28.10.2014

Tiimityöskentelyllä kansainvälisyys näkyväksi koulun arjessa

Koulullamme on toiminut parisen vuotta kansainvälinen tiimi, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kansainvälisyyttä. Tiimi koordinoi laajaa kansainvälisyyden osa-alueiden kenttää. Tiimissä on kuusi eri aineryhmiä edustavaa opettajaa. Opettajat ovat itse voineet valita kiinnostuksen kohteensa eri tiimien välillä (kestävä kehitys, tieto- ja viestintätekniikka, työhyvinvointi, tiedotus, kansainvälisyys). Näin olemme saaneet sitoutuneen ja asiasta kiinnostuneen oepttajan kuhunkin tiimiin.

Aktiivinen kansainvälinen toiminta on ollut koulumme arkea yli kymmenen vuotta. Alkuvuosina toimitaa pyöritettiini yhden- kahden aktiivisen työpariopettajan toimesta. Myöhemmin aktiivisesten opettajien määrä kasvoi, jolloin ryhmältä itseltään tuli tarve liittää ryhmä osaksi koulumme tiimirakennetta. Tämä oli hyvä suunta, sillä usein yksittäisten opettajien arvokas työskentely ei muutu osaksi työyhteisön toimintakulttuuria. Nyt voin hyvällä mielellä todeta, että kansainvälisyys on näkyvä osa koulumme toimintaa, ja se tavoittaa mahdollisimman monen oppilaan, osana hänen perusopinnoissan.Tiimin jäsenet ovat itse jakaneet kansainvälisyyteen liittyvät työtehtävät pienemmille "työrukkaspareille": yksi pari vie eteenpäin kotikansainvälisyyttä, toinen pari isompia hankkeita, kolmas pari liikkuvuuksia sekä koko ryhmä sitä, miten kansainvälisyys tuodaan näkyväksi asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä yksilössä ja koko perusopetuksessa luokilla 6.-9.

Jokapäiväisena haasteenamme koulussamme on se, miten tukea oppilasta varsinkin reaaliaineissa, jonka äidinkieli ei ole suomi. Erilaisista selkokielisistä tukimateriaaleista on pulaa, joissa käsitteitä on avattu selkokielisesti ja kuvallisesti tai oppilaan omalla äidinkielellä, Samalla kaivataan vinkkejä ja neuvoja uudenlaisista työtavoista. Tiimin tehtävänä on etsiä keinoja, joilla voidaan tukea aineenopetusta sekä jalkauttaa niitä opetukseen.

ETwinning on ollut meidän koulullemme se, jonka avulla olemme luoneet kontakteja ja tehneet kansainvälisyyden verkoston eurooppalasten koulujen välillä. ETwinningin avulla olemme tehneet lyhyitä ja pitkä integratiivisia projekteja vuosien ajan. Välillä olemme saaneet rahoitusta liikkuvuuksiin Comeniu- ohjelmasta ja nyt Erasmus+ -ohjelmasta. Kaikille näille on ollut yhteistä mahdollisimman monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, sillä työskentelyhän on tapahtunut liikkuvuuksia lukuunottamatta verkkoympäristössä. Osa projekteista on ollut koko koulun tai koko ikäluokan projekteja osa taas tietyn ryhmän projekti kahdessa tai yseammassa perusopetuksen kurssissa. Kaikki tämä vaatii ajan koulun sisällä opettajien yhteiselle suunnittelulle sekä koordinoinnille koko kouluyhteisöön. Kansainvälisen tiimin tehtävänä on koordinoida eri hankkeet/projektit oppiaine- ja opettajatasolle, jotta oppilas pääsee osaksi sitä. Samalla tietysti laatia rahoitushakemuksia mahdollisille uusille hankkeille.Viimeisen parin vuoden ajan olemme tarjonneet oppilaille mahdollisuutta oppilasvaihtoihin Espanjan Sevillaan. Meillä on siellä kumppanikoulu, joka on meitä pidemmällä oppilasvaihdoissa. Itse vasta opettelemme. Oppilasvaihdot ovat pituudeltaan yhdestä viikosta (=lyhyt vaihto) neljään viikkoon (=pitkä vaihto). Vaihto toimii siten, että vastaanottava maa huolehtii koulupäivästä ja perheen valinnasta. Lähettävä maa matkakuluista (meillä Suomessa perheet ovat itse maksaneet), vakuutuksista ja vaihdonaikaisista opinnoista, joita vaihto-oppilaat suorittavat netin välityksellä koulupäivien aikana. Vaihto-oppilaat ovat osallistuneet koulumme normaaliin opetukseen lähinnä taito- ja taideaineissa sekä englannin kielessä. Oppilaat osaavat hyvää englantia, mutta se ei riitä esimerkiksi reaaliaineiden oppitunneille. Olemme kokemuksista viistastuneina panostaneet oppilaiden valintaprosessiin sekä etukäteisvalmennukseen. Kansainvälinen tiimi kerää kirjalliset hakemukset halukkailta oppilailta ja kodeilta, jonka jälkeen alkaa valintaprosessi (haastattelut englanniksi, tilanneharjoitukset jne.). Tarjoamme myös lyhyttä kielivalmennusta espanjaksi. Arjessa selvitymisen taidot vaativat opastusta ja hiomista, sillä ovathan lähtijät vasta 12- 15 vuotiaita nuoria. Kokemuksemme ovat kuitenkin olleet rohkaisevia ja palkitevia, joten jatkamme vaihtojen kehittämistä yhdessä kumppanikoulumme kanssa.

Kansainvälisyyteen kasvaminen vaatii työyhteisöltä suunnitellun ja joustavan rakenteen sekä useita toimijoita. Tänä lukuvuonna ajattelimme viettää kansainvälistä päivää kiinnittämällä huomiomme omiin juuriimme täällä Koti-Suomessa!

.

7.10.2014

Koulutuksia verkossa ja Itä-Suomessa

Olen pitänyt erilaisia eTwinning-koulutuksia tässä parin viikon aikana.  Yleensä koulutan muita opettajia tässä lähellä, eli Etelä-Suomen alueella. Nyt koulutettavat olivat kuitenkin paljon laajemmalta alueelta!

Pidin ensinnäkin kaksi verkkokoulutusta, joiden osanottajat olivat ihan joka puolelta Suomea. Pohjoisin taisi osallistua Rovaniemellä.

Käytimme tällä kertaa koulutuksessa Anymeeting -nimistä palvelua, joka on ilmainen ja tuntui toimivan ihan tyydyttävästi. Toisessa osassa tosin yhteys katkesi kokonaan, mutta palautui kyllä hyvin.

Nämä verkkokoulutukset toimivat niin, että Yrjö Hyötyniemi Opetushallituksesta sopii minun kanssani aina kaksi toisiaan lähellä olevaa päivämäärää. Saman koulutuksen kahden osan välillä saa olla korkeintaan parisen viikkoa aikaa. Sen jälkeen koulutuksesta tiedotetaan eTwinning-uutiskirjeessä. Ja jatkossa varmaankin myös uusilla Opetushallituksen eTwinning-facebook -sivuilla!

Koulutus on minulle erikoinen kokemus. Minä opetan koulussani opetustuntini loppuun ja aloitan heti sen jälkeen koulutuksen. Ne ovat ainakin tähän mennessä tapahtuneet kello 14-16. Istun omassa luokassani ja puhun tietokoneelle. Hassu tunne. Yrjö on ollut mukana aina "isäntänä" ja hän on seurannut osallistujien kommentteja ja kysymyksiä ja välittänyt ne tarvittaessa minulle. Minähän en näe verkkokoulutussovelluksen sivua silloin, kun jaan omaa näyttöäni, jolla on vaikka PowerPoint -esitys tai eTwinningin verkkosivu auki.

Palaute osallistujilta on ollut yleensä hyvää. Tämä on sekä kouluttajalle että koulutettavalle melko helppo tapa osallistua koulutukseen ja toimii hyvänä väylänä jakaa yleistietoa eTwinningistä.

Minun verkkokoulutukseni, joita taitaa olla takana jo viisi tai kuusi, ovat aina olleet kaksiosaisia. Ensimmäisellä kerralla perustelen miksi kannattaa rekisteröityä eTwinningiin ja ja esittelen verkkosivuja. Toisella kerralla vastaan minulle lähetettyihin kysymyksiin ja esittelen omia projektejani. Niistä osanottajat kertovat saavansa käytännön ideoita itselleen.

Kahden tunnin puhumisen jälkeen takki on aika tyhjä, mutta toisaalta kotiin ei ole pitkä matka. Luulen emännöiväni verkkokoulutuksia jatkossakin!

Toinen vähän erilaisempi koulutuskokemus on tältä viikolta. Olin Kesälahdella Pohjois-Karjalassa opettamassa eTwinningin projektialustan Twinspacen käyttöä Erasmus+ -projektin opettajille, jotka olivat saapuneet Itä-Suomeen Espanjasta, Tsekin tasavallasta, Sloveniasta, Unkarista ja Saksasta. He ovat aloittamassa hienon kuuloista projektia Seek and Find Nature ja haluavat käyttää projektialustanaan eTwinningin tarjoamaa mahdollisuutta.  Yhteensä tähän Kesälahden koululla tapahtuneeseen koulutukseen osallistui viitisentoista henkilöä.

Twinspace uudistui pari viikkoa sitten, joten en minäkään ollut vielä kovin kokenut sen käytössä, saati sitten kouluttamisessa. Hyvin se kuitenkin sujui. Minulle yllätykseksi suurin osa osallitujista ei ollutkaan vielä rekisteröitynyt eTwinningiin, mutta askel askeleelta saimme hoidettua rekisteröitymisen, kontaktipyynnöt ja kutsun projektiin. Onneksi sivua voi kukin käyttää omalla kielellään!
Uusi Twinspace tökki vähän siinä vaiheessa, kun kaikki yrittivät yhtä aikaa alkaa muokata projektin sivua. Selaimen vaihto Chromeen ja uudelleen kirjautuminen auttoi. eTwinningissä tehdään kovasti työtä aina muutosten aikaan, jotta kaikki bugit saadaan kitkettyä!

Oli hauskaa jutella eri maista tulleiden opettajien kanssa. Kesälahden koulun monella opettajalla oli päällään kansallispuku, olihan päivä alkanut hienolla tervetuliaisjuhlalla. Oli ihan harmi lähteä ajamaan kohti kotia, kun koulutettavani vetäytyivät iltapäivällä hotelliin odottamaan hauskaa iltaohjelmaa. Kiitos, että kutsuitte minut paikalle!