4.12.2015

Lukio-opetus, LOPS2016 ja eTwinning

Tampereen klassillisen lukion eTwinning työpaja
Lukiot ovat aktiivisia kansainvälistäjiä. Pääpaino on usein ollut kahden välisissä liikkuvuushankkeissa, joita on toteutettu joko EU:n tuella tai omalla rahoituksella. Kulttuurimatka Ranskaan, Saksaan tai Espanjaan on kruunannut pitkän aherruksen vieraan kielen opinnoissa. Monet kuitenkin miettivät, miten vaihdot ja liikkuvuudet laajemmin ja syvällisemmin integroitaisiin muihin opintoihin ja miten kansainvälisistä yhteyksistä pääsisivät hyötymään muutkin kuin vieraitten kielten opiskelijat.

Myös lukion uudet opetussuunnitelman perusteet kehottavat ohjaamaan opiskelijoita toimimaan verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa. (LOPS s. 8)

eTwinning tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opettajien eurooppalaiselle verkostoitumiselle ja opiskelijoiden kansainväliselle yhteistyölle. Erasmus+ hankkeissa kannustetaan käyttämään eTwinningin tarjoamia ideoita, työkaluja ja verkkoympäristöjä hanketyössä. Ennen liikkuvuutta tai oppilasvaihtoa, opiskelijat voivat tutustua toisiinsa verkossa, esitellä omia kotimaitaan ja kulttuureitaan sekä valmistella hankkeeseen liittyvää oppimisprojektia. Vaihdon jälkeen voidaan jatkaa yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia sekä kehitellä projektia eteenpäin.

eTwinningin tarjoamassa Twinspace projektiympäristössä oppilaat voivat keskustella keskustelualueilla ja jutella chatissa. Pian toimii myös verkkoneuvotteluympäristö, jossa voidaan kasvotusten keskustella tai vaikka pitää pieniä esityksiä/esitelmiä opiskeltavista asioita. Twinspace-ympäristöön voi luoda temaattisia oppimiskokonaisuuksia ja siellä voi jakaa kuvia ja muita tiedostoja.

Opetuksen laajempi eheyttäminen on tavoitteena myös lukio-opetuksessa. Yksi mahdollisuus eheyttämiselle on jaksojen temaattinen toteutus. (LOPS s. 8) Temaattiset painotukset voivat liittyä esimerkiksi aihekokonaisuuksiin, joista yksi on nimenomaisesti kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

Lukio voi hakea eTwinning-portaalin kumppanihaun kautta ystäväkoulun, jonka kanssa tehdään yhteistyötä eri oppiaineissa ja useiden opettajien ja oppilasryhmien kanssa. Esimerkiksi kansainvälisyyteen ja kestävään kehitykseen painottuvan jakson aikana pohditaan yhteistyössä eurooppalaisen kumppanikoulun (tai useamman) kanssa energian säästämiseen, kierrättämiseen ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Näitä ilmiöitä voi tarkastella monen eri oppiaineen näkökulmasta ja vertailla vaikutuksia ja ratkaisuja eri maissa. Tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen osaamistaan tehden luovaa, monenkeskistä yhteistyötä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. (LOPS s. 29)

Vieraiden kielten opetuksessa kansainvälinen yhteistyö sekä tukee oppimistavoitteiden toteutumista että on opetuksen sisältö lähes kaikilla kursseilla, yhtä aikaa oppimisen väline ja kohde.  Kieli ja maailmani -kurssilla pohditaan ”maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista”.  Ihminen verkostoissa -kurssilla harjoitellaan toimintaa ”erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa”. (LOPS s. 116) Vastaavaa luetteloa voisi jatkaa kaikkien kurssien osalta.

Lappeenrannan lukio eTwinnarit
Kaikkeen edellä mainittuun on eTwinning merkittävä työväline. eTwinning voi käytännössä tarkoittaa satunnaisia Skype-yhteyksiä oppitunnilla eri puolille Eurooppaa, pienimuotoista viestintä ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua autenttisissa tilanteissa. Mutta se voi kasvaa myös pitkäkestoiseksi eheyttäväksi oppimisprojektiksi, jossa on tvt:n ja kielten lisäksi mukana useita oppiaineita tutkimassa ilmiöitä ja ongelmia eri näkökulmista.

Lukion jaksojärjestelmä ja oppiaineitten sisällölliset tavoitteet ovat juuri niin joustavia ja yhteistoimintaa ja eheytystä mahdollistavia kuin opettajat itse yhdessä haluavat. Kun käyttöön otetaan temaattiset jaksot, opettajien yhteistyö, etätunnit ja ysikoodi, voidaan toteuttaa huikeita oppimiskokonaisuuksia ja vastata rohkeasti uuden opsin asettamiin innostaviin haasteisiin.

4.10.2015

Lisää eTwinning-koulutuksia ja uusi työpöytä!

Heikki kirjoitti jo aiemmin tänään aiemmin siitä, miten eTwinning tukee OPS2016 mukaista kansainvälisyyttä kouluissa. Nyt siis todella kannattaa osallistua eTwinning-koulutukseen! Nehän ovat koulutuksen tilaajalle maksuttomia, sillä Opetushallitus kustantaa koulutukset eTwinning-hankkeesta. Rohkeasti yhteyttä meihin!

Minutkin on pyydetty pitämään eTwinning-koulutusta osana iPeda 2015 - Mobiilioppimisen päiviä Savonlinnassa 5.-6. marraskuuta. iPeda-päivät on Savonlinnan normaalikoulun järjestämä perusasteen mobiilioppimisen koulutustapahtuma, joka koostuu yhteisistä luento-osuuksista ja neljästä pajajaksosta. Minä pidän molempina päivinä vajaan tunnin pajan eTwinningistä. Siinä ennätän kertoa perusasiat ja jakaa linkkejä, joiden takaa löytyy pajan jälkeenkin tietoa ja ideoita.

iPeda-päivien ohjelmassa on vaikka mitä muutakin kiinnostavaa. eTwinning on siitä mahtava hanke, että projektit voi suunnitella täysin itse ja käyttää niissä ihan mitä vain laitteita, sovelluksia, ideoita ja ajatuksia! Eli jos innostut vaikka jostain mobiilisovelluksesta, voit miettiä, olisiko mahdollista jakaa jotain sillä tehtyjä tuotoksia jonkin toisen maalaisen luokan kanssa. Oppilaat tuppaavat olemaan todella motivoituneita ja huolellisia, kun jotain projektia tehdään muidenkin katsottavaksi.

Me suomalaiset eTwinning-lähettiläät muuten kokoonnumme taas yhteen lokakuun lopussa suunnittelemaan koulutuksia, toimintaamme ja miettimään, miten me voisimme parhaiten tukea opettajia kansainvälisyyden toteuttamisessa koulussa. Vaihdamme ajatuksia ja kokemuksiamme.

Jos muuten olet jo rekisteröitynyt eTwinningiin, käy kurkkaamassa uudistuneita sivuja! Ensimmäinen, kaikille avoin taso on ennallaan, mutta kirjautumista seuraava taso on pessyt kasvonsa! Ei enää Desktoppia, tervetuloa eTwinningLive! Näyttää hyvältä!Valtava määrä projektikumppanien hakuilmoituksia odottaa löytäjäänsä! Rekisteröityminen ei velvoita mihinkään ja vie vain hetken, mutta sen jälkeen pääset selailemaan eurooppalaisten opettajien jättämiä projektiehdotuksia tai etsimään itse luokallesi projektipartnereita.Tervetuloa eTwinningiin, jos et vielä ole mukana!