13.9.2018

Opettajan ensikokemukset eTwinning-polulla

Uskallusta ja heittäytymistä uuteen oppimisympäristöön


Syksyllä 2018 saimme kutsun osallistua eTwinning-projektiin Fun with VIP around Europe. Keskeisenä tavoitteena tässä usean eurooppalaisen maan yhteisessä projektissa oli leikillisyyden avulla tuoda oppilaita yhteen ja tarjota heille mahdollisuuksia ja välineitä tutustua toistensa kouluarkeen ja elämään kotimaassa. Siltana oppilaiden välillä toimi papukaija VIP, Very Intelligent Parrot, joka matkusti osallistujamaasta toiseen.

Jouluisia tervehdyksiä ukrainalaisille oppilaille


VIP MAG -lehden päätoimittajat työssään
Yhtenä projektisuunnitelman mukaisena tehtävänä osallistuimme kumppanimaiden kanssa englanninkielisen VIP MAG -lehtisarjan tekemiseen. Jokainen lehti rakentui sekä yhteisen suunnitelman että osallistujamaan toimittajien suunnitelmien mukaan. Tärkeä tiimityöskentelyvaihe VIP MAG -lehtemme artikkelien toimittamisessa oli suomalaisten ja ukrainalaisten oppilaiden VIP Online Conference. Oppilaat laativat etukäteen kysymyksiä toisilleen tähän Skype-tapaamiseen, jossa he haastattelivat toisiaan ja lauloivat yhdessä. Kysymykset ja vastaukset koottiin yhteiseen tiedostoon, johon oppilaat pääsivät täydentämään vastauksiaan myös jälkikäteen. Näistä kysymyksistä ja vastauksista työstimme ukrainalaisten oppilaiden kanssa osan VIP MAG -lehtemme sisällöistä. Oppimiskokemuksena tämä oli oppilaille merkittävä, koska suomalaiset ja ukrainalaiset oppilaat työskentelivät yhteisessä tiimissä reaaliaikaisesti oman lehden sisällön tuottamiseksi. Tapaamisen jälkeen keskustelimme oppilaiden kokemuksista ja tuntemuksista. Pohdimme myös sanattoman viestinnän merkitystä vuorovaikutustaidoissa.

Projekti kannusti niin meitä opettajia kuin oppilaitakin työskentelemään tiimeinä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Outokumpulaiselle luokanopettaja Hanne Partaselle tämä kokemus eTwinning-projektissa työskentelemisestä oli hänen ensimmäisensä. "Opettajana olen etsinyt erilaisia keinoja toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita käytännön tasolla", Hanne kertoo. "Innostuin eTwinningistä, koska se on motivoiva ja osallistava kansainvälinen oppimisympäristö. Jo tässä ensimmäisessä projektissa työskennellessäni havaitsin, miten hyvin suunniteltu projekti antaa erinomaisen mahdollisuuden oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen."

"Oppikirjasidonnaisesta ympäristöstä toisenlaiseen oppimisympäristöön siirtyminen vaati minulta henkilökohtaisesti uskallusta ja heittäytymistä", Hanne toteaa. "Projektityöskentelyn aikana vahvistui entisestään kokemukseni siitä, että oppimistavoitteet on mahdollista saavuttaa monin eri tavoin. Oli hienoa huomata oppilaan ymmärtävän oppineensa jonkin kirjassa esitetyn asian autenttisessa ja oppilaalle merkityksellisessä oppimisympäristössä. Ymmärrystä tuki opettajan ja vertaisen antama palaute sekä oppilaan itsearviointi työskentelyn eri vaiheissa. Nämä tilanteet oli minun opettajana henkilökohtaisesti nähtävä ja aidosti koettava. Näin jatkossakin haluan ja uskallan mahdollistaa oppilailleni oppimiskokemuksia erilaisissa ympäristöissä."

"Jatkossa pyrin siihen, että eTwinningistä tulee luonteva ja kiinteä osa opettajan työtäni", Hanne pohtii. "Toivon voivani rohkaista myös muita opettajia hyödyntämään eTwinningin tarjoamaa kulttuurisesti ja kielellisesti moninaista oppimisympäristöä. Ensiaskeleita on helpompi ottaa kollegan kanssa tiiminä. eTwinning-projekti on mitä mainioin mahdollisuus kehittää myös toimivia tiimiopettajuuuden muotoja."

Projektitiimillemme kannustava uutinen oli, että lukuvuoden aikana tehty työ palkittiin eTwinningin kansallisella laatupalkinnolla Suomessa ja kahdessa muussa kumppanimaassa.


2.9.2018

Onnistunut eTwinning-projekti - vinkkejä

Yhteistoiminnallinen työkalu WordArt -
 kumppanit eri maissa kirjoittavat samaan kuvaan
Helppo tapa aloittaa eTwinning-projekti on mennä eTwinning Liven Kumppanifoorumiin. Kun löydät sinua kiinnostavan projektiehdotuksen, vastaa viestiin. Voit myös itse kirjoittaa projekti-ideasi Kumppanifoorumiin ja hakea projektipartneria.   
 
eTwinning-projektin aihetta miettiessä kannattaa kurkata mikä on oman koulun tai kunnan perusopetuksen monialainen oppimiskokonaisuus tänä lukuvuonna.  Meillä lahtelaisilla kouluilla se on Luonnollisesti liikkeessä lukuvuonna 2018-19. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tarkastellaan oppiainerajat ylittäen arkielämän ja todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Näistä teemoista löytyy helposti aihe projektiin.  Ota kollega ja oppilaat mukaan aivoriiheen. Oppilaat ovat mukana suunnittelussa alusta asti.
 
eTwinning-portaalin projektit-osiosta löydät valmiita projektipakkeja (Kits).  Sieltä saat ideoita tai voit käyttää niitä mallina samankaltaisten projektien toteuttamiseen.  Kohokohdat-osiosta löydät 10 vinkkiä onnistuneen eTwinning-projektin toteuttamiseksi. 
eTwinning-portaali - Kohokohdat


Opettajien välisen kommunikaation täytyy toimia jo ennen projektin perustamista.  Omissa projekteissani olemme luoneet opettajille Messenger-ryhmän suunnittelua varten.  Tämän rinnalla olemme kirjanneet asioita jaettuun word-dokumenttiin.  Sinne kirjaamme projektikoulujen yhteystiedot, loma-ajat, projektiin osallistuvien oppilaiden määrät ja iät. Samassa projektissa on välillä ollut sekä ala- että yläkoulun oppilaita.  Word-dokumentille projektikumppanit kirjoittavat myös projektirungon ja aikataulun. Projektilla täytyy olla aikataulu, joka pitää.  Tarvittaessa suunnittelua on tehty myös Skypen välityksellä.
 
Kun projektisuunnitelma on valmis, yksi kumppaneista perustaa projektin ja lähettää partnerilleen pyynnön liittyä projektiin.  Mahdolliset muut projektikumppanit lisäät tämän jälkeen.  Projektikuvausta voitte muokata vielä senkin jälkeen, kun projekti on perustettu.
 
Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä kertoa eTwinning-projektista koulun rehtorille ja muulle henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille. Minun oppilaani palauttavat huoltajan allekirjoittaman kyselyn, josta käy ilmi saako oppilas näkyä suojatun TwinSpace-projektialustan kuvissa ja videoissa.

Kun lisään oppilaat jäseneksi TwinSpace-projektialustalle, innostus on kova.  Oppilaat esittäytyvät ja tutustuvat ulkomaisiin kumppaneihinsa. Tässä vaiheessa teemme ice-breaking -aktiviteetteja.  Kollegallani oli hieno idea, kumppanikoululaiset Italiassa ja Suomessa piirsivät samanaikaisesti puuta Twiddla-sovelluksella.  Kukin piirsi puuhun yhden lehden, johon kirjoitti oman nimensä. Tästä puusta tuli projektimme logo.  Viime kevään projektin alussa kumppanioppilaat Kreikassa, Turkissa ja Suomessa työstivät yhteistoiminnallisesti kolmea  WordArt-kuvaa, joihin kirjoittivat nimensä, lempiaineensa ja lempi aktiviteettinsa koulun jälkeen.
 
Tutustumisen jälkeen seuraa varsinaiset projektitehtävät.  Kaikki oppilaat eivät tee samoja asioita.  Projektissa voi olla esimerkiksi kuvittajia, kuvaajia ja projektipäiväkirjan kirjoittajia.  Useassa projektissa olemme järjestäneet projektilogokilpailun. Olemme myös sopineet, että kahdesti kuukaudessa tehtävään nimetyt oppilaat kirjoittavat projektipäiväkirjaan projektikuulumiset. Päiväkirja on ainoa TwinSpacen osa, joka on julkinen. Tämän vuoksi emme ole laittaneet siihen oppilaiden kuvia, vaikka ulkomaiset kumppanimme näin ovat tehneet. Muutama oppilas on yleensä toiminut TwinSpace-alustalla opettajan apuna oppilasylläpitäjänä. Tärkeää on, että oppilaat ovat aktiivisia.
 
Projekteissani on aina tehtäviä, joissa oppilaat on jaettu kansainvälisiin ryhmiin.  Tällaisiin tehtäviin sopivia yhteistoiminnallisia työkaluja ovat mm. esitysohjelmat Sway ja PowerPoint, äänestysohjelma Tricider tai vaikka adventtikalenteri Adventmyfriend.  Ja tietysti helppokäyttöinen PadletWall.  Kaikissa näissä ulkomaiset kumppanioppilaat ja omat oppilaani pystyvät työstämään yhteistä tehtävää.
Yhteisöllinen äänestystyökalu Tricider
 
Kaikkeen ei tarvitse käyttää sähköisiä sovelluksia.  Oppilaani myös piirtävät paperille ja askartelevat mm. pelejä. Ne sitten joko skannataan projektisivulle tai lähetetään etanapostina kumppanikoululle.  Kaikki tekemiset kyllä kuvataan ja dokumentoidaan TwinSpaceen.
 
Viimeistään varsinaisen "projektibodyn" jälkeen seuraa oppilaiden oma arviointiosuus.  Toteutustapoja on monia.  Oppilas voi esimerkiksi kirjoittaa, mistä hän piti eniten ja mitä hän koki oppineensa.  Yksinkertaisimmillaan oppilas voi kääntää kertakäyttölautaseen tehdyn naaman hymyyn tai itkuun tuntemuksensa mukaan. Tästä otetaan ryhmäkuva ja laitetaan projektisivulle.
 
Lopuksi onkin enää vuorossa eTwinning-projektista tiedottaminen esimerkiksi kevätjuhlassa tai vanhempainillassa.  Ja jos projekti tuntuu onnistuneelta, kannattaa sille hakea laatuleimaa.
 
eTwinningin parissa saa uusia kansainvälisiä ystäviä niin oppilas kuin opettajakin.  Innostavaa kouluvuotta kaikille eTwinningin parissa!

28.8.2018

Lite tips från PDW "Update your history and culture" i RigaVeckan efter midsommar var jag några dagar i Riga på en PDW med titeln ”Update your history and culture”.  Det var naturligtvis proppat med idéer och massor av diskussioner, men det blir för mycket att redogöra för allt så Jag väljer här att berätta om några pedagogiska tips samt en app som vi fick pröva på att använda IRL.
Vi skulle alla vara förberedda med några pedagogiska tips som vi använder oss av i undervisningen. Sedan blev vi indelade i smågrupper och berättade för varandra inom gruppen. 

Här är tre exempel på undervisningstips:

  1. Facebook-cube där eleverna beskriver t ex en historisk person i enlighet med personbeskrivningarna som finns i i Facebook: foto, om, statusuppdateringar, vänner, tidslinje, dela ett minne.
  2. Det finns flera olika versioner att ladda ner men en användbar ligger här, Där finns exempel samt en utskrivbar kub. Detta ligger lättillgängligt i en powerpoint. I ppt:n kan man också ändra rubrikerna på de olika sidorna. Göra om kända bilder från en historisk händelse på nytt sätt. Ta en bild som visar en känd historisk händelse, diskutera vad det är som sker på bilden och så får eleverna gestalta den sen på nytt. Fota.
  3.  Bygg upp en situation och ge eleverna olika roller. Läraren kommer sedan med olika påståenden och om det stämmer in/är möjligt i och med den roll man har får man ta ett steg framåt. Exemplet  på rubriker då man kan jobba med detta arbetssätt var ”Migration idag”, ”Barnen situation i Tyskland under andra världskriget”. Läraren som presenterade detta jobbade i åk 7-9.

Actionbound

Actionbound är en app som vi använde för att utforska Riga på plats. Actionbound är ett sätt att skapa en interaktiv rundtur som ett spel. Vi delade in oss i grupper och fick i uppgift att bl a besöka det berömda biblioteket med hjälp av guidning via appen.

Där fick vi sen fakta och uppgiften att ta oss upp på översta våningen och ta en bild över Gamla stan. Vi fick så vidare guidning till punkt efter punkt med fakta och uppgifter att göra, oftast att leta upp en detalj och så filma eller fota. När vi hittat rätt och utfört uppgiften så fick man belöning. Samtidigt kunde ledarna för uppgiften följa med hur det gick för oss i respektive grupp via datorn.
Bild på en katt på "The Cat House" - ett exempel på en detalj att leta rätt på och fota.

Exempel på film från bron över floden Daugava när vi passerade

Här finns mera info om appen/programmet. Det finns en hel del publika bounds som man kan testa om man är på plats t ex Jurmo i den östliga delen av Ålands skärgård eller en om Åbo. Dessutom finns det massor ute i Europa.
Här hittar du en demo av hur den ser ut ur användarperspektiv.

Det intressanta med appen var att vi jobbade ihop som ett team, vi lärde oss nya fakta om platserna samtidigt som vi var aktiva och inte minst av allt visst kände vi oss nöjda när det plingade in poäng för att vi hade klarat en uppgift. Kanske svårt att se hur man skulle kunna använda appen inom eTwinning men när och om man möts är den definitivt användbar samt naturligtvis för att aktivera eleverna i den egna gruppen/klassen.

Naturligtvis fick vi lära oss mycket mera och sen skulle det vi lärt oss bearbetas i en ny gruppkonstallation för att se hur vi kunde utveckla detta till olika e-Twining projekt. Här är vi i den arbetsgruppen;

Språket var engelska, som på de flesta PDW, men det är absolut inget att vara rädd för då de flesta diskussioner sker i mindre grupper och jag har alltid upplevt att det är många som inte är fullfjädrade proffs när det gäller engelska språket och i och med detta känt att jag vågar kommunicera med andra. Alltså får du erbjudandet att åka på en PDW så ta chansen. Du får några mycket intensiva dagar men så många nya kolleger i ditt utvidgade kollegium och du har massor av kontakter när du vill vara med i nya eTwinningprojekt!

/Siw e-Twinningambassadör, Åland

7.8.2018

eTwinning - projektit ja henkilökohtainen palkanlisä


Keväällä 2018 kunta-alalla sovittiin uudesta työehtosopimuksesta, joka on voimassa 31.3. 2020 asti. Yleiskorotusten lisäksi sovittiin, että 1.1.2019 alkaen maksetaan paikallista järjestelyerää 0,9 %. Sopimuksessa mainitaan, että paikallisella järjestelyerällä halutaan kehittää edelleen palkkausjärjestelmää ja korjata palkkausepäkohtia. Useassa kunnassa pääluottamusmiehet neuvottelevat parhaillaan tuon järjestelyerän kohdentamisesta. Useissa kunnissa tullaan todennäköisesti osa paikallisesta järjestelyerästä kohdentamaan henkilökohtaisiin lisiin.

On tärkeää, että opettajat peruskouluissa, lukioissa ja päiväkodeissa ottavat puheeksi kansainväliset eTwinning -projektit kehityskeskusteluissa rehtorin tai päiväkodinjohtajan kanssa.  Usein henkilökohtaisen lisän maksamisen kriteerinä on koulun tai päiväkodin kansainvälinen yhteistyö. Monessa kunnassa juuri rehtorit ja päiväkodinjohtajat ehdottavat opettajia kunnan sivistystoimenjohtajalle henkilökohtaisen lisän saajaksi.

Kyse ei ole mistään pienistä euromääräisistä summista: Henkilökohtaisen lisän suuruus vaihtelee kunnittain, mutta usein se on jopa yli 100 euroa kuukaudessa. Kannattaa olla yhteydessä kuntasi pääluottamusmieheen ja kysyä, kuinka omassa kunnassasi paikallinen järjestelyerä jaetaan ja onko osa paikallisesta järjestelyerästä osoitettu henkilökohtaisiin lisiin.

Pitää muistaa, että 1.1.2019 maksetaan paikallisen järjestelyerän lisäksi myös tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta.