28.10.2014

Tiimityöskentelyllä kansainvälisyys näkyväksi koulun arjessa

Koulullamme on toiminut parisen vuotta kansainvälinen tiimi, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kansainvälisyyttä. Tiimi koordinoi laajaa kansainvälisyyden osa-alueiden kenttää. Tiimissä on kuusi eri aineryhmiä edustavaa opettajaa. Opettajat ovat itse voineet valita kiinnostuksen kohteensa eri tiimien välillä (kestävä kehitys, tieto- ja viestintätekniikka, työhyvinvointi, tiedotus, kansainvälisyys). Näin olemme saaneet sitoutuneen ja asiasta kiinnostuneen oepttajan kuhunkin tiimiin.

Aktiivinen kansainvälinen toiminta on ollut koulumme arkea yli kymmenen vuotta. Alkuvuosina toimitaa pyöritettiini yhden- kahden aktiivisen työpariopettajan toimesta. Myöhemmin aktiivisesten opettajien määrä kasvoi, jolloin ryhmältä itseltään tuli tarve liittää ryhmä osaksi koulumme tiimirakennetta. Tämä oli hyvä suunta, sillä usein yksittäisten opettajien arvokas työskentely ei muutu osaksi työyhteisön toimintakulttuuria. Nyt voin hyvällä mielellä todeta, että kansainvälisyys on näkyvä osa koulumme toimintaa, ja se tavoittaa mahdollisimman monen oppilaan, osana hänen perusopinnoissan.Tiimin jäsenet ovat itse jakaneet kansainvälisyyteen liittyvät työtehtävät pienemmille "työrukkaspareille": yksi pari vie eteenpäin kotikansainvälisyyttä, toinen pari isompia hankkeita, kolmas pari liikkuvuuksia sekä koko ryhmä sitä, miten kansainvälisyys tuodaan näkyväksi asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä yksilössä ja koko perusopetuksessa luokilla 6.-9.

Jokapäiväisena haasteenamme koulussamme on se, miten tukea oppilasta varsinkin reaaliaineissa, jonka äidinkieli ei ole suomi. Erilaisista selkokielisistä tukimateriaaleista on pulaa, joissa käsitteitä on avattu selkokielisesti ja kuvallisesti tai oppilaan omalla äidinkielellä, Samalla kaivataan vinkkejä ja neuvoja uudenlaisista työtavoista. Tiimin tehtävänä on etsiä keinoja, joilla voidaan tukea aineenopetusta sekä jalkauttaa niitä opetukseen.

ETwinning on ollut meidän koulullemme se, jonka avulla olemme luoneet kontakteja ja tehneet kansainvälisyyden verkoston eurooppalasten koulujen välillä. ETwinningin avulla olemme tehneet lyhyitä ja pitkä integratiivisia projekteja vuosien ajan. Välillä olemme saaneet rahoitusta liikkuvuuksiin Comeniu- ohjelmasta ja nyt Erasmus+ -ohjelmasta. Kaikille näille on ollut yhteistä mahdollisimman monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, sillä työskentelyhän on tapahtunut liikkuvuuksia lukuunottamatta verkkoympäristössä. Osa projekteista on ollut koko koulun tai koko ikäluokan projekteja osa taas tietyn ryhmän projekti kahdessa tai yseammassa perusopetuksen kurssissa. Kaikki tämä vaatii ajan koulun sisällä opettajien yhteiselle suunnittelulle sekä koordinoinnille koko kouluyhteisöön. Kansainvälisen tiimin tehtävänä on koordinoida eri hankkeet/projektit oppiaine- ja opettajatasolle, jotta oppilas pääsee osaksi sitä. Samalla tietysti laatia rahoitushakemuksia mahdollisille uusille hankkeille.Viimeisen parin vuoden ajan olemme tarjonneet oppilaille mahdollisuutta oppilasvaihtoihin Espanjan Sevillaan. Meillä on siellä kumppanikoulu, joka on meitä pidemmällä oppilasvaihdoissa. Itse vasta opettelemme. Oppilasvaihdot ovat pituudeltaan yhdestä viikosta (=lyhyt vaihto) neljään viikkoon (=pitkä vaihto). Vaihto toimii siten, että vastaanottava maa huolehtii koulupäivästä ja perheen valinnasta. Lähettävä maa matkakuluista (meillä Suomessa perheet ovat itse maksaneet), vakuutuksista ja vaihdonaikaisista opinnoista, joita vaihto-oppilaat suorittavat netin välityksellä koulupäivien aikana. Vaihto-oppilaat ovat osallistuneet koulumme normaaliin opetukseen lähinnä taito- ja taideaineissa sekä englannin kielessä. Oppilaat osaavat hyvää englantia, mutta se ei riitä esimerkiksi reaaliaineiden oppitunneille. Olemme kokemuksista viistastuneina panostaneet oppilaiden valintaprosessiin sekä etukäteisvalmennukseen. Kansainvälinen tiimi kerää kirjalliset hakemukset halukkailta oppilailta ja kodeilta, jonka jälkeen alkaa valintaprosessi (haastattelut englanniksi, tilanneharjoitukset jne.). Tarjoamme myös lyhyttä kielivalmennusta espanjaksi. Arjessa selvitymisen taidot vaativat opastusta ja hiomista, sillä ovathan lähtijät vasta 12- 15 vuotiaita nuoria. Kokemuksemme ovat kuitenkin olleet rohkaisevia ja palkitevia, joten jatkamme vaihtojen kehittämistä yhdessä kumppanikoulumme kanssa.

Kansainvälisyyteen kasvaminen vaatii työyhteisöltä suunnitellun ja joustavan rakenteen sekä useita toimijoita. Tänä lukuvuonna ajattelimme viettää kansainvälistä päivää kiinnittämällä huomiomme omiin juuriimme täällä Koti-Suomessa!

.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti