30.6.2018

Lupaus eli miten aineetonta kulttuuriperintöä voidaan säilyttää?


Euroopan kulttuuriperintövuoden teeman mukaisesti sain yhteydenoton Italiasta, jossa aiempi eTwinning partnerini Angela työskentelee englannin kielen ja kirjallisuuden opettajana. Hän kysyi, olenko kiinnostunut kulttuuriperintöön liittyvästä projektista. Vastasin välittömästi kyllä.

Perusidea projektissa oli, että maailmaa uhkaa maan ulkopuoliset alienit ja meidän pitää säilyttää olemassa oleva kulttuuriperintö jossain muodossa tuleville sukupolville. Suunnittelimme lyhyen projektin, jossa opiskelijat tutustuisivat kulttuuriperinnön eri muotoihin ja vierailisivat mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. Meille se on jokapäiväistä, mutta useassa maassa sen on byrokraattinen ponnistus opettajalta.

Projektin tavoitteena oli innostaa opiskelijoita tutustumaan oman alueensa kulttuuriin. Aloitimme aineellisista kulttuuriperintökohteista. Partnerikoulumme sijaitsee Pohjois-Italiassa Bresciassa, jossa on paljon ns. vanhaa kulttuuria, taloja, museoita, monumentteja, kun taas meillä Kittilässä vanhimmat rakennukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lapin sodan jälkeen rakennettuja.

Aineeton kulttuuriperintö oli pääosassa ja aloitimme kielten opiskelun opiskelemalla perusteet kumppanimaan kielestä italiasta. Samoin kumppanimme ovat opiskelleet pari sanaa suomea. Opiskelijat ovat tutustuneet myös paikallisiin murteisiin, vanhoihin tarinoihin ja tapoihin.

Valmiina hiihtovaellukselle
Luontokohteista valitsimme läheisen Pallas-Yllästunturin kansallispuiston, johon opiskelijat lähtivät hiihtovaellukselle. Tutustuimme myös Varkaankurussa alueen kasvillisuuteen, joka on poikkeuksellisen laaja muuhun seutuun verrattuna. Myös jokamiehen oikeutemme herättivät ihastusta kumppaneissamme.


Taidenäyttelyn kokoaminen
Varsinainen kulttuuriperinnön aarreaitta löydettiin eTwinning kaverista Europeanasta, johon on tallennettu yli 50 miljoonaa kulttuuriin liittyvää tiedostoa. Opiskelijamme järjestivät mm. taidenäyttelyn, johon taideteokset oli kerätty Europeanasta.

Kulttuuriperintöön tutustumisen jälkeen opiskelijat keskustelivat, miten kulttuuriperintöä pitäisi opettaa kouluissa. Lopuksi he tekivät lupauksen siitä, miten kulttuuriperintöä tulisi säilyttää heidän mielestään. 

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuonna mm. eTwinning-projektit, jotka liittyvät kulttuuriperintöön, voivat hakea teemavuoden #EuropeForCulture –tunnuksen käyttöoikeutta. 

Opiskelijoiden mielestä parasta projektissa oli tutustuminen Europeana -kokoelmaan ja kommunikointi kumppanikoulun oppilaiden kanssa. Opiskelijat oppivat, että se mikä meille on jokapäiväistä, voi olla täysin vierasta toisille.


Live event - suora yhteys Kittilä - Brescia

12.6.2018

”Ihanaa saada uusia ideoita ja tutustua ihmisiin”

Neljä suomalaista varhaiskasvatuksen asiantuntijaa osallistui touko- ja kesäkuun taitteessa kolmepäiväiseen eTwinning-seminaariin Norjassa lähellä Osloa. Seminaarissa oli osallistujia Pohjoismaiden lisäksi Italiasta, Maltalta ja eri puolilta Brittein saaria.

Toiminnallista digiä varhaiskasvatukseen


Seminaarin teemana oli digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttö varhaiskasvatuksessa. Osallistujat pääsivät kokeilemaan erilaisia varhaiskasvatukselle sopivia ”leluja” ja "härpäkkeitä", joilla voi harjoitella ohjelmointia ja koodausta. Useille osanottajille tuttuja olivat ohjelmoitavat Be-Botit (mehiläisen näköiset robotit) ja Blue-Botit, mutta uusiakin löytyi kuten Fisher-Pricen koodattava toukka (Code-a-Pillar) ja Osmo Coding with Awbie -koodauspeli, jossa käytetään koodauspalikoita, joita yhdistelemällä opetellaan koodausyhdistelmiä ja kaavoja. Kun pääsi itse kokeilemaan, lelut ja vempaimet tuntuivat helpoilta käyttää ja varhaiskasvatukseen sopivilta.

Laitteisiin tutustuminen jatkui digitaalisten mikroskooppien kokeilulla. Lapset ovat innokkaita tutkimaan asioita ja luupit ovat monessa päiväkodissa ahkerassa käytössä. Digitaalisten Pro Scope ja Easi Scope mikroskooppien etu on siinä, että ne voi yhdistää tablettiin tai tietokoneeseen ja sitä kautta näkymän jakaa datatykin avulla koko ryhmälle.

Ensimmäisenä päivänä tehtiin lisäksi pienissä ryhmissä animaatioita iPadin iStopmotion-sovelluksella. Ohjelma on helppo käyttää ja se sopii aikuisen ohjauksessa myös päiväkoti-ikäiselle. Animaatiossa voi liikuttaa pieniä esineitä (leluja), kuvia tai legoja. Lapset voivat itse myöhemmin lisätä animaatioon selostuksen tai musiikkia.

Kv-projekteja pienille oppijoille


Digitestailun ohella seminaarin tavoitteena oli verkostoitua ja käynnistää pieni projekti. Ensin mietittiin mahdollisia aiheita, joissa kukin päiväkoti pääsisi näyttämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan. Sen jälkeen samoista teemoista kiinnostuneet löivät hynttyyt yhteen ja alkoivat suunnittelun. Suomalaisista osanottajista Jo Jackson (English Speaking Playschool of Oulu) perusti projektin norjalaisen kumppanin kanssa. Aiheena on lasten itsensä suunnittelema aarten etsintä -leikki päiväkodin lähiluonnossa. Suomalaisille lapsille luonnossa retkeily ja luonnon tutkiminen ovat luontevia toimintatapoja. ”eTwinning yhteistyö auttaa lapsia laajentamaan käsitystään ympäröivästä maailmasta ja avaa heidän mielensä uusille mahdollisuuksille.” Jo sanoo. Sama koskee myös lastentarhanopettajia ja muuta henkilökuntaa. ”eTwinning sopii kaikille. Ammattitaitoiset kasvattajat osaavat luoda ja soveltaa projekteja, jotka ovat merkityksellisiä, kiinnostavia ja ikäkaudelle sopivia.

Suomen edustajat Marja-Terttu Puurtila, Johanna Latva,
Maarit Kasurinen ja Jo Jackson
Maarit Kasurinen ja Johanna Latva lähtivät mukaan Wheels on the Bus -projektiin. Siinä lauletaan,  tehdään videoita ja tutustutaan kumppanimaan kulttuuriin. ”eTwinning-projektin myötä lapset näkevät ja tutustuvat muiden maiden tapoihin ja olosuhteisiin.” Johanna toteaa. ”eTwinning on todella hyvä yhteyksien luoja, saa ideoita eri maista, pääsee helpommin toteuttamaan projekteja, kontaktit ovat todella tärkeitä.” Maarit jatkaa. eTwinningistä hyötyvät aikuiset ja lapset.

Marja-Terttu Puurtila Lastentalo Mukulaxista ja hänen ruotsalainen kumppaninsa perustivat projektin, jonka aihe on koodaaminen ja ohjelmointi analogisesti ja ilman sähköisiä apuneuvoja. Ohjeita ja lyhyitä algoritmeja voi luoda ja soveltaa ilman tietokonettakin esimerkiksi käyttäen joitain yllä mainituista leluista. Vinkkisivustoja varhaiskasvatukseen sopivan päättelyn ja ongelmanratkaisun harjoitteluun löytyy netistä. Seminaari avasi ”Mallun” silmät eTwinningin hyville puolille: ”eTwiningin välityksellä saa kontaktin samasta aiheesta kiinnostuneeseen henkilöön tai ideoita projekteihin. Yhdessä tehdyn projektin välityksellä lapset saavat kontaktin ja tietoa muualla asuviin lapsiin. Lapset tutustuvat vieraaseen/vieraisiin kieliin ja kulttuureihin ja samalla oppivat ATK-taitoja, erinomainen tapa tehdä projektia ja kansainvälisyyskasvatusta, eikä ole kustannuksista kiinni, eli kaikille mahdollinen.

”Jännittävä ja mielenkiintoinen”


Kaikki suomalaiset osallistujat olivat yhtä mieltä seminaarin annista: se oli todella hyvä ja antoisa. Kaikki saivat uusia ideoita ja oli hienoa vertailla kokemuksia eri maiden päiväkodeista. ”Kotiin palatessani olin erittäin motivoitunut jatkamaan projektityötä.” Jo sanoo.

Johannan mielestä seminaari oli ”jännittävä siksi, että en ole koskaan ollut seminaarissa ulkomailla enkä myöskään noin toiminnallisessa seminaarissa. Innostuin muutamista appeista ja laitteista kovastikin.

Kaikki seminaarin osanottajat perustivat projektin. Projektien aiheet, kuvaukset ja kumppanit löydät täältä: https://twinspace.etwinning.net/65027/pages/page/404825 Ehkä saat projektikuvauksista idean omaan projektiin ja  innostut itsekin kokeilemaan!

11.6.2018

eTwinning-projektista Erasmus+ projektiksi

Sodankylän Sompion koululla on yhteistyökumppanikouluja Espanjassa, Belgiassa ja Turkissa. Yhteinen ajatuksemme on yhdessä kehittää opetuksen menetelmiä projektien kautta. Koodaamisen ja robotiikan ollessa jokaiselle kumppanikoululle uusi aluevaltaus sekä innostumisen ja kehittämisen kohde, yhteinen aihe projektille löytyi helposti. Aiemmin työskentelimme yhdessä projektissa Europe on a String, jossa eTwinningin Twinspaceen kokosimme ja kokeilimme nukketeatterityöskentelyn etuja oppilaiden opettamisessa ja oppimisessa. Sen projektin paras anti oli kielenopetukseen, jossa käsinuket antavat ujoimmallekin mahdollisuuden käyttää vierasta kieltä ja rohkaisevat puhumaan.

Erasmus+ projektin Together we learn to use coding at school kehittely alkoi eTwinning-projektin avulla. Tai voimme myöntää, että olimme niin innokkaita aloittamaan yhteistyön koodaamisen parissa ettemme halunneet odottaa Erasmus+ hakua, vaan päästä heti töihin. Se juuri on eTwinning-projekteissa todellinen etu, että pääsee nopealla tahdilla työn touhuun. eTwinning-projektissa How to become a coding engineer- Twinspacessa vaihdoimme ajatuksia ja kokeilimme erilaisia tehtäviä, kukin omalla koulullaan. Näin pääsimme jyvälle mistä oikein on kyse. Huomasimme, että toisissa kouluissa tarvittiin enemmän keskittymistä esimerkiksi nettiturvallisuuteen ja toisissa taas otettiin aivan ensimmäisiä askeleita koodaamisen ja robotiikan ihmeellisessä maailmassa, kun taas jollain koululla oli jo kokemusta enemmän. Pystymme näin hyödyntämään jokaisen partnerin vahvuuksia projektissa.

Projektimme Twinspace:n etusivu 11.6.2018


eTwinning-projekti toimi kuin esitutkimuksena Erasmus + projektia varten ja selkeytti sen tavoitteita ja toimintatapoja. eTwinning-projektin avulla tutustuimme kumppaneihimme vieläkin paremmin ja ymmärsimme paremmin mitä kukakin haluaa saavuttaa yhteisellä Erasmus+projektilla. Totesimme myös miten toimiva ja turvallinen ympäristö eTwinning ja Twinspace on työskentelyyn, joten se toimii myös Erasmus+ projektimme työskentelyalustana, varsinkin nyt uusien tietoturvasääntöjen tullessa voimaan. Alusta mahdollistaa myös oppilaiden osallistumisen aktiivisemmin projektiin, joka on erityisesti meille suomalaisille kouluille jo opetussuunnitelmankin näkökulmasta tärkeää.


Projektissa opettelemme yhdessä robotiikkaa
ja mietimme miten niitä opetetaan oppilaillemme.


Opetussuunnitelmauudistus toi meille suomalaisille kouluille uusia haasteita vastata sen asettamiin tavoitteisiin. Teknologian nopea kehitys ja sen(kin) myötä yhteiskunnan jatkuva kehitys virittää intoa ja asettaa haasteita opetukselle, opetusmenetelmille ja opettajan taidoille. Meidän koulumme onni on, että yhteistyökumppanimme painivat samojen haasteiden kanssa ja voimme opetella uusia taitoja yhdessä, samalla oppia katsomaan asioita erilaisista näkökulmista. Projektien avulla on ilo tarjota oppilaillemme samat mahdollisuudet kansainvälisyyteen, uuteen teknologiaan ja vieraan kielen harjoittamiseen autenttisissa tilanteissa pohjoisesta sijainnistamme huolimatta. Erasmus+ projektit toimivat ovena Eurooppaan ja eTwinning-projektit ovat kuin alati auki olevat ikkunat.

Learning event Espanjassa huhtikuu 2018. Taustalla Toledo.