15.10.2018

Nordic CRAFT i Römskog


Hälsningar från det nordiska eTwinning ambassadörsmötet!

Ett trettiotal eTwinningambassdörer samlades den 5-7.10 i Römskog utanför Oslo för att utbyta idéer, gå igenom vad som är på kommande och framför allt för att diskutera Nordic CRAFT.

Nordisk CRAFT är ett initiativ som Nordiska Ministerrådet understöder. CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinking. Det riktar sig till grundskoleelever, som får arbeta med problemlösning, innovation, kommunikation och it. CRAFT har redan slagit igenom i Danmark, men nu vill man få med hela Norden och det är där som eTwinning kommer med i bilden.  I CRAFT är processen viktig - det handlar inte enbart om att skapa en bra produkt, det handlar också om samarbete och om att vidareutveckla sina idéer. Eleverna får själva komma på vilka problem eller utmaningar de vill lösa - och därefter hur de skulle lösa dem. De arbetar i grupper som presenterar sina idéer för varandra och ger också feedback åt varandra.

Det går alltså till så här: Grupperna undersöker ett konkret problem. Det kan till exempel handla om hur man ska undvika att tygrester går till spillo i klassen eller om hur man kan minska mängden skräp i sitt bostadsområde. Grupperna försöker hitta mer information om problemet och man kan även prata med utomstående experter.  Grupperna brainstormar lösningar på problemet. Här är det kvantitet framför kvalitet som gäller! Av alla idéer som man skapat i gruppen, väljs den med mest potential. Gruppen ska sedan skapa en lösningsmodell, dvs en prototyp. Det kan handla om en presentation, en film, en 3D mall… Och nu kommer det riktigt spännande: eleverna ska presentera sina prototyper för varandra som en kort presentation, en pitch. Alla grupper ger också feedback på de andra gruppernas presentationer. Med hjälp av feedbacken kan grupperna ännu bearbeta sin planering.  I slutskedet väljer klassen (eller skolan, beroende på vilken nivå man är) de bästa prototyperna. De valda gruppernas prototyper presenteras även för valda experter inom området.

I Danmark är den slutliga höjdpunkten en stor mässa, där vinnarna från olika regioner presenterar sina lösningar för både besökare och domare. Domarna väljer de bästa idéerna och projekten på mässan. Men man belönar inte bara de idéer som har bäst potential, utan också andra grupper som har samarbetat bra.

 

9.10.2018

Helppo eTwinning-projekti vasta-alkajille

Usein kuultu kysymys eTwinning-koulutuksissa on: ”Olisi kiva aloittaa joku kv-projekti, mutta en oikein tiedä, mistä aiheesta kannattaa aloittaa. Projektin pitäisi olla sellainen, että se olisi aika lyhyt kestoltaan eikä se saisi olla liian monimutkainen, mutta tarjoaisi sopivasti haastetta ja vaihtelua.”

Kun mietiskelee oman projektin aihetta, kannattaa käydä tutkimassa ja hakemassa inspiraatiota eTwinning-portaalin etusivun projektiosiosta. Siellä projektipakit (https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits.cfm) ovat melko yksityiskohtaisia kuvauksia oppimisprojekteista, niiden tavoitteista, projektin vaiheista ja niihin sisältyvistä oppimisaktiviteeteista. Projektipakkeja on monista eri aiheista ja eri ikäluokille. Niitä kannattaa hyödyntää omaa projektisuunnitelmaa laatiessa.

Projektipakit on tarkoitettu opettajan avuksi, ei orjallisesti noudatettaviksi. Projektipakeista voi valita yhdessä oppilaitten ja kumppaniluokan kanssa ne aktiviteetit tai osa-alueet, joihin erityisesti halutaan paneutua. Samalla voidaan keksiä uusia tapoja toimia yhteistyössä tai käyttää uusia mielenkiintoisia työkaluja projektin tuotoksissa. Projektisuunnitelmaa voi muuttaa ja täsmentää tarvittaessa.

Hyvä ajatus on laittaa oppilaat tutustumaan eri pakkeihin ja valitsemaan suosikkinsa. Oppilaat voivat myös ehdottaa erilaisia tapoja toteuttaa aktiviteetteja omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Opettajan tehtävä on linkittää kyseinen projekti opetussuunnitelman eri tavoitteisiin, olipa kysymys oppiaineiden tavoitteista tai laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä.

Projektipakki joka sopii kaikille
Easy eTwinning kuva www.etwinning.net -sivustolta


Olen laatinut eTwinning-portaaliin uuden projektipakin, jonka nimi on Helppo eTwinning projekti vasta-alkajille (Easy eTwinning for Beginners). Se koostuu useasta pienestä, noin yhden kuukauden aikana toteutettavasta jaksosta (moduulista), joissa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan. Projektin alussa voi sopia kumppanin kanssa, että toteutetaan vain yksi tai kaksi aihealuetta. Usein kuitenkin käy niin, että kun löytyy innostunut kumppani ja kemiat sopivat yhteen, on hauska jatkaa eri teemoilla eteenpäin.

Itse toteutin projektin laajemmin siten, että lukuvuoden aikana käsiteltiin 5 – 6 eri aihetta ja lisäksi eri juhlapäiviin liittyviä teemoja kuten joulu, ystävänpäivä ja pääsiäinen. Kielenopettajalle tämä ei ollut ongelma, koska kaikki aihealueet sisältyvät myös opetussuunnitelman sisältöihin. Paljon tehtiin myös yhteistyötä luokanopettajien kanssa, erityisesti kun toteutettiin aktiviteetteja, joissa tarvittiin erityisosaamista musiikissa (videoidut esitykset), kuvataiteessa (julisteet ja logot) ja biologiassa (luonnon tarkkailu).

Tärkeää kaikissa tehtävissä on antaa tilaa oppilaitten luovuudelle ja luontaisille kiinnostuksen kohteille sekä henkilökohtaisille vahvuuksille. Oppilaiden tuotokset voivat vaihdella teemaa tutkivasta videosta tai kuvakollaasista, videoidusta haastattelusta tai dialogista, kuvitettuun artikkeliin, sarjakuvaan tai infograafiin. Eräs oppilas löysi itselleen luontaisen tavan ilmasta itseään vieraalla kielellä hyödyntämällä Story Board -työkalua (esim. https://www.canva.com/create/storyboards/ tai https://www.storyboardthat.com/).

Kivoja pieniä aiheita


Oppilaita innostavat ja heille merkityksellisiä ovat heidän omaan elämäänsä liittyvät aiheet kuten perhe, ystävät, lemmikit, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, elokuvat, kirjat ja tietokonepelit. Oman ympäristön näkee aivan uudessa valossa, kun kuvaa esim. omaa koulumatkaansa tai asuinympäristöään. Kun pysähtyy, voi yhtäkkiä havaita mielenkiintoisen värisiä lehtiä, outoja hyönteisiä tai muita luonnon pieniä ihmeitä. Lähisukulaisten haastattelut antavat aivan uutta perspektiiviä myös omaan elämään.

Kiinnostava pieni yhden päivän projekti voisi olla Today’s News. Siinä monikansalliset oppilasryhmät jaetaan tutkimaan ja vertailemaan sovittuna päivänä sanomalehtien ja TV-uutisten otsikoita ja sisältöjä eri aihealueittain. Yksi ryhmä tutkii kansainvälisiä pääuutisia, toinen kotimaan uutisia, kolmas urheilu-uutisia, neljäs kulttuurisivuja, viides viihdesivuja (konsertteja, elokuvailmoituksia…), kuudes uutisia rikoksista tai onnettomuuksista, seitsemäs muotia jne. Tämä tietenkin toteutetaan kunkin oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Jokainen voi valita itseään kiinnostavan aihealueen. Jokaisesta luokasta löytyy niitä, joita innostavat elokuvat, popmusiikki tai vaikka ympäristön suojelu. Mitä yhteistä löytyy lehtien pääuutisista? Mitä eroja on TV-uutisiin valituilla urheilulajeilla? Voiko tietää onko kyseessä aito vai keksitty uutinen, Fake or Truth?

Muita kiinnostavia aiheita ja vertailukohteita ovat mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö, arkipäivän kulku (mihin aikaan on herätys, mitä syödään aamiaiseksi, mitä tehdään iltaisin jne.), koulupäivän rakenne ja sisällöt, terveys, ruokailutottumukset ja liikunta. Näiden kaikkien asioiden käsittelyyn saa vinkkejä projektipakista.

Kielikasvatusta, tutkivaa oppimista ja sukupuolirooleja


Miten sukupuoliroolit ja sukupuoleen liittyvät stereotypiat näkyvät kielessä? Toisen laatimani projektipakin otsikko on Tytöt leikkivät nukeilla, pojat autoilla? Vaikka yhteiskunnasta näyttää tulleen entistä tasa-arvoisempi, monet sukupuoleen liittyvät ennakkokäsitykset elävät sitkeästi. Tämä pakki kannustaa oppilaita pohtimaan kriittisesti, millä tavoin sukupuoliroolit näkyvät kielessä ja miten ne esitetään erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Voiko sanoa, että tytöt ovat komeita ja pojat suloisia? Onko selvästi naisten tai miesten ammatteja? Miten tällaiset käsitykset vaihtelevat kielestä ja kulttuurista toiseen? Tämä teema sopisi hyvin toteutettavaksi oppiainerajat ylittävänä monialaisena projektina yhdessä äidinkielen ja yhteiskuntaopin opettajien (luokanopettajan) kanssa. Linkki projektipakkiin: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits/kit.cfm?id=1341
projektipakin otsikko on

Uusia ajankohtaisia projekti-ideoita esim. kestävästä kehityksestä, luonnosta ja koodaamisesta löytyy lisää täältä: https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/beginning-in-etwinningnew-proj

13.9.2018

Opettajan ensikokemukset eTwinning-polulla

Uskallusta ja heittäytymistä uuteen oppimisympäristöön


Syksyllä 2017 saimme kutsun osallistua eTwinning-projektiin Fun with VIP around Europe. Keskeisenä tavoitteena tässä usean eurooppalaisen maan yhteisessä projektissa oli leikillisyyden avulla tuoda oppilaita yhteen ja tarjota heille mahdollisuuksia ja välineitä tutustua toistensa kouluarkeen ja elämään kotimaassa. Oppilaat olivat iältään 11–12-vuotiaita. Siltana heidän välillään toimi papukaija VIP, Very Intelligent Parrot, joka matkusti osallistujamaasta toiseen.
Jouluisia tervehdyksiä ukrainalaisille oppilaille


VIP MAG -lehden päätoimittajat työssään
Yhtenä projektisuunnitelman mukaisena tehtävänä osallistuimme kumppanimaiden kanssa englanninkielisen VIP MAG -lehtisarjan tekemiseen. Jokainen lehti rakentui sekä yhteisen suunnitelman että osallistujamaan toimittajien suunnitelmien mukaan. Oman lehtemme taitossa käytettiin Adoben InDesign-ohjelmaa.

Tärkeä tiimityöskentelyvaihe VIP MAG -lehtemme artikkelien toimittamisessa oli suomalaisten ja ukrainalaisten oppilaiden VIP Online Conference. Oppilaat laativat etukäteen kysymyksiä toisilleen tähän Skype-tapaamiseen, jossa he haastattelivat toisiaan ja lauloivat yhdessä. Kysymykset ja vastaukset koottiin yhteiseen tiedostoon, johon oppilaat pääsivät täydentämään vastauksiaan myös jälkikäteen. Näistä kysymyksistä ja vastauksista työstimme ukrainalaisten oppilaiden kanssa osan VIP MAG -lehtemme sisällöistä.

Oppimiskokemuksena tämä oli oppilaille merkittävä, koska suomalaiset ja ukrainalaiset oppilaat työskentelivät yhteisessä tiimissä reaaliaikaisesti oman lehden sisällön tuottamiseksi. Tapaamisen jälkeen keskustelimme oppilaiden kokemuksista ja tuntemuksista. Pohdimme myös sanattoman viestinnän merkitystä vuorovaikutustaidoissa.

Projekti kannusti niin meitä opettajia kuin oppilaitakin työskentelemään tiimeinä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Outokumpulaiselle luokanopettaja Hanne Partaselle tämä kokemus eTwinning-projektissa työskentelemisestä oli hänen ensimmäisensä. "Opettajana olen etsinyt erilaisia keinoja toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita käytännön tasolla", Hanne kertoo. "Innostuin eTwinningistä, koska se on motivoiva ja osallistava kansainvälinen oppimisympäristö. Jo tässä ensimmäisessä projektissa työskennellessäni havaitsin, miten hyvin suunniteltu projekti antaa erinomaisen mahdollisuuden oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen."

"Oppikirjasidonnaisesta ympäristöstä toisenlaiseen oppimisympäristöön siirtyminen vaati minulta henkilökohtaisesti uskallusta ja heittäytymistä", Hanne toteaa. "Projektityöskentelyn aikana vahvistui entisestään kokemukseni siitä, että oppimistavoitteet on mahdollista saavuttaa monin eri tavoin. Oli hienoa huomata oppilaan ymmärtävän oppineensa jonkin kirjassa esitetyn asian autenttisessa ja oppilaalle merkityksellisessä oppimisympäristössä. Ymmärrystä tuki opettajan ja vertaisen antama palaute sekä oppilaan itsearviointi työskentelyn eri vaiheissa. Nämä tilanteet oli minun opettajana henkilökohtaisesti nähtävä ja aidosti koettava. Näin jatkossakin haluan ja uskallan mahdollistaa oppilailleni oppimiskokemuksia erilaisissa ympäristöissä."

"Jatkossa pyrin siihen, että eTwinningistä tulee luonteva ja kiinteä osa opettajan työtäni", Hanne pohtii. "Toivon voivani rohkaista myös muita opettajia hyödyntämään eTwinningin tarjoamaa kulttuurisesti ja kielellisesti moninaista oppimisympäristöä. Ensiaskeleita on helpompi ottaa kollegan kanssa tiiminä. eTwinning-projekti on mitä mainioin mahdollisuus kehittää myös toimivia tiimiopettajuuuden muotoja."

Projektitiimillemme kannustava uutinen oli, että lukuvuoden aikana tehty työ palkittiin eTwinningin kansallisella laatupalkinnolla Suomessa ja kahdessa muussa kumppanimaassa. Fun with VIP around Europe -projektipäiväkirja: https://twinspace.etwinning.net/42841/home2.9.2018

Onnistunut eTwinning-projekti - vinkkejä

Yhteistoiminnallinen työkalu WordArt -
 kumppanit eri maissa kirjoittavat samaan kuvaan
Helppo tapa aloittaa eTwinning-projekti on mennä eTwinning Liven Kumppanifoorumiin. Kun löydät sinua kiinnostavan projektiehdotuksen, vastaa viestiin. Voit myös itse kirjoittaa projekti-ideasi Kumppanifoorumiin ja hakea projektipartneria.   
 
eTwinning-projektin aihetta miettiessä kannattaa kurkata mikä on oman koulun tai kunnan perusopetuksen monialainen oppimiskokonaisuus tänä lukuvuonna.  Meillä lahtelaisilla kouluilla se on Luonnollisesti liikkeessä lukuvuonna 2018-19. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tarkastellaan oppiainerajat ylittäen arkielämän ja todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Näistä teemoista löytyy helposti aihe projektiin.  Ota kollega ja oppilaat mukaan aivoriiheen. Oppilaat ovat mukana suunnittelussa alusta asti.
 
eTwinning-portaalin projektit-osiosta löydät valmiita projektipakkeja (Kits).  Sieltä saat ideoita tai voit käyttää niitä mallina samankaltaisten projektien toteuttamiseen.  Kohokohdat-osiosta löydät 10 vinkkiä onnistuneen eTwinning-projektin toteuttamiseksi. 
eTwinning-portaali - Kohokohdat


Opettajien välisen kommunikaation täytyy toimia jo ennen projektin perustamista.  Omissa projekteissani olemme luoneet opettajille Messenger-ryhmän suunnittelua varten.  Tämän rinnalla olemme kirjanneet asioita jaettuun word-dokumenttiin.  Sinne kirjaamme projektikoulujen yhteystiedot, loma-ajat, projektiin osallistuvien oppilaiden määrät ja iät. Samassa projektissa on välillä ollut sekä ala- että yläkoulun oppilaita.  Word-dokumentille projektikumppanit kirjoittavat myös projektirungon ja aikataulun. Projektilla täytyy olla aikataulu, joka pitää.  Tarvittaessa suunnittelua on tehty myös Skypen välityksellä.
 
Kun projektisuunnitelma on valmis, yksi kumppaneista perustaa projektin ja lähettää partnerilleen pyynnön liittyä projektiin.  Mahdolliset muut projektikumppanit lisäät tämän jälkeen.  Projektikuvausta voitte muokata vielä senkin jälkeen, kun projekti on perustettu.
 
Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä kertoa eTwinning-projektista koulun rehtorille ja muulle henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille. Minun oppilaani palauttavat huoltajan allekirjoittaman kyselyn, josta käy ilmi saako oppilas näkyä suojatun TwinSpace-projektialustan kuvissa ja videoissa.

Kun lisään oppilaat jäseneksi TwinSpace-projektialustalle, innostus on kova.  Oppilaat esittäytyvät ja tutustuvat ulkomaisiin kumppaneihinsa. Tässä vaiheessa teemme ice-breaking -aktiviteetteja.  Kollegallani oli hieno idea, kumppanikoululaiset Italiassa ja Suomessa piirsivät samanaikaisesti puuta Twiddla-sovelluksella.  Kukin piirsi puuhun yhden lehden, johon kirjoitti oman nimensä. Tästä puusta tuli projektimme logo.  Viime kevään projektin alussa kumppanioppilaat Kreikassa, Turkissa ja Suomessa työstivät yhteistoiminnallisesti kolmea  WordArt-kuvaa, joihin kirjoittivat nimensä, lempiaineensa ja lempi aktiviteettinsa koulun jälkeen.
 
Tutustumisen jälkeen seuraa varsinaiset projektitehtävät.  Kaikki oppilaat eivät tee samoja asioita.  Projektissa voi olla esimerkiksi kuvittajia, kuvaajia ja projektipäiväkirjan kirjoittajia.  Useassa projektissa olemme järjestäneet projektilogokilpailun. Olemme myös sopineet, että kahdesti kuukaudessa tehtävään nimetyt oppilaat kirjoittavat projektipäiväkirjaan projektikuulumiset. Päiväkirja on ainoa TwinSpacen osa, joka on julkinen. Tämän vuoksi emme ole laittaneet siihen oppilaiden kuvia, vaikka ulkomaiset kumppanimme näin ovat tehneet. Muutama oppilas on yleensä toiminut TwinSpace-alustalla opettajan apuna oppilasylläpitäjänä. Tärkeää on, että oppilaat ovat aktiivisia.
 
Projekteissani on aina tehtäviä, joissa oppilaat on jaettu kansainvälisiin ryhmiin.  Tällaisiin tehtäviin sopivia yhteistoiminnallisia työkaluja ovat mm. esitysohjelmat Sway ja PowerPoint, äänestysohjelma Tricider tai vaikka adventtikalenteri Adventmyfriend.  Ja tietysti helppokäyttöinen PadletWall.  Kaikissa näissä ulkomaiset kumppanioppilaat ja omat oppilaani pystyvät työstämään yhteistä tehtävää.
Yhteisöllinen äänestystyökalu Tricider
 
Kaikkeen ei tarvitse käyttää sähköisiä sovelluksia.  Oppilaani myös piirtävät paperille ja askartelevat mm. pelejä. Ne sitten joko skannataan projektisivulle tai lähetetään etanapostina kumppanikoululle.  Kaikki tekemiset kyllä kuvataan ja dokumentoidaan TwinSpaceen.
 
Viimeistään varsinaisen "projektibodyn" jälkeen seuraa oppilaiden oma arviointiosuus.  Toteutustapoja on monia.  Oppilas voi esimerkiksi kirjoittaa, mistä hän piti eniten ja mitä hän koki oppineensa.  Yksinkertaisimmillaan oppilas voi kääntää kertakäyttölautaseen tehdyn naaman hymyyn tai itkuun tuntemuksensa mukaan. Tästä otetaan ryhmäkuva ja laitetaan projektisivulle.
 
Lopuksi onkin enää vuorossa eTwinning-projektista tiedottaminen esimerkiksi kevätjuhlassa tai vanhempainillassa.  Ja jos projekti tuntuu onnistuneelta, kannattaa sille hakea laatuleimaa.
 
eTwinningin parissa saa uusia kansainvälisiä ystäviä niin oppilas kuin opettajakin.  Innostavaa kouluvuotta kaikille eTwinningin parissa!