22.2.2018

Kv-kaverit osaksi varhaista kieltenopetusta

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmissa nostetaan esiin, miten tärkeää eri kielten havainnointi ja altistus eri kielille on jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Se on tärkeää sekä myöhemmän kieltenoppimisen kannalta että myös koska se tukee lasten kielitietoisuuden sekä kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Jos opetusryhmä ei ole kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen, on tärkeää tuottaa vieraskielisiä suihkutuksia, antaa virikkeitä ja tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutukseen kansainvälisten kontaktien avulla. Oman ikäiset ystävät, jotka asuvat jossain toisessa maassa ja puhuvat jotain vierasta kieltä kiinnostavat ja innostavat. Heitä voi tervehtiä heidän omalla kielellään, heille voi laulaa tai esittää pieniä esityksiä, tehdä piirustuksia tai valmistaa videoita. Heiltä voi saada kortteja ja piirustuksia, joita voidaan tutkia yhdessä.

Osana hallituksen Kärkihanketta, Opetushallitus tukee kieltenopetuksen varhentamista ja kehittämistä erityisavustuksilla. Monet kunnat ovat jo kokeilleet erilaisia ratkaisuja kieltenopetuksen järjestämiseksi esi- ja alkuopetuksessa sekä kielellisten valmiuksien kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa. Uusi haku ensi lukuvuodeksi on käynnissä parhaillaan.

Varhaisen kieltenopetuksen tavoitteita


5 – 8-vuotiaitten kieltenopetuksen tavoitteet, menetelmät ja sisällöt ovat ikäkaudelle sopivia. Tavoitteita voivat olla esim.

  • herättää lasten uteliaisuus ja kiinnostus eri kieliin 
  • viritellä kielitietoisuutta ja samalla tasoitella polkua monipuolisiin kielivalintoihin
  • harjoittaa oppilaan vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taitoja
  • rohkaista oppilasta käyttämään vähäistäkin kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • tukea oppilaan myönteisen minäkuvan muodostumista ja edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja taitojen kehittymistä 
  • edistää laaja-alaisen osaamisen vahvistumista ikäkauteen sopivia toimintatapoja käyttäen

Varhaisessa kieltenopetuksessa kysymys on siis pikemminkin valmiuksien luomisesta, kiinnostuksen herättämisestä ja motivaation vahvistamisesta eli oppimaan oppimisesta ja kieltenopetukselle myönteisen asenteen vahvistamisesta. Jos ja kun siinä samalla kielitaitokin karttuu ja oppilas oppii käyttämään vieraskielisiä sanoja ja sanontoja, myös minäkuva kielenoppijana vahvistuu. Kun vuorovaikutusta pääsee harjoittelemaan mahdollisimman autenttisissa tilanteissa oikeiden erikielisten lasten kanssa, se on aivan erityisen jännittävää.

Kumppaniluokka eTwinningistä


eTwinningin avulla löytyvien kumppaniluokkien ja kv-kavereiden avulla tuodaan eri kielet ja kulttuurit oppilaitten lähelle, ihan sinne omaan luokkaan. eTwinning tarjoaa työkaluja monenlaiseen yhteistyöhön, johon myös pienimmätkin oppilaat kykenevät. Näitä voi kartuttaa vielä muilla netissä vapaasti käytettävillä ohjelmilla.

eTwinning-projektiympäristössä on esimerkiksi web-konferenssityökalu (Adobe Connect), jonka avulla oppilasryhmät tai luokat voivat tavata toisensa verkossa. Voidaan sopia esim. yhteisistä tapaamisista 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Oppilaat voivat tervehtiä ja kertoa nimensä, he voivat laulaa lauluja toisilleen, esittää taikatemppuja, sirkus- tai tanssiesityksiä tai mitä vain päähän pälkähtää. Lapset voivat opettaa toisilleen omia äidinkieliään.

Samaa työkalua (AC) voi käyttää myös valkotaulun jakamiseen. Oppilaat voivat kirjoittaa siihen nimensä ja piirtää pienen kuvan kukin vuorotellen. Ne voi sitten kuvakaappauksella tallentaa. Työkalun avulla voi myös näyttää kuvia tai piirustuksia.

Jos kumppaneita on useita, voidaan opetella projektin yhteistyökieltä (usein molemmille oppilasryhmille vieras kieli esim. englanti) ja lisäksi eri kumppanioppilaiden äidinkieliä. Monikielisissä luokissa näitä voi olla useita. Oppilaat voivat tehdä iPadilla pieniä videoita, jossa he opettavat kumppanioppilaille tervehdyksiä ja esim. laskemaan 10:een omalla äidinkielellään.

On myös paljon muita tapoja tehdä yhteistyötä ja kertoa omasta maasta ja kulttuurista. Pienetkin oppilaat osaavat ottaa kuvia omasta luokasta, koulusta ja sen lähiympäristöstä. Kuvia voi ladata Padletille ja Padletin (kuvaseinän) voi jakaa yhteisessä projektiympäristössä.

Voidaan valita yhteinen satu, jonka lapset kuvittavat. Satu kuvituksineen julkaistaan yhteisenä pdf-tiedostona niin, että sama teksti on samalla aukeamalla eri kielillä. Lasten toteuttama kuvitus on tietysti mukana. Halutessa voi mukaan liittää kuvituksen tekoprosessista: Opettaja lukee sadun, siitä keskustellaan, jaetaan satu kohtauksiin, sovitaan kuka/ketkä kuvittavat eri kohtaukset jne.

Jouluna tai pääsisäisenä voidaan tehdä kortteja ja koristeita kierrätysmateriaaleista, kuvata tekoprosessi ja lähettää koristeita ja kortteja paketissa kumppaniluokalle. Näin oppilaat vaihtavat keskenään erilaisia askarteluideoita ja oppivat samalla toivotuksia ja onnitteluja.

Hauskoja ideoita voi luetella loputtomiin. Useimmiten ne ovat samoja asioita, joita muutenkin harjoiteltaisiin, mutta kv-kaverit tuovat niihin aivan erityisen hauskan ja innostavan ulottuvuuden.

Lisää ideoita saa, kun selaa eTwinning projektien esimerkkipakkeja täällä: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits.cfm. Melkein kaikkea voi skaalata myös ihan pienimmille.

8.2.2018

eTwinning är för alla

En inbjudan till ett projekt gjorde mig ovanligt glad en måndag morgon. Orsaken är inte att det skulle vara så ovanligt för mig att få en projektinbjudan. Nej, det var för att den inbjudan som jag fick var lite annorlunda än de andra. Det var ett projekt där grundarna är en klass med elever som har synsvårigheter av olika grad.

Ditt projekt, dina idéer
eTwinning ger möjligheten att skapa precis sådana projekt som man önskar och med vilka grupper man vill - och det är högst sannolikt att man hittar andra som önskar precis samma sak. När projekten inte behöver vara utförda enligt ett visst upplägg har man friheten att utnyttja de styrkor som finns och stöda det som behöver stödas.

Det behöver inte vara skriftligt 

Ibland kan det vara bra att låta projektet vara icke-verbalt. Tänk vad mycket man kan berätta med bilder, musik och film! Man kan till exempel presentera sitt land med hjälp av självritade kartor, och göra det mer personligt med bilder från favoritställen på den egna hemorten. Twinspace på eTwinning har live event, så man kan även komma överens om videokonferens. Förstås får man också använda andra alternativ, det är inte uteslutet i eTwinning-projekt.

Hitta - och bli hittad
För att återkomma till den projektinbjudan som jag fick; det känns kanske konstigt att någon bara så där skulle få en så specifik inbjudan. Misstanke om att det beror på goda kontakter som inte alla har korsar säkert mångas huvuden. Egentligen har jag inte något särskilt exklusivt nätverk; jag är i eTwinning och där har jag gått med i en grupp med temat inkluderande utbildning. Gruppmedlemmarna där hittar mig och kan utgå från att jag är en person som mycket väl kan tänkas bli intresserad av projekt med specialpedagogisk aspekt.

Så, alla ni som funderar på om eTwinning är något för er, då eleverna ni undervisar har stödbehov av olika grad - kom med bara! eTwinning är verkligen för alla.


22.1.2018

Uudet ryhmät eTwinning-opettajille Facebookissa

Me eTwinning-lähettiläät kokoonnuimme suunnittelemaan toimintaamme Helsingissä menneenä viikonloppuna. Mukana oli myös neljä uutta lähettilästä, mikä tuntui meistä konkareista todella mukavalta. Hienoa saada uusia ihmisiä mukaan kouluttajarinkiin.

Siinä palaveeratessamme syntyi idea perustaa eTwinningiin rekisteröityneille opettajille omat ryhmät Facebookiin, mikä on monien opettajien luontainen paikka etsiä ideoita työhönsä. Olimme todenneet, että vaikka Suomessa on miltei 6000 eTwinningiin rekisteröitynyttä opettajaa, ei meillä oikein ole mitään keinoa olla yhteydessä toisiimme ja vaihtaa ajatuksia. Siitä se sitten lähti...

Ryhmä suomalaisille eTwinning-opettajille

Ensin perustettiin ryhmä nimeltä Suomalaiset eTwinning-opettajat. Ryhmä on suljettu, mutta meitä ylläpitäjiä on monta, joten jonotusajan ryhmään pääsemiseksi ei pitäisi muodostua pitkäksi.

"Tämä ryhmä on luotu suomalaisten eTwinning-opettajien käyttöön! Täällä saa esittää kysymyksiä, olla innoissaan kivasta projektista, etsiä tukea itselleen tai olla muuten vaan mukana seuraamassa, mitä eTwinningin piirissä tapahtuu Suomessa."
Ajattelimme ryhmää luodessamme, että sinne hakeutuu sellaisia opettajia, jotka ovat jo rekisteröityneet eTwinningiin. Saman tien huomasimme, että ryhmään pyrki myös vielä eTwinningin ulkopuolella olevia, mutta mitä ilmeisemmin eTwinnigistä kiinnostuneita opettajia ja ehkä myös muiden alaa sivuavien ammattiryhmien jäseniä. Me ryhmän ylläpitäjät vaihdoimme asiasta vähän ajatuksia ja totesimme, että mukaan vaan! Eiköhän tuollainen ryhmä voi toimia hyvänä kannustimena rekisteröityä eTwinning-opettajaksi ja polkaista ensimmäinen projekti käyntiin!

Nyt reilu vuorokausi perustamisensa jälkeen ryhmän jäsenmäärä on 356. Todella positiivinen yllätys siihen nähden, että ainakin minä luulin ryhmän jäseniä löytyvän vain meidän lähettiläiden omista verkostoista. Uutta ryhmää mainostettiin sekä Alakoulun aarreaitta - että Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa -ryhmissä Facebookissa, joten sieltä ne uuden ryhmän jäsenet varmaankin löytyivät.


Ryhmä ruotsinkielisille, suomalaisille eTwinning-opettajille

Koska Suomi on kaksikielinen valtio (tai puhutaanhan täällä vaikka mitä kieliä, saamen kieli etunenässä), perustivat ruotsinkieliset eTwinning-lähettiläät saman tien myös ryhmän eTwinning i Svenskfinland.  Käykääpä pyrkimässä, jos ruotsin kieli on läsnä teidän elämässänne.

"Hej! Välkommen med i gruppen om du är nyfiken på eTwinning eller redan aktiv i eTwinning. Här kan du bland annat fråga ambassadörerna om allt möjligt som berör eTwinning, diskutera idéer och få information om kommande event."


Toivottavasti uudet Facebook-ryhmät toimivat ikäänkuin opettajahuoneina meille etwinnaajille. Vaihdetaan ajatuksia, pyydetään neuvoa ja iloitaan omista ja muiden onnistuneista projekteista! Kertokaa myös toiveistanne ryhmien suhteen!

18.12.2017

eTwinning leviää uudella koulullani

Olen ehtinyt jo monta kertaa ihmetellä päättymässä olevan syyslukukauden aikana sitä, miten innolla suuren yhtenäiskoulun opettajat ovat lähteneet toteuttamaan eTwinningiä.

Minähän siirryin 14 vuoden jälkeen ihanalta, idylliseltä Ohkolan kyläkoululta työskentelemään 700 oppilaan Riihenmäen yhtenäiskoululle täällä Mäntsälässä. Yläkoulun puoli rakennettiin 20 vuotta sitten ja alakoulun puoli otettiin käyttöön elokuussa. Kaikki kymmenet eTwinning-projektini on tähän mennessä toteutettu Ohkolassa, nyt on Riihenmäen koulun vuoro.

Olen ollut koko urani töissä noin 100 oppilaan kouluilla, joten monen kymmenen hengen opettajanhuone on suuri muutos. Ilahduttavaa on ollut se, että miten eTwinning on alkanut jalkautua. Yläkoululla on tosin toteutettu jo joitain projekteja aiemminkin, mutta erityisesti alakoululla ollaan nyt aktiivisia.

Suuri merkitys on sillä, että minä, kokeneena etwinnaajana, olen pystynyt tarjoamaan apua ja tukea projektin eri vaiheissa, toisille enemmän, toisille vähemmän. Jokaisella jo yhdenkin eTwinning-projektin toteuttaneella opettajalla on hieno mahdollisuus auttaa kollegoitaan omien projektien käynnistämisessä. Tämä on aina hyvä muistaa. Usein jo pelkkä tieto siitä, että voi jakaa  kokemuksiaan jonkun kanssa, riittää rohkaisuksi uuden asian edessä.

Koulumme molemmat kakkosluokat ovat yhdessä mukana hauskassa projektissa P is for Pete the Cat.
Luokanopettajat tekevät sovittuja juttuja omien oppilaidensa kanssa muilla tunneilla ja aina perjantaisin, kun minä olen mukana tunneilla, katsomme yhdessä, mitä kivaa projektin sivuille on ilmestynyt viime kerran jälkeen. Tähän mennessä on piirretty Pete-kissan kuva, harjoiteltu englannin kielisiä värejä sekä perhesanoja. Tällä viikolla äänitetään vielä joululaulutervehdys.


Ihana englanninopettajamme on myös mukana vaikka missä. Juuri tänään hän kantoi opettajanhuoneeseen valtavan kirjekuoren, jonka sisältä paljastui jostain päin Eurooppaa lähetetettyjä joulukortteja. Hän teki omien oppilaidensa kanssa kortteja toiseen suuntaan pari viikkoa sitten. Projektin nimi on Personalized Christmas Card Exhange. Hauska, helpohko tapa aloittaa etwinnaamista. Hän myös mainitsi jo toivovansa minua digitutorin roolissa keväällä mukaan tunneille, jossa tehdään jotain haastavampaa projektia. Mielelläni menen!

Viime viikolla saksalainen eTwinning-ystäväni kyseli viitosia koulultani mukaan projektiin. Kysyin asiaa ja ilokseni kaksi viidettä luokkaamme lähtee mukaan. Saksastakin on kaksi opettajaa. Molempien maiden opettajat verkostoituivat jo Facebookissa, joten nyt minä voin astua taaemmas ja katsoa, tarvitaanko apuani jossain vaiheessa. Kevätlukukaudella heillä on alkamassa jotain kiinnostavaa englannin kielellä.

Minä itse olen toteuttamassa oppilaitteni kanssa jälleen ketjureaktioprojektia, European Chain Reaction 2018. Meillä ketjureaktioita rakentavat omat neloseni ja yksi viides luokka. Näin pystymme tekemään yhteistyötä myös koulumme sisällä yli luokkarajojen. Kevätlukukauden ensimmäisellä viikolla sitten rakennetaan ja kuvataan...

Mahtava lauluprojekti, Schoolovision 2018, on koulumme ohjelmassa keväällä. Yläkoululaiset musiikin valinnaiskurssilaiset säveltävät ja sanoittavat kappaleen ja alakoulun oppilaista etsitään laulajat.

Yläkoululta muuten kotitalousopettaja pohti mahdollisuutta toteuttaa jotain kansainvälisiin ruokiin liittyvää jaksoa eTwinning-projektin kautta...

On tärkeää puhua projekteista yhteisissä tilanteissa, luvata apua tarvittaessa ja antaa oppilaiden loistaa! Mutta nyt alkaa olla aika jäädä lomalle eli hyvää joulua kaikille!