eTwinning esittely

Mikä eTwinning?


eTwinning on Euroopan Komission Erasmus + -ohjelman hanke, jolla halutaan rohkaista eurooppalaisia opettajia ja oppilaita yhteiseen työskentelyyn verkon välityksellä. Palveluun on vuoden 2015 tammikuussa rekisteröitynyt lähes 300 000 käyttäjää kaikkialta Euroopasta ja sen lähialueilta Turkkia myöten.

eTwinning tarjoaa eurooppalaisille opettajille mahdollisuuden luoda yhteyksiä, jakaa ideoita ja ennen kaikkea työskennellä yhdessä etäisyyksistä riippumatta. Se tekee tieto- ja viestintätekniikasta luonnollisen osan koulutyötä ja antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua muihin oppilaisiin ja käyttämään opittua kielitaitoa autenttisessa ympäristössä.

eTwinning on tarkoitettu opettajille ja oppilaille sekä kaikille muille koulussa työskenteleville esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa. eTwinning antaa työvälineet eurooppalaisten kumppanien löytämiseen, yhteisen projektin luomiseen ja projektin toimintaan. Projektin sisällöstä ja aikataulusta päättää opettaja itse. Mitään raskasta projektinhallintaa ei ole.

Jokaisessa maassa on oma eTwinning-tukipisteensä, joka palvelee käyttäjiä kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Sen palveluita täydentää lähettiläs-opettajien verkosto eri puolilla maata.

eTwinning.net
Suomen eTwinningsivusto (EDU.fi)
Opetushallituksen eTwinning-tiimi (EDU.fi)

Vadå eTwinning?


eTwinning är ett EU-program, inom Erasmus +-programmet, som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. I januari år 2015 har nästan 300 000 lärare från EU-länderna, Norge, Island, Turkiet och närområden gått med.

eTwinning erbjuder Europas lärare en webbcommunity, genom vilken de kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen. Inom eTwinningprogrammet erbjuds även online-fortbildning och fortbildning IRL på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt.

eTwinning är för hela skolpersonalen från förskolan till den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Om projektpartnern, tidtabellerna, projektinnehållet och de digitala verktygen som används, bestämmer lärarna själva. eTwinning innehåller heller ingen projektrapportering. Ett eTwinningssamarbete kan bra kombineras med andra program, t.ex. Comenius- eller Nordplusprojekt.

I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum, som stöder eTwinninglärarna. I Finlands är detta Utbildningsstyrelsen  Stödtjänsterna kompletteras av nätverk erfarna eTwinnare, så kallade ambassadörer - vars blogg du nu läser.

eTwinning.net
Finländska eTwinningssajten (EDU.fi)
eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen (EDU.fi)