4.1.2019

Menneisyys kohtaa tulevaisuuden: välähdyksiä Varsovan eTwinning-konferenssista

“Our cultural heritage is more than the memory of our past; it is the key to our future.”

Vuosi 2018 oli eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi. Tämä aihe oli näyttävästi esillä eTwinningin vuosittaisessa konferenssissa, joka pidettiin tällä kertaa Varsovassa. Konferenssiin osallistui yli 500 opettajaa, rehtoria ja opetusalan ammattilaista.

Eurooppalaisen kilpailun voittajat: Pasi Vuorimaa ja Esa Oila
Eurobarometrin mukaan “yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta on sitä mieltä, että kulttuuriperintöä pitäisi opettaa kouluissa”. On tärkeää, että opettajat ja oppilaat tutustuvat Euroopan monimuotiseen ja elävään kulttuuriperintöön ja myös osallistuvat itse sen tuottamiseen. Tässä eTwinningillä voi olla vahva rooli.

Konferenssissa nostettiin osaamisen kehittämisen painopisteiksi:

  • tietoisuuden kehittyminen yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista
  • osallisuuden kokemuksen vahvistaminen: olemme osa Eurooppaa
  • erilaisten menetelmien kehittely ja jakaminen Euroopan kulttuuriperinnön ja yhteisten aineistojen turvaaamiseksi ja kehittämiseksi sekä niiden käyttämiseksi opetuksessa ja käytön edistämiseksi 


Yhteiset arvot eurooppalaisen yhteistyön perustana


Konferenssin avauspuheenvuoron piti EU:n kasvatus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilukomissaari Tibor Navracsics. Hän ilmaisi huolensa Euroopan kahtiajakautumisesta. ”Meidän on keskityttävä tarkastelemaan sitä, mitä kulttuurissamme on yhteistä, eikä korostettava eroavaisuuksia.” hän totesi.
Koulut ja kasvatus ovat avainasemassa, kun haluamme nuorten kasvavan avarakatseisiksi, erilaisuutta arvostaviksi ja tasa-arvoa puolustaviksi kansalaisiksi. Kunnioittamalla omaa kulttuuriperintöämme ja tutustumalla muihin kulttuureihin opimme ymmärtämään niitä paremmin ja löydämme ihmiskuntaa yhdistävät periaatteet ja arvot.

”Tärkeimmäksi konferenssin anniksi nousi tietoisuus siitä, miten keskeisessä ja tärkeässä asemassa eTwinning-verkosto on, kun haluamme luoda yhteyksiä ja samalla tasoittaa eroja eri puolilla Eurooppaa ja sen lähialueilla sijaitsevien koulujen välillä. Comenius kehotti aikoinaan avaamaan ikkunat Eurooppaan, eTwinning on avannut tietoverkot toistemme luo.” kiteyttää kokemuksiaan erityisopettaja Annamari Kurki Putaan koulusta, Torniosta.

Kulttuuriperintö osana arkielämää 
Elävän perinnön puu - luotu konferenssityöpajassa


Konferenssin monipuolinen työpajavalikoima tarjosi opettajille runsaasti käytännön opetusvinkkejä, -menetelmiä ja -materiaaleja kulttuuriperintökasvatukseen. Sitä lähestyttiin monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi draaman, musiikin, digitalisaation ja pelillistämisen kautta.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Kati Nurmi piti konferenssissa elävän perinnön työpajan, joka hyödynsi aiemmin yhdessä Museoviraston kanssa valmistettuja elävän perinnön opetusmateriaaleja.

”Osana työpajaa opettajat pohtivat heille itselleen tärkeää kulttuuriperintöä (henkilökohtaista, alueellista, kansallista tms.) ja keneltä sekä miten se on heille periytynyt. Yhteisenä tekijänä eri kansallisuudesta riippumatta nousivat esiin etenkin äidiltä tai isoäidiltä perityt ruoanvalmistustaidot ja reseptit, jouluun liittyvät tavat ja perinteet, sekä perheen ja suvun omat perinteet. Osallistujat saivat myös tehtäväkseen pohtia ryhmissä eurooppalaista kulttuuriperintöä ja nostaa esille yhden aiheen, jonka he kokivat yhdistävän kaikkia eurooppalaisia jollain tavalla. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön listalle ehdotettiin oopperaa, kansantarinoita, virallista ja palkallista kesälomaa, sekä pääsiäismunien maalausta (myös ei uskonnollisena perinteenä).  Kaiken kaikkiaan sekä käytetyt materiaalit että opetusmetodit saivat hyvää palautetta.” kuvailee Kati Nurmi vetämäänsä työpajaa ja sen antia.

Osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta Euroopan Komissio on julkaissut opettajille suunnatun kulttuuriperintökasvatuksen oppaan, Europe’s Cultural Heritage Tookit for Teachers. Kulttuuriperintöön liittyviä eTwinning projekteja puolestaan esitellään Learning from the past, designing our future: Europe's cultural heritage through eTwinning-oppaassa.

Kontaktit kollegojen kanssa ja yhdessä tekeminen ihan parasta


Palkintomatkalla Varsovan konferenssissa olivat eurooppalaisen eTwinning kilpailun voittajat Pasi Vuorimaa ja Esa Oila (Havukosken koulu, Vantaa) sekä Suomen eTwinning-kilpailun voittajat opettajat/rehtorit Mirjami Hyttinen ja Sari Lantto (Ylitornion yhteiskoulun lukio, Ylitornio) ja Sari-Hannele Kiviaho ja Annamari Kurki (Putaan koulu, Tornio).

Lisäksi mukana olivat Kati Nurmi (Kulttuuriperintökasvatuksen seura), Anne Onnela (Opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff (Opetushallitus).

Työpajat olivat Hannele Kiviahon mielestä mielenkiintoisia ja hänelle sopii hyvin ryhmissä työskentely. ”Toiminnallinen oppiminen ovat kivaa ja rentoa. Samalla tutustuu eri maiden opettajiin. Työpajojen opettajat olivat innostavia ja tulen mahdollisesti jollain tapaa käyttämään opetuksessani työpajoissa saamiani ideoita.”

Myös Pasi Vuorimaa innostuu kohdatessaan kollegoita. ”Innokkaiden ja samanhenkisten ihmisten kanssa ollessa yhdessä saa jälleen uutta intoa ja ideoita. Kiireisessä arjessa ehtii yleensä paneutua vain arjen pyörittämiseen ja omaan perustehtävään. Innokkaiden ihmisten kanssa keskustelu ja työskentely herättävät aina uusia ideoita.

Suomen delegaatio VarsovassaLinkkejä ja vinkkejä kulttuuriperintökasvatukseen: 

Museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhdessä valmistamat elävän perinnön opetusmateriaalithttp://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

Kulttuurin vuosikello: http://www.kulttuurinvuosikello.fi
Kulttuuriperinnön vapaasti käytössä oleva materiaalipankki kouluille, päiväkodeille ja kaikille muille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille. Sivulla on melkein 500 ideaa ja vinkkiä opetukseen. Opetusmateriaalit on organisoitu temaattisesti (paikallisuus, moninaisuus, kansainvälisyys, uskonnot ja katsomukset, taide ja luovuus, rakennus- ja luonnonperintö, perinteet ja sukupolvien välisyys).

Kulttuurikasvatussuunnitelma: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton yhdessä toteuttama kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta.

3.1.2019

Vuosi 2019 ja uudistunut Twinspace-projektiympäristö


Twinspace on eTwinningin ilmainen projektiympäristö, joka on salasanalla turvattu ja sulkee pois kouluun kuulumattomat elementit.  eTwinning-projektien kumppanikoulut Euroopassa ja Euroopan lähialuille (Erasmus + -maissa) saavat käyttöönsä virtuaalisen Twinspace-projektiympäristön, jossa oppilaat ja opettajat voivat suojatusti jakaa toisilleen tekstiä, kuvia ja videoita, chattailla ja olla videoneuvotteluyhteydessä.  Twinspace mahdollistaa kumppaneiden yhteistoiminnallisen työskentelyn kansainvälisissä ryhmissä.Joulukuussa uudistuneen Twinspacen ulkonäkö muuttui nykyaikaisemmaksi, useimmat vanhat toiminnot säilyivät ennallaan ja uusia, oppilaita aktivoivia toimintoja on lisätty.  Voit liittää uuteen Twinspaceen kyselyn tai Twinboard-ilmoitustaulun, jossa oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan, kuviaan ja videoita. Jokaisen sivun loppuun voit myös avata keskustelumahdollisuuden, nämä keskustelut ohjautuvat Twinspacen keskustelufoorumiin.  Projektin voit toteuttaa täysin hyödyntäen Twinspacen helppokäyttöisiä toimintoja, mutta jos haluat, voit upottaa Twinspace-alustalle minkä tahansa sovelluksen, jonka nettisivulle voi upottaa. Yhteistoiminnallisuuden mahdollistavia sovelluksia on useita, useimmille tutusta PowerPointista alkaen: Sway, Padlet, Tricider, WordArt, Mindmapmaker, Twiddla, ... you name it.

Uutta Twinspacessa on myös ilmoitusten hallinta (Notification settings), joka löytyy käyttäjäprofiilista.  Tämän avulla käyttäjä voi määritellä haluaako hän ilmoituksia projektinsa uusista tapahtumista ilmoituskeskukseen (= kelloikoni sivun oikeassa yläkulmassa).  Opettajalla on mahdollisuus tilata ilmoitukset myös sähköpostiinsa.

Jos olet käyttänyt Twinspacea aiemmin, uutta vanhaan verrattuna on, että enää et voi tulostaa oppilaiden salasanoja Excel-tiedostona, vaan listassa näkyvät vain käyttäjänimet. Tämä on seurausta tiukentuneista tietoturvasäädöksistä (GDPR).  Aiempi Projektipäiväkirja (Project journal), on nyt nimeltään Uusimmat tiedotteet (Latest Updates).  Uutta on, että voit tykätä tai kommentoida Uusimpien tiedotteiden julkaisuja. Myös uusien Twinspacen käyttäjien on hyvä huomioida, että tämä Uusimmat tiedotteet on ainoa Twinspacen osa, joka automaattisesti näkyy kaikille, myös projektin ulkopuolisille henkilöille.

Kokeneemmille Twinspacen käyttäjille tiedoksi : kun aiemmin upotuksia tehdessäsi kopioit ja liitit koko koodin, älä tee sitä enää.  Padletia upottaessasi kopioi Padletin osoiterivi (URL) ja liitä se SRC-kenttään.  Youtube-videoita ja ThingLink-kuvia upottaessasi kopioi koko upotuskoodi, liitä se esim. Muistioon ja kopioi liittämästäsi koodista vain kaikki se, mikä on SRC:n jälkeen hipsujen (" ") sisällä (ei hipsuja) ja liitä se koodipätkä SRC-kenttään.  Tämä on tietoturvakysymys.  Aiemmin, kun on kopioitu ja liitetty koko koodi, koodi on saattanut sisältää haitallisia aineksia, kuten "trackereitä", jotka voivat esim. kerätä tietoa käyttäjistä.  Uudistuneet ohjeet Padletin, Youtube-videon ja ThingLink-kuvien upottamisesta Twinspaceen löydät tästä linkistä.


Minua uudessa Twinspacessa viehättää selkeys ja keskustelevuus (kunkin sivun lopussa: luo keskustelu, mahdollisuus liittää sivulle kysely ja ilmoitustaulu, Twinboard).


Toivotan kaikille innostavaa vuotta 2019 eTwinning-projektien parissa. Olitpa uusi eTwinnaaja tai jo konkari, voit aina tilata meiltä eTwinning-lähettiläiltä ilmaisen koulutuksen koulullesi, esim. suunnitellessasi ensimmäistä eTwinningprojektiasi tai päivittääksesi tietosi uudistuneesta Twinspacesta.


12.11.2018

eTwinning ammatillisessa koulutuksessaeTwinning on alun perin suunniteltu perusopetukseen ja moni ammatillinen opettaja saattaa miettiä, miten eTwinningin mahdollisuuksia voisi hyödyntää omassa opetuksessaan.

Seuraavassa sinulle Amisope muutama vinkki:

1.     Työelämän taidot


Jos sinusta tuntuu, ettet löydä oman alan opettajia, voit perustaa projektin, jossa käsitellään työelämän taitoja. Bratislavassa järjestetyssä seminaarissa perustimme yhdessä Pohjoismaisten opettajien kanssa projektin nimeltä ”Are you ready to work?” Projektissa opiskellaan tunnistamaan ja kehittämään erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten viestintätaidot, tiimityöskentelytaidot, ongelmanratkaisu ja luovuus. Nämä taidot ovat tuttuja jo aiemmista tutkinnon perusteista, joissa oli yksi arvioinnin kohde ”Elinikäisen oppimisen avaintaidot”.


2.     eTwinning ja liikkuvuus


eTwinning projekti voi olla liikkuvuuksien työkalu. Projektissa voidaan jakaa tietoa erilaisista lomakkeista ja käytännöistä. Siellä voidaan myös vertailla koulutuksen ja kulttuurien eroavaisuuksia sekä perehdyttää opiskelijoita tuleviin liikkuvuuksiin.


Kansainvälinen ryhmä Tsekeistä, Kyprokselta, Belgiasta, Suomesta ja
Slovakiasta suunnittelivat liikkuvuuksiin liittyvää projektia Bratislavassa


3.     Ammatilliset opinnot 


Saman tai läheisen alan opettajat voivat perustaa projektin, jossa tutustutaan toisten paikkakuntiin tai maahan. Travel adventure on projekti, jossa jokainen projektissa oleva ryhmä esittelee omaa maataan matkailukohteena. Jokainen ryhmä esittelee neljä kohdetta, joista vähintään yksi on luontokohde ja yksi kulttuurikohde. Loput kohteet voidaan valita maan vetovoimatekijöiden mukaan. Esitykset voivat olla esimerkiksi videoita, matkaesitteitä ja julisteita. Tuotoksia esitellään maiden välisissä videokonferensseissa. Lopuksi kerätään sähköinen matkailusanakirja jokaisen maan kielestä. Projektiin lupautuivat Bratislavassa mukaan ainakin Slovakia, Moldova, Kypros, Iso-Britannia, Belgia ja Suomi.

4.     Yhteistyökumppanien etsiminen


Etsitkö yhteistyökumppania ulkomailta? eTwinning livessa on kumppanifoorumi, josta voit löytää yhteistyökumppanin eTwinning projektiin tai Erasmus+ projektiin. Toki voit hyödyntää foorumia myös muuhun kansainväliseen toimintaan.

Yhteistyökumppaneita voi löytää myös erilaisissa seminaareissa. Ammatillisille opettajille on myös omia seminaareja. Suomalaisopettajien ryhmä osallistui lokakuussa seminaariin, jossa oli osallistujia 12 Euroopan maasta.

Projektin suunnittelua Bratislavassa - mukana opettajat Tanskasta, Kyprokselta ja Suomesta.


5.     Täydennyskoulutus 

eTwinning Livessa on osio, jossa esitellään ammatillista kehittymistä. Voit löytää sieltä lyhyitä verkkoseminaareja tai oppimistapahtumia, jotka kestävät usein pari viikkoa. Aiheet ja työkielet vaihtelevat ja kouluttajina toimivat kokeneet eTwinnaajat.


Summa summarum

Yhteenvetona suomalaiset opettajat kertoivat, että seminaari oli hyödyllinen. Siellä oli helppo tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Sieltä sai ideoita, millaisia projekteja voisi perustaa. Näitä voivat olla mm. kieliprojektit, historialliset projektit, taideprojektit, yleiset aiheet, kuten kestävä kehitys, maahanmuutto ja jouluprojekti sekä Erasmus+ projekteihin liittyvät projektit. Ja yleensä seminaari herätti ajatuksia erilaisista koulutusjärjestelmistä ja kulttuureista Euroopassa. Seminaarituomisina oli muutama perustettu eTwinning-projekti, useita uusia yhteistyökumppaneita ympäri Eurooppaa ja paljon ideoita kansainväliseen toimintaan.7.11.2018

ICT World 2017 - Euroopan paras projekti 12-16 vuotiaiden sarjassa

ICT World 2017 voitti oman ikäluokkansa sarjan eurooppalaisessa eTwinning- kilpailussa. Tämä palkinto kuuluu kaikille entisille ja nykyisille havukoskelaisille, jotka ovat olleet mukana projetissa. Olette huippuja! Olemme huippuja! Näin koulu tiedottaa ja kiittää omalla Instagram- tilillään heti palkinnon jaon jälkeen.

Pitkä kansainvälinen toiminta ja määrätietoinen kehittäminen sai ansaitun kruunun sekä yksittäisen projektin (ICT World 2017) että koko koulun tasolla (eTwinning koulu) tänä vuonna 2018.


Aktiivinen kansainvälinen toiminta alkoi Havukosken koulussa, Vantaalla,  2000- luvun alussa innokkaiden opettajien toimesta. Tänä päivänä se on levinnyt koko koulun yhteiseksi toimintakulttuuriksi. Vuoteen 2014 asti toiminta oli yksittäisten, innokkaiden opettajien toimintaa integroituna perusopetukseen. Tuolloinkin toiminta oli aina vähintään kahden eri aineenopettajan ideoimaa ja toteuttamaa toimiintaa (yhteisopettajuus). Vuonna 2015 työyhteisömme näki, että kansainvälistä toimintaa kannattaa laajentaa vielä enmmän koko kouluyhteisöä koskevaksi toiminnaksi. Tuolloin perustettiin kv- tiimi koordinoimaan toimintaa. Toiminnan taustalla on aina ollut vankka oppimisen pedagogisen kehittämisen tarve sekä eurooppalaisen ulottuvuuden tuonti luokkahuoneisiin. eTwinning valikoitui yhteistyöalustaksi heti sen ilmettyä 2005 sen helppokäyttöisyyden ja yhteisöllisyyden takia.Haastattelin Havukosken koulun matematiikan lehtori Pasi Vuorimaata, joka yhdessä kolleegansa Esa Oilan kanssa toteutti ICT World 2017- projektin.

Kysymykseen, miksi juuri teidän projektinne valittiin vuoden parhaimmaksi, vastasi Pasi Vuorimaa, että tässä projektissa oli erityisen vahvaa yhteistyötä sekä opettajijen että oppilaiden kesken. Sattumalta projektissa mukana olevat opettajat olivat erityisen ahkeria ja pedagogiikka edellä eteneviä, joiden kesken löytyi helposti yhteinen tapa toimia. Jokainen joutui seuraamaan, mitä muut olivat tehneet ennen oman työn aloittamista. Projektin idea oli hauska ja yksinkertainen. Aihepiiri, koodaus, graafinen kuvantaminen, 3D- mallintaminen ja robotiikka, oli hyvin ajankohtainen jokaisessa osallistujamaassa, sillä uusi opetussuunnitelma oli juuri tullut voimaan. Näin yhdessä etsittiin käyttökelpoisia toteuttamistapoja opetussuunnitelman toteuttamiseen. EU:n tasolla työskentely innosti ja motivoi kaikkia.

Oppilaita erilainen tekeminen innosti. Projektin sisällä oli helppo eriyttää sekä antaa lisä- ja jatkotehtäviä edistyneimmille, kertoo Vuorimaa.
eTwinning valikoitui yhteistyöalustaksi Vuorimaan mielestä siksi, koska se oli kaikille entuuudestaan tuttu alusta, josta aikanaan on löytynyt yhteistyökumppanit ja kumppanikoulut. TwinSpace oli kaikille tuttu ja projektialustan lisäksi siihen muodostuu myös julkinen nettisivu. Oppilaiden oli myös helppoa liittyä alustaan.

Kysymykseen, mitä luulet oppilaiden oppineen projektin aikana Pasi Vuorimaa vastaa hetkeäkään epäröimättä yhdessä tekemisen taidon, vieraan kielen käytön autenttisissa tilanteissa, kulttuurellisen vuoropuhelun ja suvaitsevaisuutta sekä erilaisten oppimisalustojen ja -ohjelmien käyttön, joita ei ihan jokapäiväisessä opiskelussa käytetä.


Entäpä mitä oppivat projektissa mukana olleet opettajat. Kaikki mukana olleet opettajat olivat tietyn alan asiantuntijoita, jolloin vertaisoppien opittiin yhdessä  uusia pedagogisia keinoja ja ideoita mm. ohjelmoinnin ja TVT- taitojen opettamiseen opetussuunnitelman mukaisesti, toteaa Vuorimaa. Lisää projektista voit lukea yhteistyöhankkeen nettisivuilta.

Palkinto jaettiin lokakuun lopussa Varsovassa järjestetyssä eTwinning konfrenssissa. Vuorimaa totesi palkonnon jakotilaisuuden olleen hieno kokemus ja konfrenssin työpajojen annin olleen mielenkiintoinen. Riviopettajan on välillä hyvä tietää ja tiedostaa eurooppalainen taso ja samalla sijoittaa Suomi ja oma opetus siihen perspektiiviin. Ohjelmoinnin, koodauksen ja robotiikan suhteen olemme etujoukoissa, toteaa Vuorimaa tyytyväisenä.