23.8.2016

Mitä jos tänä vuonna käynnistäisi eTwinning-projektin?

Tänä vuonna koulun alkaminen on ollut tavallista jännittävämpää (ja haasteellisempaa) opetussuunnitelman uudistumisen myötä. Enää ei voi mennä sillä vanhalla ”luetaan kappale ja tehdään tehtävät” -menetelmällä. Nyt on oppimisen lähtökohtana oppilaslähtöisyys sekä yksilöllisten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen. Kaikkien opettajien pitää omassa opetuksessaan huomioida laaja-alaisen osaamisen kehittyminen. Lisäksi jokaisella oppilaalla on oikeus ainakin yhteen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen, jossa tutkitaan jotain aihetta, ongelmaa tai ilmiötä eri oppiaineitten näkökulmista.

Juuri nyt on hyvä aika alkaa miettiä, miten eTwinning tukisi monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamista, laaja-alaisen osaamisen kehittymistä (esim. tvt L5, monilukutaito L4 sekä kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2) sekä oppilaiden osallistamista oppimisprojektiin alusta loppuun, suunnittelusta ja ideoinnista toteuttamiseen ja arviointiin.

eTwinning.net-portaalin etusivulta pääset ”Työskentele yhdessä” -valikkoa klikkaamalla tutustumaan hyviin yhteistyöhankkeisiin Galleriassa tai projekti-ideoihin ja -aihioihin Pakeissa. Myös oppilaasi voivat selailla niitä ja ehdottaa heitä kiinnostavia teemoja.


eTwinning-portaalin etusivu

Rekisteröitymällä eTwinning.net-portaalissa opettajien eurooppalaisen yhteisön jäseneksi, saat käyttöösi eTwinning Live -ympäristön. Se on siis vain opettajille ja tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Voit verkostoitua opettajien kanssa liittymällä ryhmään, jonka teema kiinnostaa sinua. Jos juuri sinua kiinnostavasta teemasta ei vielä ole ryhmää, voit helposti perustaa ryhmän itse. Ohjeet löytyvät UKK:sta (usein kysytyt kysymykset).

eTwinning Live - ryhmät

eTwinning Live -ympäristössä voit myös alkaa etsiä projektikumppania. Jos olette oppilaittesi kanssa yhdessä sopineet kiinnostavasta projektiaiheesta, voit kirjoittaa projektiehdotuksen kumppanifoorumille. Kannattaa kirjoittaa hyvin selkeä, innostava ja melko lyhyt viesti. Ja sitten voi vain alkaa odottaa vastauksia. Jos idea on innostava eikä liian monimutkainen, saat varmasti runsaasti vastauksia.

Voit myös selailla muiden eTwinning-opettajien kirjoittamia kumppaninhakuviestejä ja projektiehdotuksia. Usein niistä löytyy juuri omalle luokalle sopivia projekti-ideoita. Niitä voi sitten kumppanin tai kumppaneiden kanssa yhdessä vielä täsmentää ja hioa. Kannattaa aina varautua tekemään kompromisseja ja olemaan joustava. Toisaalta, pedagogisista tavoitteista ei kannata kauheasti tinkiä.

eTwinning Live - kumppanifoorumi

Keski- ja Etelä-Euroopassa koulu alkaa usein syyskuun alussa, joissain maissa myöhemminkin. eTwinning opettajat ovat kuitenkin jo nyt aktiivisia, sillä aloittamalla ajoissa on riittävästi aikaa suunnitella sekä sopia käytännöistä ja aikataulusta.

Monet eurooppalaiset opettajat ovat todella kiinnostuneita Suomen uudesta opetussuunnitelmasta ja toteuttavat mielellään projekteja, joissa punaisena lankana ovat opetuksen eheyttäminen, osaamisen kehittäminen ja oppilaitten osallistaminen. Näin teidän yhteinen projektinne voi toimia mallina opetuksen pedagogiselle uudistamiselle myös kumppanimaassa.

Onnea kumppaninhakuun ja antoisaa eurooppalaista yhteistyötä!

6.4.2016

YES – se erilainen tilastomatikan tuntihttp://padlet.com/sarallor/2ggd8z77z6wmKuva 1. Opiskelijat ovat yhteydessä opiskelukavereihin ympäri Eurooppaa


Työskentelen opettajana Lapin matkailuopistossa. Pääasiassa opetan ammattiaineita, mutta mukaan mahtuu joskus myös jotain muuta. Tilastomatematiikan tunneilla olen aina silloin tällöin törmännyt siihen, etteivät opiskelijat ole kovin motivoituneita opiskeluun, koska he ajattelevat, ettei tilastoilla ja heidän ammatillaan safarioppaana, kokkina tai tarjoilijana ole mitään yhdistävää asiaa. Näinhän ei ole, mutta päätin kokeilla uutta tapaa lähestyä tilastoihin ja tilastomatematiikan perustermeihin eTwinning –projektin avulla keväällä 2015.

Aloitin projektin suunnittelun hyvissä ajoin syksyllä 2014. Löysin sattumalta eTwinning-sivuilta “löydä etwinnaajia” palstalta espanjalaisen matematiikan opettajan Saran. Hänellä oli samanlainen projekti-idea kuin minulla. Suunnittelimme yhdessä tehtävät aikatauluineen ja etsimme mukaan lisää kouluja idealla yksi koulu yhdestä maasta. Lopulta saimme kasaan projektin, jossa oli mukana opiskelijoita Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Romaniasta ja Suomesta. Meillä opettajilla oli yhteinen työskentelyalusta Titanpadissa. Siellä voi  chattailla ja tehdä muistiinpanoja. Sovimme etukäteen, mitkä ovat projektin tavoitteet, tehtävät ja mitä työkaluja käytetään opiskelussa. Titanpad on yksinkertainen ja mielestäni toimiva juttu tällaisessa yhteistyössä.

eTwinning projektimme YES – Young Europeans in Statistics aloitettiin tutustumalla toisiimme Padletin avulla. Jokainen sai lisätä itsestään kuvia, videoita kotiseudustaan tai lempimusiikistaan alustalle, joka oli sitten jokaisen katseltavissa. Tehtävän sai tehdä pienissä ryhmissä, koska aluksi tuntui olevan ongelmia vieraan kielen kanssa. Niin Suomessa kuin muissakin maissa ihmeteltiin, miksi matematiikan tunnilla opiskeltiin englanniksi. No, alkuhämmennyksen jälkeen opiskelijat ymmärsivät, että se on yhteinen työkielemme. 
 
Tämän jälkeen opiskelijat jaettiin ryhmiin ja opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella tutkimuksen kysymykset kansainvälisissä ryhmissä. Ryhmät jaettiin teemojen ja kiinnostuksen mukaan kuitenkin niin, että joka ryhmässä on kaikista projektimaista opiskelijoita. Teemoja olivat mm. harrastukset, urheilu, musiikki, videopelit, tietotekniikan ja kännykän käyttö ja tulevaisuus opiskelun jälkeen. Koska eri kouluissa oli erilaiset aikataulut toteuttaa projekti, olimme sopineet tietyt päivät (dead line), jolloin tehtävät piti olla valmiina.


Kun lopulliset kysymykset oli valittu suuresta määrästä kysymyksiä, toteutettiin jokaisessa koulussa sama kysely. Etukäteen oli ollut puhetta kyselyn kielestä, mutta loppujen lopuksi ranskalaiset ja espanjalaiset toteuttivat kyselyn englanniksi. Tutkimus toteutettiin Google formsilla alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Alun perin olimme suunnitelleet, että kysely toteutetaan SurveyMonkeyllä, mutta siinä tuli ongelmaksi meidän tutkimuksen liian laaja otanta. Kysely toteutettiin Suomessa pääsääntöisesti lomakekyselynä ja opiskelijat syöttivät vastaukset Google formsiin itse. Joissain maissa käytössä oli tabletit, jolloin kyselyn vastaukset tallentuivat järjestelmään suoraan. Lopuksi opiskelijat analysoivat vastauksia ja esittivät toisilleen kysymyksiä, miksi eri maissa oli tullut erilaisia vastauksia.

Projektin aikana opiskelijat oppivat tilastomatematiikan perustermit - moodit, mediaanit ja vaihteluvälit - kuin vahingossa. Tämän lisäksi opiskelijat kertoivat englannin kielen taitonsa parantuneen, he olivat oppineet käyttämään uusia tieto-ja viestintätekniikan työkaluja sekä oppineet uusia asioita eurooppalaisista opiskelukavereistaan ja heidän maistaan.

Aiemmin mainittujen työkalujen lisäksi olemme luonnollisesti käyttäneet eTwinningin Twinspacea (chat, foorumi, mail) ja sähköpostia.

YES-projekti herätti opiskelijoissa myös mielenkiintoa uudenlaisiin paikkoihin ja he kyselivät projektin lopussa erilaisista eurooppalaisista matkakohteista, jonne he voisivat matkustaa. Laajensimme siis tätä projektia seuraavaan askeleeseen eli mahdolliseen matkaan yhteistyökumppaneiden maihin. Päätimme myös opettaja-kollega Saran kanssa, että mikäli siihen tulee mahdollisuus, toteutamme projektin joskus uudelleen.

Lisätietoa YES eTwinning-projektista mari.jokela(at)redu.fi.

23.3.2016

eTwinning alkuopetuksessa

Kansainväliset projektit voidaan helposti mieltää isompien oppilaiden touhuksi. Pitäähän sitä ainakin osata jo puhua englantia, eikö? Minun kokemukseni opettajana on toinen. Jo alkuoppilaat innostuvat ja hyötyvät eTwinning-projekteista, kunhan ne suunnitellaan ja toteutetaan ikätasoisesti.

Syksyllä käyttöön otettavissa opetussuunnitelma perusteissa todetaan näin:

"Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen".

Lapset ovat lähtökohtaisesti avarakatseisia ja ennakkoluulottomia. Hyvä niin. Maailma on pullollaan kiinnostavia asioita. Ihmiset voivat olla helposti yhteydessä toisiinsa ja uutisia tulee silmien eteen joka puolelta.

"Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä."

eTwinningin avulla voidaan oppilaita tutustuttaa erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin. Projektien sisällöt voidaan aina valita kiinnostuksen, tarpeen tai mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta olen huomannut monta kertaa, että oppilaat ovatkin saattaneet oppia enemmän omasta alueestaan miettiessään mitä ulkomaisille projektikumppaneille halutaan kertoa maastamme. Tähän kannustaa myös opetussuunnitelma:

"Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan."

Kakkosluokkalaiset oppivat viime vuonna, kuka on Suomen presidentti. Saimme jopa presidentin kansliasta ystävällisen viestin, jossa kehuttiin projektiamme "Northern Friends". Siinä noin 8-vuotiaat lapset Pohjoismaista sekä Baltiasta esittelivät toisilleen hallitsijoiden lisäksi mm. kansalliseläimiä ja -kasveja, pääkaupunkeja ja lippuja. Lapset askartelivat itse kaikki jutut ja videot kuvattiin iPadilla.

 "Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja."

Kouluissa toimii usein hienosti isompien ja pienempien oppilaiden yhteistyö. Näin myös kansainvälisisissä projekteissa. Vanhempi oppilas tuntee itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, nuorempi pääsee avustettuna mukaan johonkin jännittävään ja ehkä haastavaankin. Yhdessä tekeminen palvelee molempia. Olen monta kertaa hyödyntänyt tätä asetelmaa niin, että alkuoppilas on vaikkapa askarrellut jonkin kivan jutun ja isompi on kirjoittanut englanniksi pienemmän oppilaan terveiset mukaan.

Kolmasluokkalaisten kanssa puhuimme viikottain Skype-puhelun Ranskaan. Oppilaani olivat juuri aloittaneet englannin opiskelun. Keskustelun tueksi oli molempien maiden oppilailla teksti edessään. Sitä oli harjoiteltu jo etukäteen. Tässä esimerkki:

Thursday 13th of September 2012 at 12.30/11.30.

What's your name?
France: Hello!
Finland: Hello!
France: What's your name?
Finland: My name is ________________. What's your name?
France: My name is ________________.
Finland: How old are you?
France: I'm ___. How old are you?
Finland: I'm ___. Bye!
France: Bye!


Tässä video yhdestä puhelustamme ihan siinä alkuvaiheissa. Tämä on puolen tunnin video, joten et ehkä jaksa katsoa sitä kokonaan... Minä pysyin aina ihan tuossa kulloisenkin puhujan vieressä ja autoin tarvittaessa. Muu luokka teki hiljakseen kuvaamataidon töitä taustalla. Kaikki kuulivat kaikkien puhelut ja ihan jokainen oppi puhelun lauseet kunnolla!
Musiikki on myös asia, joka ei vaadi kielitaitoa. Opetimme muutaman vuoden takaisessa projektissa lauluja omalla kielellämme muille eurooppalaisille koululaisille. Tässä ensin video, jolla laulamme ja leikimme "Pää, olkapää, peppu" -laulua.
Muutaman viikon kuluttua meille lähetettiin tämä alla oleva, uskomaton video. Ei uskoisi, etteivät lapset ole suomalaisia, vaan puolalaisia! Kyllä oli taas ihmettelemistä ja ihastelemista oppilaiden joukossa!

Pienten lasten kanssa onnistuu myös aina erilaiset piirtämistä tai askartelemista hyödyntävät projektit. Esimerkkinä tästä voisi olla kolmena peräkkäisenä vuonna toteutettu " ... full of spring..." -projektit. "The tree full of spring birds, The garden full of spring flowers and The garden full of spring butterflies". Alkuoppilaat askartelivat, kolmos-neloset kirjoittivat ja koristelivat kirjekuoret, viitos-kuutoset askartelivat liput ja maiden nimet liitettäväksi meille lähetettyihin tuotoksiin. Muutaman viikon aikana saapuneet kirjekuoret sisältöineen toivat iloa koko koululle!


Kiva projekti oli myös You + Me = Fun!, jossa kakkosluokkalaiset keksivät ympäristöstään matemaattisia tehtäviä. Minä kuvasin ja käänsin kysymyksen englanniksi. Valmiit tehtävät lähetettiin hollantilaisille projektikumppaneille ja päinvastoin. 

Ulkomailta tulleiden tehtävien ratkaiseminen oli motivoivaa ja pisti lapset kuin huomaamattaan harjoittelemaan päässälaskuja ja yhtälönratkaisua. 


Pienet oppilaat ovat aivan ihania projektin jäseniä! He ryhtyvät innolla toimeen, ovat aivan täpinöissään saadessaan jotain kautta viestiä ulkomailta ja oppivat siinä samalla paitsi oikeita faktatietoja, myös elämässä tuiki tarpeellisia oppeja erilaisuudesta. 

Ja on hyvä muistaa myös se, että me täällä Suomessa aloitamme koulun vasta myöhään verrattuna melkein koko muuhun maailmaan. eTwinning-projektit eivät siis rajoitu vain kouluikään, vaan jo varhaiskasvatuksessa pääsee mukaan. Juuri nyt 4-11 -vuotiaiden projekteihin etsitään kumppaneita yli 20 000 viestissä...

(kuvakaappaus 23.3.2016 eTwinningin kumppanifoorumilta)22.3.2016

Laaja-alainen osaaminen, eTwinning ja OPS2016


Uuden opetussuunnitelman myötä oppimisessa keskeisenä tavoitteena on osaamisen kehittyminen. Koulussa opitaan taitoja ja kompetensseja, joita pystytään luovasti soveltamaan arkielämän tilanteissa ja joista on hyötyä myös tulevaisuudessa, opiskelussa ja työelämässä. Kun tiedon määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti ja ns. räjähtää käsiin, on koulussa keskityttävä yksittäisten tietojen oppimisen sijasta ilmiöiden monipuoliseen hahmottamiseen ja kokonaisuuksien ymmärtämiseen.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty seitsemän laaja-alaisen osaamisen aluetta, joiden oppiminen vähentää syrjäytymistä ja eriarvoistumista ja jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä tulevaisuuden yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kansainväliselle koulujen väliselle yhteistyölle ja kumppanuudelle on edellytyksenä avoimuus ja kunnioitus eri kulttuureita kohtaan. Yhdessä työskennellessä monet stereotypiat ja ennakkoluulot rapisevat ja opitaan näkemään eri kulttuurien erityispiirteet rikkautena. Matka uuteen kulttuuriin on innostava seikkailu. Samalla opitaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. On mahtavaa voida vieraalla kielellä viestien kertoa itsestä ja omasta maasta ja kulttuurista aidosti kiinnostuneille kuulijoille.

Monilukutaito

Monilukutaito pohjautuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstejä ovat perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi, puhutut tekstit, äänet, kuvat, videot ja monimediaiset tekstit, joissa yhdistyyvät kaikki edellä mainitut. Myös lukutaito on laajentunut kattamaan lukemisen, katsomisen ja kuulemisen lisäksi oman
tuottamisen. eTwinningille ominainen projektioppiminen tukee oppilaitten oman työnsä suunnittelua, yhdessä tekemistä ja omien materiaalien tuottamista. Esitellään oman maan/kotiseudun luontoa, mietitään ratkaisuja energian säästämiseen tai vertaillaan pääsiäisperinteitä kuvia, videoita, tekstiä, oppimispelejä ja verkkokeskusteluja luovasti yhdistellen.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Jo aivan alusta alkaen yksi eTwinningin keskeinen tavoite oli edistää tieto- ja viestintäteknologian pedagogistesti mielekästä käyttöä. Luotiin virtuaalinen oppimisympäristö, jossa oppilaat voivat keskustella, ystävystyä ja työskennellä yhdessä yli maiden rajojen. Twinspace tarjosi ja tarjoaa edelleen turvallisen tavan tehdä yhteistyötä ja opiskella yhdessä. Keskustelualueiden ja chatin lisäksi uudessa Twinspacessa on myös mahdollisuus käyttää AC-huonetta verkkoneuvotteluihin, joissa oppilaat voivat pitää reaaliaikaisesti esim. pieniä Powerpoint-esityksiä tai Kahoot-tietokilpailuja toisilleen.

Työelämätaidot ja yrittäjyys

Uusimmat työelämätutkimukset osoittavat, että jo nyt ja yhä enenevässä määrässä tulevaisuudessa, työpaikat löydetään ja luodaan verkostoitumalla ja/tai omaa yritteliäisyyttä ja luovuutta, kekseliäisyyttä ja ketteryyttä hyödyntäen. eTwinning luo oppilaille ja opettajille mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Oppimisprojekteissa kannustetaan oppilaita oma-aloitteisuuteen sekä käyttämään luovuuttaan, tutkimaan ympäristöään ja tekemään yhteistyötä. Nämä kaikki, luovuus, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja taito luoda ja toimia verkostoissa ovat tulevaisuuden työelämän avaintaitoja.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

eTwinning kannustaa oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen, joka on yhteisten eurooppalaisten arvojen ja demokratian tukipylväs. Jo kouluaikana oppilaat oppivat ottamaan osaa päätöksentekoon omassa oppilaitoksessaan sekä kehittämään kouluaan ja ympäristöään kestävään suuntaan. Monien eTwinning-projektien aiheet liittyvät maailmankansalaiseksi kasvamisen ja kestävän kehityksen teemoihin. Turvapaikanhakijoiden lisääntyessä on entistäkin tärkeämpää aktiivisesti toimia rasismia ja muukalaisvihaa vastaan sekä korostaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja lasten oikeuksia. Näitä koko Euroopan yhteisiä haasteita on hyvä ratkoa yhdessä eTwinning-kumppaneiden kanssa.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

eTwinning laittaa meidät, niin opettajat kuin oppilaat, ajattelemaan uudella tavalla opetuksesta ja oppimisesta. eTwinning-hankkeet ja yhdessä oppiminen pakottavat irrottautumaan oppikirjoista ja hakemaan se sijaan ajankohtaista ja oppilaille merkityksellistä tietoa mediasta, internetistä tai omasta lähiympäristöstä. Se kannustaa työskentelemään yli oppiainerajojen ja tutkimaan eri teemoja ilmiöitä uusista, myös kulttuurisesti moninaisista näkökulmista.

Opi ja opeta laaja-alaisesti ja rajoja ylittäen. Ota eTwinning ja eurooppalainen yhteistyö osaksi oppimista missä tahansa oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Anna maailman tulla kouluun ja päästä Eurooppa luokkahuoneeseen.