle tämä ei ollut ongelma, koska kaikki aihealueet sisältyvät myös opetussuunnitelman sisältöihin. Paljon tehtiin myös yhteistyötä luokanopettajien kanssa, erityisesti kun toteutettiin aktiviteetteja, joissa tarvittiin erityisosaamista musiikissa (videoidut esitykset), kuvataiteessa (julisteet ja logot) ja biologiassa (luonnon tarkkailu).

Tärkeää kaikissa tehtävissä on antaa tilaa oppilaitten luovuudelle ja luontaisille kiinnostuksen kohteille sekä henkilökohtaisille vahvuuksille. Oppilaiden tuotokset voivat vaihdella teemaa tutkivasta videosta tai kuvakollaasista, videoidusta haastattelusta tai dialogista, kuvitettuun artikkeliin, sarjakuvaan tai infograafiin. Eräs oppilas löysi itselleen luontaisen tavan ilmasta itseään vieraalla kielellä hyödyntämällä Story Board -työkalua (esim. https://www.canva.com/create/storyboards/ tai https://www.storyboardthat.com/).

Kivoja pieniä aiheita


Oppilaita innostavat ja heille merkityksellisiä ovat heidän omaan elämäänsä liittyvät aiheet kuten perhe, ystävät, lemmikit, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, elokuvat, kirjat ja tietokonepelit. Oman ympäristön näkee aivan uudessa valossa, kun kuvaa esim. omaa koulumatkaansa tai asuinympäristöään. Kun pysähtyy, voi yhtäkkiä havaita mielenkiintoisen värisiä lehtiä, outoja hyönteisiä tai muita luonnon pieniä ihmeitä. Lähisukulaisten haastattelut antavat aivan uutta perspektiiviä myös omaan elämään.

Kiinnostava pieni yhden päivän projekti voisi olla Today’s News. Siinä monikansalliset oppilasryhmät jaetaan tutkimaan ja vertailemaan sovittuna päivänä sanomalehtien ja TV-uutisten otsikoita ja sisältöjä eri aihealueittain. Yksi ryhmä tutkii kansainvälisiä pääuutisia, toinen kotimaan uutisia, kolmas urheilu-uutisia, neljäs kulttuurisivuja, viides viihdesivuja (konsertteja, elokuvailmoituksia…), kuudes uutisia rikoksista tai onnettomuuksista, seitsemäs muotia jne. Tämä tietenkin toteutetaan kunkin oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Jokainen voi valita itseään kiinnostavan aihealueen. Jokaisesta luokasta löytyy niitä, joita innostavat elokuvat, popmusiikki tai vaikka ympäristön suojelu. Mitä yhteistä löytyy lehtien pääuutisista? Mitä eroja on TV-uutisiin valituilla urheilulajeilla? Voiko tietää onko kyseessä aito vai keksitty uutinen, Fake or Truth?

Muita kiinnostavia aiheita ja vertailukohteita ovat mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö, arkipäivän kulku (mihin aikaan on herätys, mitä syödään aamiaiseksi, mitä tehdään iltaisin jne.), koulupäivän rakenne ja sisällöt, terveys, ruokailutottumukset ja liikunta. Näiden kaikkien asioiden käsittelyyn saa vinkkejä projektipakista.

Kielikasvatusta, tutkivaa oppimista ja sukupuolirooleja


Miten sukupuoliroolit ja sukupuoleen liittyvät stereotypiat näkyvät kielessä? Toisen laatimani projektipakin otsikko on Tytöt leikkivät nukeilla, pojat autoilla? Vaikka yhteiskunnasta näyttää tulleen entistä tasa-arvoisempi, monet sukupuoleen liittyvät ennakkokäsitykset elävät sitkeästi. Tämä pakki kannustaa oppilaita pohtimaan kriittisesti, millä tavoin sukupuoliroolit näkyvät kielessä ja miten ne esitetään erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Voiko sanoa, että tytöt ovat komeita ja pojat suloisia? Onko selvästi naisten tai miesten ammatteja? Miten tällaiset käsitykset vaihtelevat kielestä ja kulttuurista toiseen? Tämä teema sopisi hyvin toteutettavaksi oppiainerajat ylittävänä monialaisena projektina yhdessä äidinkielen ja yhteiskuntaopin opettajien (luokanopettajan) kanssa. Linkki projektipakkiin: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits/kit.cfm?id=1341
projektipakin otsikko on

Uusia ajankohtaisia projekti-ideoita esim. kestävästä kehityksestä, luonnosta ja koodaamisesta löytyy lisää täältä: https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/beginning-in-etwinningnew-proj