18.12.2017

eTwinning leviää uudella koulullani

Olen ehtinyt jo monta kertaa ihmetellä päättymässä olevan syyslukukauden aikana sitä, miten innolla suuren yhtenäiskoulun opettajat ovat lähteneet toteuttamaan eTwinningiä.

Minähän siirryin 14 vuoden jälkeen ihanalta, idylliseltä Ohkolan kyläkoululta työskentelemään 700 oppilaan Riihenmäen yhtenäiskoululle täällä Mäntsälässä. Yläkoulun puoli rakennettiin 20 vuotta sitten ja alakoulun puoli otettiin käyttöön elokuussa. Kaikki kymmenet eTwinning-projektini on tähän mennessä toteutettu Ohkolassa, nyt on Riihenmäen koulun vuoro.

Olen ollut koko urani töissä noin 100 oppilaan kouluilla, joten monen kymmenen hengen opettajanhuone on suuri muutos. Ilahduttavaa on ollut se, että miten eTwinning on alkanut jalkautua. Yläkoululla on tosin toteutettu jo joitain projekteja aiemminkin, mutta erityisesti alakoululla ollaan nyt aktiivisia.

Suuri merkitys on sillä, että minä, kokeneena etwinnaajana, olen pystynyt tarjoamaan apua ja tukea projektin eri vaiheissa, toisille enemmän, toisille vähemmän. Jokaisella jo yhdenkin eTwinning-projektin toteuttaneella opettajalla on hieno mahdollisuus auttaa kollegoitaan omien projektien käynnistämisessä. Tämä on aina hyvä muistaa. Usein jo pelkkä tieto siitä, että voi jakaa  kokemuksiaan jonkun kanssa, riittää rohkaisuksi uuden asian edessä.

Koulumme molemmat kakkosluokat ovat yhdessä mukana hauskassa projektissa P is for Pete the Cat.
Luokanopettajat tekevät sovittuja juttuja omien oppilaidensa kanssa muilla tunneilla ja aina perjantaisin, kun minä olen mukana tunneilla, katsomme yhdessä, mitä kivaa projektin sivuille on ilmestynyt viime kerran jälkeen. Tähän mennessä on piirretty Pete-kissan kuva, harjoiteltu englannin kielisiä värejä sekä perhesanoja. Tällä viikolla äänitetään vielä joululaulutervehdys.


Ihana englanninopettajamme on myös mukana vaikka missä. Juuri tänään hän kantoi opettajanhuoneeseen valtavan kirjekuoren, jonka sisältä paljastui jostain päin Eurooppaa lähetetettyjä joulukortteja. Hän teki omien oppilaidensa kanssa kortteja toiseen suuntaan pari viikkoa sitten. Projektin nimi on Personalized Christmas Card Exhange. Hauska, helpohko tapa aloittaa etwinnaamista. Hän myös mainitsi jo toivovansa minua digitutorin roolissa keväällä mukaan tunneille, jossa tehdään jotain haastavampaa projektia. Mielelläni menen!

Viime viikolla saksalainen eTwinning-ystäväni kyseli viitosia koulultani mukaan projektiin. Kysyin asiaa ja ilokseni kaksi viidettä luokkaamme lähtee mukaan. Saksastakin on kaksi opettajaa. Molempien maiden opettajat verkostoituivat jo Facebookissa, joten nyt minä voin astua taaemmas ja katsoa, tarvitaanko apuani jossain vaiheessa. Kevätlukukaudella heillä on alkamassa jotain kiinnostavaa englannin kielellä.

Minä itse olen toteuttamassa oppilaitteni kanssa jälleen ketjureaktioprojektia, European Chain Reaction 2018. Meillä ketjureaktioita rakentavat omat neloseni ja yksi viides luokka. Näin pystymme tekemään yhteistyötä myös koulumme sisällä yli luokkarajojen. Kevätlukukauden ensimmäisellä viikolla sitten rakennetaan ja kuvataan...

Mahtava lauluprojekti, Schoolovision 2018, on koulumme ohjelmassa keväällä. Yläkoululaiset musiikin valinnaiskurssilaiset säveltävät ja sanoittavat kappaleen ja alakoulun oppilaista etsitään laulajat.

Yläkoululta muuten kotitalousopettaja pohti mahdollisuutta toteuttaa jotain kansainvälisiin ruokiin liittyvää jaksoa eTwinning-projektin kautta...

On tärkeää puhua projekteista yhteisissä tilanteissa, luvata apua tarvittaessa ja antaa oppilaiden loistaa! Mutta nyt alkaa olla aika jäädä lomalle eli hyvää joulua kaikille!


26.11.2017

Koodausta kansainvälisessä seurassa Levillä

Eurooppalaiset päiväkotien ja esikoulujen opettajat kokoontuivat opiskelemaan eTwinningin ja koodauksen saloja 22.-25.11.2017 Suomessa Levillä. Mukana seminaarissa oli niin vasta-alkajia kuin jo kokeneemipia eTwinnaajia. Mukana oli opettajia Italiasta, Latviasta, Tanskasta, Norjasta, Islannista ja Suomesta. Tapahtuman järjesti Suomen ja Italian eTwinning toimistot.

Speed dating - tutustumista ja projekti-ideoiden esittelyä.

Seminaarin alussa järjestettiin tutustuminen speed-dating -tyyliin, jossa osallistujat esittelivät toisilleen omia projekti-ideoitaan. Tämän jälkeen kuultiin Harrinivan Niina Pietikäistä, joka kertoi kansainvälistymisestä ja millaista osaamista tulevaisuuden työntekijällä tulisi olla.


Kehitysjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva

Tämän jälkeen opiskeltiin eTwinningin perusteita, projektin perustamista, koodausta ja ohjelmoinnillista ajattelua (engl. computational thinking). Se on taito, jossa ongelmia muotoillaan tietokoneen ymmärtämään muotoon. Sitä on pidetty yhtenä tulevaisuuden perustaidoista lukemisen ja laskemisen ohella.


Toisena päivänä etsittiin sopiva tiimi vähintään kahdesta eri maasta ja aloitettiin projektin suunnittelu ja perustaminen. Osa kävi päivän aikana myös tutustumassa Sirkan päiväkotiin. Alessandra ja Tiziana  olivat todella tyytyväisiä vierailuun ja heille selvisi, miten meillä Suomessa toimitaan päiväkodeissa. He kuvailivat toimintaa kodinomaisesksi ja arvostivat sitä, että ryhmässä on useita ohjaajia.

Päiväkodinjohtaja Eija Metsärinta esittelee
päiväkotia italialaisille vieraille.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa!

Kaikissa projekteissa oli mukana koodausta tavalla tai toisella. Suomalainen Christel ja italialainen Valeria löysivät nopeasti projektilleen yhteisen sävelen. Heidän oppilaansa ovat 5-7-vuotiaita ja projektin nimeksi tuli "Coding is fun!" Projekti alkaa joulukuussa, kun osapuolet lähettävät toisilleen joulutervehdykset. Sen jälkeen he esittelevät koulujaan, koodaavat "Cody Robot Kitin" kanssa, tutustuvat toiseen kulttuuriin ja kouluun ja lopuksi järjestävät videokonferenssin. Projektin tavoitteena on, että oppilaat oppivat englannin kielen perusteita, uudenlaisen ajattelutavan, kehittävät tieto- ja viestintätekniikan taitojaan ja löytävät uusia kavereita.

Christel ja Valeria esittelevät projektiaan.

Christel Makkonen kertoo osalliistuneensa seminaariin, koska hän halusi kehittää englannin ja italian kielen taitojaan. Lisäksi hän koki seminaarin hyvänä paikkana aloittaa projekti, kun on tavannut partnerin paikan päällä henkilökohtaisesti. Christel toivoo, että jatkossakin uudet eTwinnaajat voivat osallistua vastaaviin seminaareihin.

Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujat olivat todella kiitollisia päästessään seminaariin. Innokkuus näkyi osallistujien kasvoilla ja kaikilla oli kotiinviemisenä uusia tuttavuuksia ja uusia eTwinning-projekteja.

Seminaarin osallistujat


8.11.2017

Inkluusio teemana eTwinning konferenssissa

eTwinningissä inkluusio nähdään ytimeltään tasa-arvokysymyksenä. Kaikilla oppilailla pitää olla yhdenvertainen oikeus korkeatasoiseen opetukseen riippumatta siitä, missä oppilas asuu, mistä hän on kotoisin tai minkälaisia erityisiä tarpeita hänellä on.

Inkluusiota ei ole se, että laitetaan kaikki oppilaat samaan luokkaan. Inkluusiota on huomioida jokaisen oppilaan erityiset tarpeet ja vahvuudet, asettaa kullekin yksilölliset tavoitteet ja tarjota kullekin riittävä tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Koulun toimintakulttuurissa inkluusio liittyy moninaisuuden arvostamiseen. Moninaisuudella viitataan kaikenlaisiin eroihin kuten etninen tausta, äidinkieli, kulttuuri, sosiaalinen tausta, erilaiset oppimisvaikeudet jne. Inkluusio on aina koko koulun asia, asenne ja toimintatapa.

Inklusiivisen koulutuksen selkärangan muodostaa YK:n Agenda2030 ja erityisesti kestävän kehityksen tavoite 4: ”Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.” Alakohdassa 4.5 muistutetaan erityisryhmistä ja yhdenvertaisuudesta, että tavoitteeena on: ”Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

Suomen eTwinning konferenssidelegaatio kokonaisuudessaan
Konferenssin pääluennoitsija Mark Penfold on jo 17 vuoden ajan keskittynyt opettamaan yläkouluikäisiä nuoria, jotka eivät puhu opetuskieltä (englantia). Hän kiteytti hienosti, mistä inkluusiossa on kyse: “Fitting the school around the child, not the child to the school.”

eTwinning-konferenssin Suomen delegaatioon kuuluivat mm. vuoden 2017 Suomen eTwinning-kilpailun voittajat, Ritva Metso ja Lea Smolander Kärpäsen koulusta Lahdesta.

Kokemuksia inkluusiosta eri näkökulmista


Lukuisista rinnakkaisista työpajoista Ritva osallistui kahteen inkluusiota käsittelevään. Näin hän kuvailee työpajoja: ”Dr Nandia Tomasidoun tapa opettaa hyväksymään erilaisuutta oli vertaansa vailla: työpajassaan hän osallisti ryhmämme Oscar Wilden ”Starchild” -tarinaan todella monipuolisin draaman keinoin.  Mieleen jäi myös hieno projektiesimerkki "Inclusive eTwinning" -pajasta:  Tiedettiin, että luokkaan oli tulossa oppilaaksi kuuro tyttö.  Jo reilusti ennen uuden oppilaan tuloa luokka harjoitteli miten kohdata toveri, joka ei kuule.  Opastajana heillä toimi asiantuntija, erään toisen oppilaan äiti.  Projektipartnerit opettelivat mm. viittomaan.”
Lea, Esa, Tiina ja Ritva

Lean usko inkluusioon on kärsinyt viime vuosina resurssien alasajosta ja valmistelemattomista rakenteista, jotka ovat olleet omiaan heikentämään oppilaiden mahdollisuuksia tasavertaiseen oppimiseen. Saman huolen jakoivat myös useat konferenssin panelistit. Konferenssi tarjosi kuitenkin laajemman näkökulman inkluusioon: ”Konferenssissa sainkin ilokseni huomata, että aihe inkluusio voidaan käsittää monellakin tapaa. Eniten mielestäni inkluusiota ajateltiin eri kansallisuuksien ja kulttuurien huomioimisena koulukulttuurin muutoksessa. Opetuskulttuurin muutoksesta (yhteisopettajuus, yksilöllinen oppiminen, oppimisen tuki, ryhmänhallinta, arviointi tai laaja-alainen oppiminen) ei osallistumissani pajoissa ollut puhetta.” Nämä luonnollisesti olisivat juuri niitä tärkeitä inkluusiota tukevia rakenteita.

Opettajat tekivät parin tunnin ryhmätöinä videoita annetuista aiheista. Lean ryhmä 6 teki videon inkluusiosta ja voitti keskinäisen kisan tällä teoksella:eTwinning-kirja inkluusiosta


eTwinning on julkaissut kirjan nimeltä “Building a culture of inclusion through eTwinning”. Kirjassa keskitytään inkluusion kolmeen eri ulottuvuuteen:
 1. Kuinka voittaa maantieteelliset vaikeudet, pitkät etäisyydet ja asuinpaikan syrjäinen sijainti
 2. Miten vahvistaa kulttuurien välistä ymmärrystä erityisesti koskien eri vähemmistöryhmiä ja maahanmuuttajia
 3. Kuinka vastata koulutuksen haasteisiin, kun kyseessä on oppilaiden oppimisvaikeudet ja sosiaaliset ongelmat
Kirjassa käsitellään kaikkia edellä mainittuja aspekteja ja annetaan runsaasti esimerkkejä projekteista, joissa on toteutettu inklusiivista otetta ja oppimisstrategiaa.

Voit ladata kirjan täältä: http://files.eun.org/etwinning/2017/etwinning_book_en.pdf

2.11.2017

eTwinning tarinoita juhlaseminaarissa

eTwinning juhlaseminaari - kokemuksien ja ideoiden jakoa käytännössä


Yleissivistävän koulutuksen Kansainvälisyyspäivien yhteydessä pidetyn kaksipäiväisen eTwinning seminaarin tavoitteena oli juhlia onnistuneissa projekteissa syntyneitä innostuneiden eTwinnaajien ideoita ja kokemuksia jakaen.

Uuden opetussuunnitelman toteutumista lähestyttiin laaja-alaisen osaamisen kehittämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkökulmista. Näitä eTwinning tukee luontevasti projektioppimisen hyödyntäen. Tärkeitä ovat myös kielitaidon, vuorovaikutus- ja tvt-taitojen sekä eri kulttuurien kunnioituksen ja moninaisuuden arvostamisen kehittyminen kansainvälisessä yhteistyössä ja yhdessä oppimisessa.

Professori Jari Lavonen korosti Kansainvälisyyspäivien plenary-esityksessään opettajien kansainvälisen verkostoitumisen merkitystä. Tänä päivänä ammatillinen osaaminen ja kehittyminen edellyttävät opettajalta halua toimia verkostoissa, jakaa omaa osaamistaan ja ottaa vastaan uusia ideoita. IX Kansainvälisyyspäivien esitykset ja materiaalit löytyvät täältä: http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.htmlKolme tarinaa eTwinningistä

Kolme kokenutta ja innostunutta eTwinning-opettajaa jakoi omat tarinansa juhlaseminaarin osallistujille.

Nina Ukkola 


Nina on saksan ja englannin opettaja Vatialan koulusta Kangasalta. Hän on myös tutoropettaja ja seudullisen kv-kehittäjätiimin jäsen.

Ninan eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Tuija Palmunen 


Tuija on kieltenopettaja Kirkonkylän koululla Mäntsälässä. Tuijalla on ollut toistakymmentä eTwinning-projektia  ja voittanut Suomen eTwinning-kilpailun.

Tuijan eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Sari Kallio 


Sari on musiikkiin erikoistunut luokanopettaja Raahen keskuskoulusta. Hänetkin on palkittu Suomen eTwinning-kilpailussa. Sari ei tällä kertaa päässyt mukaan seminaariin, mutta halusi jakaa tarinansa. Allekirjoittanut luki Sarin tarinan.

Sarin eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osaalistuneille ja erityisesti tarinansa jakaneille opettajille. Oppiminen on jakamista - Learning is sharing!

8.10.2017

Terveiset pohjoismaisesta lähettilästapaamisesta Islannista


Kolmisen kymmentä Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen eTwinning- lähettilästä tapasivat toisensa 6.-8.10.2017 Islannissa. Ohjelmassa oli mm. pienten projektiaihoiden (projetkit) tekoa eri luokka-asteille skandinaavislla kielillä, tietoa norjalaisten eTwinning resursseista verkossa ja tekijänoikeusasioita. Toki ehdimme myös nauttia toistemme seurasta kauniissa Islannissa. 
Verkkotyöskentelyn periaatteita ja nettietiketti

Elämäämme kuvaa jatkuva tiedon saanti ja jakaminen reaaliajassa. Tietämys yksilön oikeuksista  ja velvollisuuksista verkkotyöskentelyssä on kansalaistaitoa, jota tulee opettaa jokaisella kouluasteella. Kaikkein tärkein työkalu verkossa toimisessa on yksilön pää, ei tietokone kaikkine ohjelmineen.

1. Toisten ihmisten kunnioitus
Kunnioita toisia ja ole oma itsesi!

Yksilöllä on vapaus julkaista netissä melkein mitä vain. On hyvä opastaa lapsia ja nuoria, ettei ihan kaikkea kannata julkaista netissä. Netissä julkaisut jäävät elämään omaa elämäänsä loppuiäksi. Kuvien ja tekstien julkaisulupa tulee kysyä aina ennen julkaisua.

Koulujen välisen yhteistyöhön tehty eTwinningin TwinSpace on täysin suljettu ja turvallinen verkkoyhteisö. Oppilaiden on hyvä tietää tämä. Oppilailla on tekijänoikeus omiin töihinsä. Opettajan on myös kysyttävä oppilastöiden, kuvien ja videoiden julkaisulupa oppilaalta TwinSpaceen.

2. Tekijänoikeudet
 • Opasta oppilaita kuvien käytössä. 
 • Opasta oppilastöiden jakamisessa. 
 • Kaikilla on oikeus siteerata tekstejä, mutta alkuperäiset tekijät tulee laittaa näkyviin. 
 • Kaikilla on oikeus käyttää toisen teoksia omissa teksteissään, mutta lähde tulee merkitä.
Kuvien, videoiden ja tekstien julkaisijalla on aina tekijänoikeudet omiin tuotoksiin. Jos esimerkiksi julkaiset kuvia Facebookissa, niin Facebook omistaa kuvasi (vrt. USAn lainsäädäntö). Oppilaita kannattaa opastaa Creative Commons materiaalin jakoon ja käyttöön.eTwinniing koulut marraskuusta 2017 alkaen

Yksi vuoden tärkeimmistä eTwinning- uutisista on se, että eTwinning toiminta-alue laajennetaan opettajista kouluille kirjoittaa Opetushallituksen Yrjö Hyötyniemi infokirjeessä 6 2017. Tämä otetaan kentällä ilolla vastaan, sillä nyt on mahdollisuus hankkia tunnustusta koulutasolla. Tunnustusta siitä, että kouluna ollaan tehty jotain yhdessä. Miksi sitten kannattaa hakea eTwinning kouluksi?

 • koulu saa tunnustusta sille työlle, jota sen henkilöstö on eTwinningin puitteissa tehnyt
 • koulu profiloituu eurooppalaisuuteen ja saa siitä näkyvyyttä paikallisesti alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • koulusta tulee malli muille alueen kouluille
 
15.9.2017

Opetushallituksen eTwinning-tiimi: Riikka ja Yrjö lähikuvassa

Suomessa eTwinningiä koordinoi Opetushallitus ja siellä erityisesti Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff. He kertovat uusimmat eTwinning uutiset, tiedottavat tapahtumista, kutsuvat kontaktiseminaareihin, hyväksyvät hankkeet, mahdollistavat koulutukset, vastailevat kysymyksiin ja ratkovat ongelmia. Heidän ansiostaan eTwinning on paikalla aina, kun kyseessä on seminaari tai konferenssi, joka liittyy koulujen kansainvälistämiseen tai tvt:n opetuskäytön edistämiseen. 
Riikka Aminoff 

aloitti eTwinningissä viime keväänä ja kertoo, että tämä on hänelle unelmatyöpaikka. ”eTwinningin parissa pääsee käyttämään monipuolisesti taitojaan ja oppimaan uutta joka päivä, bonuksena on kansainvälinen yhteistyö. Minua motivoi se, että saan olla mahdollistamassa lasten, nuorten ja opettajien taitojen karttumista ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnan kehittymistä avoimemmaksi.”

Riikka on asunut mm. Mwanzassa ja Fuengirolassa ja siten jo lapsena kasvanut kansainvälisyyteen. Viimeiset 30 vuotta hän on kuitenkin asunut Helsingissä. Kahden pienen lapsen äidillä ei aika käy pitkäksi, mutta kun ihan omaa aikaa on, se käytetään joogaan, lenkkeilyyn ja uimiseen.

Uusi työ on vastannut Riikan odotuksia paremmin kuin hän osasi kuvitellakaan. On ollut hienoa tehdä intensiivistä yhteistyötä eri maiden eTwinning koordinaattorien ja tukipalveluiden kanssa. ”Lähettiläiden sitoutuneisuus ja innostuneisuus ovat aivan omaa luokkaansa! Osallistuin ensimmäiseen ammatillisen kehittämisen työpajaan toukokuussa ja siellä aistin vahvan, aivan omanlaisensa yhteisöllisyyden tunteen. On ilo saada palvella edelläkävijäopettajia.” Riikka hehkuttaa.

Riikka rohkaisee opettajia verkostoitumaan:
"eTwinningissä mukana olevat opettajat ovat avoimia ja innostuvat helposti uusista asioista ja ihmisistä. eTwinningissä mahdollisuus verkostoitumiseen on tehty helpoksi ja turvalliseksi ja täydennyskouluttautuminen on maksutonta, eli palvelusta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Jokainen eTwinnaa omalla tavallaan. Onnellisuus syntyy jakamalla."

Yrjö Hyötyniemi 

on koordinoinut eTwinningiä Suomessa jo toistakymmentä vuotta. Hän on alun perin kotoisin Rovaniemeltä, mutta asunut jo kauan Helsingissä. Ennen Opetushallitusta Yrjö toimi eri kustantajilla oppimateriaalin tuottajana ja sitä hänen työnkuvaansa kuuluu vieläkin. Vapaa-ajalla ”on mukava kalastella kesäisin pikku puroilla ja kuunnella sääskien valloittavaa ääntä.” Konferenssimatkoilla olemme saaneet nauttia Yrjön kiinnostuksesta historiaan ja yhteiseen kulttuuriperintöömme. Parempaa matkaopasta on vaikea kuvitella.

Hauskaa eTwinningissä on Yrjön mielestä kaikki, kiinnostava ja innostava työ sekä lukemattomat kehityshakuiset opettajat. Viime vuosien aikana kansainvälisyyden merkitys on kasvanut vahvasti.
"Se ei ole pelkästään suuri mahdollisuus vaan myös opettajan keskeinen tehtävä, jonka eTwinningin avulla voi toteuttaa vaivattomasti. Tvt:n opetuskäyttö ja uudenlaiset työtavat ovat eTwinningin keskeistä antia ja ne ovat tiukasti mukana myös uusissa opetussuunnitelmissa."
eTwinningille on ominaista haistella opetuksen uusia trendejä ja toimia tulevaisuuden suunnannäyttäjänä koulutuksessa. Tämä asettaa aivan erityisiä haasteita myös koordinaattoreille. ”Samalla kun perusasiat pitää hoitaa mahdollisimman hyvin, pitää koko ajan pyrkiä seuraamaan kehitystä ja omaksua uusia asioita. Koulutuksen tulevaisuuden suuntaa on helppo arvailla, mutta vaikea nähdä. Kaikki toiminta pitää suunnitella niin, että se mahdollisimman hyvin avustaa asioita ja opettajia tulevaa kohti.” Yrjö pohtii.

Yrjön neuvo ensimmäistä eTwinning-projektiaan suunnittelevalle opettajalle on:
"Aloita pienestä, mutta pelottomasti. Yksinkertaisinkin kansainvälinen yhteistyö on oppilaille uskomattoman antoisaa. Ja muista, että päätät kaikesta itse ja jos et itse tahdo, kukaan ei pääse arvostelemaan tekemisiäsi."


Opastusta eTwiningiin Opetushallituksen eTwinning sivuilla: http://edu.fi/etwinning/opastusta
Opetushallituksen eTwinning-tiimi pitää yllä myös omaa Facebook-sivua:
https://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland/

31.8.2017

Kansainväliset tuulet puhaltavat Lapin tuntureilla

Pohjois-Suomen opetusalan ammattilaiset kokoontuivat 24.-25.8. Kittilään kehittämään kansainvälisyyttä omissa kouluissaan. Levillä järjestettyyn koulutukseen osallistui 40 aktiivista opettajaa ja opetusalan ammattilaista ympäri Pohjois-Suomea. 

Ensimmäinen päivä potkaistiin käyntiin, kun 3. polven yrittäjä Nina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safareilta kertoi, millaista osaamista tarvitaan matkailualan ammattilaiselta. Hänen mukaansa kansainvälisen osaajan taitoja ovat kielitaito, käytöstavat, halu oppia, sisukkuus ja ammattikoulutus. Tarvetta huipputyypeille on paljon, sillä esimerkiksi Kittilän lentoasemalle rekrytoidaan talveksi yli 100 uutta työntekijää.Kuva 1. Kehitysjohtaja ja 3. polven yrittäjä Nina Pietikäinen kertoi 
matkailun trendeistä ja kansainvälisen osaajan taidoista

Tämän jälkeen kansainvälisten projektien koordinaattori ja eTwinning-lähettiläs Tiina Sarisalmi kertoi eTwinningistä laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä. Seminaarissa oli paljon opettajia, joille eTwinning oli uusi tuttavuus. Aiheeseen liittyvät työpajat järjestettiin kouluasteittain ja niissä tutustuttiin eTwinning-protaalin työkaluihin mm. miten oma ja koulun profiili päivitetään, miten löytää kumppanin omaan projektiin ja miten perustetaan projekti. Iltapäivällä esiteltiin eTwinning-projekteja, joista osallistujat saivat vinkkejä, millaisia projektit voivat olla.

Verkostoituminen jatkui aktiivisena illallisen merkeissä ja tunnelma oli lämmin, ideat tulevasta yhteistyöstä ja kansainvälisyysmahdollisuuksista kehittyivät edelleen.

 Kuva 2. Verkostoituminen pienryhmissä oli aktiivista

Perjantai-aamuna opetusneuvos Paula Mattila toi Opetushallituksen kuulumiset ajankohtaisista asioista. Hän pohti myös, miten kansainvälisyys muuttuu, mitkä ovat uusien opetussuunnitelmien ja YK:n kestävän kehityksen –ohjelman (Agenda 2030) tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet. Kansainvälisyyden tasoista voit lukea lisää esimerkiksi polkka -sivustolta.

Kuva 3. Asiantuntija Sirkka Säikkälä ja Sirkan koulun
johtaja Hannu Hettula miettivät erilaisia rahoitusmalleja

Asiantuntija Sirkka Säikkälä Opetushallituksesta esitteli, millaista tukea koulu voi saada kansainvälistymiseen esim. Erasmus+, Nordplus ja Erasmus kouluissa –ohjelmista sekä School Education Gateway –portaalista. Lisätietoa liikkuvuuksien avustuksiin saat edelleen www.cimo.fi -sivustolta.

Iltapäivän työpajoissa harjoiteltiin projektin perustamista, Twinspace – ympäristön käyttöä ja Adobe Connect –verkkoneuvottelu- ja webinaarityökalun käyttöä.

Kuva 3. Yhteistyökumppanit voivat joskus löytyä yllättävän läheltä

Seminaarin lopussa mietittiin, miten Pohjois-Suomen koulut voisivat yhdessä kehittää kansainvälisyyttä kouluissa.

Kuva 4. Seminaari päätettiin yleiseen keskusteluun
kansainvälisyyden jatkotoimenpiteistä Pohjois-Suomessa

Jos et päässyt paikalle, mutta seminaarin aiheet kiinnostavat, tutustu seminaarin materiaaleihin täällä lähettiläiden blogissa kohdassa koulutusten materiaalit. Levin seminaari kuuluu Suomi 100 – juhlavuoden tapahtumiin ja järjestelyihin osallistui eTwinning-lähettiläät, Opetushallitus, Aluehallintovirasto ja Kittilän kunta.P.S. Tiesithän, että voit tilata meidät eTwinning-lähettiläät kouluusi. Erilaisia koulutusvaihtoja löydät tämän blogin koulutuspaketit kohdasta.

27.8.2017

21st Century Skills

Millaisia taitoja nykyiset oppilaat tarvitsevat siirtyessään työelämään? Kuinka näitä 2000-luvulla tarvittavia taitoja voidaan edistää?


Tapamme elää ja tehdä työtä on kokenut muutoksen käytettävissä olevan teknologian myötä. Tänä päivänä tiedon saatavuus, käyttö ja tuotanto poikkeavat merkittävästi parin vuosikymmenen takaisesta. Tämän vuosisadan kansalaiset ja työntekijät tarvitsevat uudenlaisia taitoja. Koululla on merkittävä rooli näiden taitojen edistämisessä.

2000-luvun taitojen viitekehyksenä ovat:

TAPA AJATELLA
 • Luovuus ja innovatiivisuus
 • Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
 • Oppimaan oppiminen

TAPA TEHDÄ TYÖTÄ
 • Kommunikaatio
 • Yhteistyö

TYÖVÄLINEIDEN HALLINTA
 • Informaation lukutaito
 • TVT -taidot ja verkko-oppiminen

KANSALAISENA MAAILMASSA
 • Globaali ja paikallinen kansalaisuus
 • Elämä ja työura
 • Kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu

Nämä taidot eroavat perinteisistä akateemisista taidoista sillä, etteivät ne ensisijaisesti kohdistu sisältöön/tietoon.

Monessa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa puhutaan 2000- luvun taidoista. Meillä Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa keskeisenä punaisena lankana on laaja- alainen osaaminen. Yhtäläisyys näiden kahden välillä on ilmeinen.C.R.A.F.T - Creating Really Advanced Future Thinkers


Osallistuin maaliskuussa tanskalaisille opettajille tarkoitettuun opetusalan messuille Kööpenhaminassa. Samassa yhteydessä meille pohjoismaalaisille eTwinnajille oli oma tapaaminen. Messuilla esiteltiin tanskalaisten oppilaiden luomia omia  projekteja ja innovaatioita viitekehyksenä juuri 21st skills. Projektit oli toteutettu perusasteella ja usean eri oppiaineen yhteistyönä.

Minulle ei ollut suuri yllätys, että moni projekti käsitteli polkupyöräilyyn tai ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Tanskassa kun ollaan, niin polkupyörällä liikkuminen ympäri vuoden on tärkeää ja siihen nuoret innovoivat  mm. satulan lämmitystä polkuvoimalla. Tanska on suuri maatalousmaa ja ravinnon tuotannon ja kulutuksen ekologiset kysymykset nousivat esille.

Tässä oppilaiden ajatuksia siitä, miksi tämän tyylinen oppiminen on motivoivaa?

 • todellisen elämän ongelmanratkaisua 
 • enemmän vapautta
 • voi tehdä oman aikataulun
 • työskentely ei ole kouluun sidottu
 • opettajien luottamus


Halusimme kokeilla, kuinka 2000- luvun taitojen opiskelu taipuu kansainvälisenä yhteistyöprojektina eTwinninigin avulla. Tanskalainen Tine on englannin kielen opettaja ja minä biologi-maantieteilijä. Lukuvuosi oli jo pitkällä ja halusimme saada kokemuksia jo ennen kesää, joten suunnittelun raamit löimme lukkoon nopeasti paikan päällä ja sovimme projektin kestoksi noin kaksi kuukautta.

Valitsimme 2000- luvun tavoitteista seuraavat, joita harjoittelemme yhdessä

 • TVT ja oppiminen
 • yhteistyö
 • keskustelutaidot
 • ongelman ratkaisutaidot


Kuinka käytämme luonnonvaroja viisaasti - Toimi paikallisesti, ajattele maailmanlaajuisesti


Aiheeksi valikoitui yllä oleva, koska se kuuluu normaalisti maalis-huhtikuussa Havukosken koulussa Vantaalla kaikille kahdeksasluokkalaisille opiskeltavaksi. Tähän yhteistyöprojektiin valikoitui yksi kahdeksasluokka, joka jaetiin kuuteen pienempään ryhmään.

Kuusi ryhmää ja aiheet:

 • Työllisyys (paikalliset työpaikat)
 • Energia (tuulimyllyt, kierrätys)
 • Kuljetusten ongelmat
 • Kuluttaminen (tuotamme paljon jätettä)
 • Ruoka (paikallinen tuotanto)
 • Muoti ja kierrättäminen


TVT- välineet:

 • eTwinning, TwinSpace 
 • Padlet (esittely siitä, mitä kukin haluaa itsestää kertoa) 
 • Mindmaister (ryhmätyöskentelyyn)
 • Google tools (työskentelyyn, työskentelypäiväkirja)
 • Adobe Connect -videoneuvottelu (suomalaisten oppilaiden opetustuokiot tanskalaisille oppilaille)


Tietoa yhteistyöprojektin vaiheista ja kokemuksista saat tarkemmin Projektin Twinspace- sivuilta.

Mitä itse opin tästä eniten? Itseäni viehätti tanskalaisten tapa avata sekä oppilaille että opettajille 21 vuosisadan taitojen oppimista ja samalla arviointia. Avoimet oppimisprojektit ja sen mukanaan tuomat oppilaiden innovaatiot avasivat silmäni sille, kuinka innovatiivisia ja taitavia oppilaamme ovat, kun heille vain antaa mahdollisuuden ja vapauden. Kansainvälinen yhteistyö antaa oppilaille mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

24.8.2017"Bunte Tauben durch Europa"

Värikkäitä kyyhkysiä Euroopan poikki


eTwinning -projektit voivat kestää koko lukuvuoden, mutta ne voivat olla myös kertaluonteisia tempauksia. Projekti “Bunte Tauben durch Europa” oli saksankielinen ja siinä oli mukana kouluja Kreikasta, Slovakiasta, Puolasta ja Saksasta.Oppilaat askartelivat värikkäitä kyyhkysiä paperista. Paperikyyhkysten toiselle puolelle oppilaat kirjoittivat lyhyen esittelytekstin itsestään saksaksi.Kyyhkyset kerättiin ja lähetettiin projektikouluille.

Projektikouluilta saimme vastauksia muutamien viikon jälkeen. Avasimme saapuneet kirjekuoret innolla. Käsittelimme kyyhkysiä oppitunnilla. Jokainen oppilas sai yhden kyyhkysen ja hänen tuli esitellä muille oppilaille henkilö, joka oli kyyhkysen tehnyt. Tehtävä oli haasteellinen, sillä teksti oli kirjoitettu saksaksi minä -muodossa ja nyt oppilaan tuli muuttaa teksti hän - muotoon.


Minä -muoto:
Ich heisse Pauline. Ich wohne in Polen. Meine Hobbys sind Tanzen und Lesen.

Hän -muoto:
Sie heisst Pauline. Sie wohnt in Polen. Ihre Hobbys sind Tanzen und Lesen.

Projekti integroitui täysin seiskaluokan A-saksan opetukseen, sillä itsensä esitteleminen ja itsestä kertominen (minä -muoto) ovat ensimmäisiä asioita, joita käsittelemme lukuvuoden alussa. Sen jälkeen oppilaiden tulisi osata kertoa muista henkilöistä (hän -muoto). Tämä onnistui hyvin suullisena harjoituksena luokassa.

Antti Piiroinen
Mankkaan koulu, Espoo


6.6.2017

Uusia ideoita ja samanhenkisiä kumppaneita

"eTwinning on mielen avaamista toisenlaiselle arjelle. eTwinning on oppilaita varten. Muistat varmaan opettajan, joka on inspiroinut sinua aikoinaan? Sinä olet se opettaja, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten elämään." (Rute Baptista, Pedagogical and professional development officer EUN/eTwinning)

Toukokuun alussa kolmen opettajan tiimi Riihikallion koulusta Tuusulasta osallistui kolmipäiväiseen ammatillisen kehittymisen työpajaan Münchenissa. Työpajan teemana oli luovuus ja kulttuuri. Tavoitteena oli saada uusia ideoita omaan opetukseen ja löytää kumppaneita syksyllä alkaviin yhteisiin projekteihin.Luovat kokeilut ja kulttuurin uudet ulottuvuudet


Elsi Kiviniemi (historia, yhteiskuntaoppi), Marjo Lähdemäki-Kempas (englanti, ruotsi) ja Suvi Romppanen (englanti saksa) olivat tyytyväisiä monipuolisen hands-on koulutuksen antiin. Työpajatyöskentely muodosti keskeisen osan seminaarin ohjelmaa. Työpajoja oli eri taiteen ja kulttuurin aloilta: kuinka oppimista voi tukea musiikkia, valokuvausta, animaatioita, liikuntaa ja draamaa hyödyntäen, miten voi luovasti yhdistää musiikkia ja kielten oppimista tai miten vähentää stressiä ja osaamispaineita komedian ja (itselle) nauramisen avulla.

Vertaisoppimista ja verkostoitumista


Kuten niin usein, antoisinta seminaaripäivinä olivat kuitenkin opettajien keskinäiset keskustelut ja verkostoituminen. Oli mahtavaa löytää samanhenkisiä opettajia eri puolilta Eurooppaa. ”On suuri etu, että pystyy luomaan henkilökohtaisen kontaktin opettajiin, joiden kanssa aikoo projekteja tehdä. Työpajoissa kollegoihin tutustui eri tavalla, kun tehtiin tiimeissä pieniä tehtäviä.” kertoo Suvi Romppanen.

Riihikallion opettajatiimi löysi useita eri kumppaneita mm. Puolasta, Ranskasta ja Eestistä ensi lukuvuonna käynnistyviin projekteihinsa. Niiden teemat liittyvät väljästi kulttuuriseen vuorovaikutukseen sekä tapojen ja perinteiden vertailuun. "Tavoitteenamme on luoda monialaista yhteistyötä mm. kielten ja historian sekä katsomusaineiden kesken." kuvailee Elsi Kiviniemi ensi lukuvuoden suunnitelmia. Matkan aikana opettajat keksivät idean tarjota yläkoulussa valinnaisaineena eTwinning-kurssia ja rehtorikin näytti ehdotukselle jo vihreää valoa.

Yhteistyöstä ja verkostoista voimaa


Monesti menestyksekäs eTwinning-toiminta koulussa on yhden erittäin sitoutuneen ja ahkeran opettajan varassa. Usein hän tuntee jäävänsä vaille tukea ja joutuvansa toimimaan yksin. Verkostoituminen monella tasolla toimii lääkkeenä. Yhteistyö ja yhteiset projektit oman koulun sisällä, tapaamiset suomalaisten eTwinning-opettajien kanssa ja vahva eurooppalainen verkostoituminen eTwinning-ryhmissä, oppimistapahtumissa ja projekteissa auttavat.


Tavoitteena eTwinning-koulu


Yksi eTwinning tämän vuoden painopisteistä on nostaa esiin ja palkita esimerkkeinä ja etujoukkona toimivia eTwinning-kouluja. ”Näissä kouluissa opettajat yhdessä koulun johdon kanssa ovat sitoutuneet edistämään innovatiivisia toimintatapoja sekä teknologian avulla että ilman sitä ja viemään eteenpäin projekti- ja yhteistoiminnallisen oppimisen sekä tiimityön periaatteita. Nämä ovat opettajia ja kouluja, jotka voivat toimia ja jo toimivatkin hyvänä esimerkkinä muille opettajille ja kouluille.” kuvailee eTwinningin pedagoginen johtaja Anne Gilleran.

Olisiko Riihikallion koulu yksi ensimmäisistä suomalaisista eTwinning-kouluista? ”Mielestämme oli tosi hyvä, että meitä oli useampi opettaja samasta koulusta. Siten pystyimme verkostoitumaan laajemmin. Myös projektien aloittaminen ja infon levittäminen omassa koulussa on helpompaa, kun ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Pidämme toistemme intoa yllä ja niin se toivottavasti tarttuu muihinkin opettajiin!” Suvi Romppanen hehkuttaa.7.5.2017

Schoolovision 2017

Lukuvuosi on jälleen päättymässä. Tuntuu, että aika elokuusta kesän alkuun sujuu vuosi vuodelta aina nopeammin. Omalla kohdallani tämä kevät on siinä mielessä erityinen, että vaihdan 14 vuoden jälkeen työpaikkaa. Haikeutta on siis ilmassa! Muutos on lähtöisin itsestäni, joten olen samalla myös innoissani tulevasta. eTwinningiä ajatellen on hauskaa päästä tekemään töitä uudessa koulussa, uusien oppilaiden kanssa. Pääsen luvan kanssa kierrättämään vanhoja, hyviä projekti-ideoitani ja myös jakamaan osaamistani ja intoani kansainvälisten projektien toteuttamisesta.

Nykyisellä koululla viime viikkoja on leimannut Schoolovision 2017 -projektiin liittyvä tohina. Kyseessä on jo vuosikausia toistunut laulukilpailu, jossa osallistujat etsitään  eTwinning-sivujen kautta. Tosin moni koulu on jatkanut oman maansa edustamista vuodesta toiseen, eikä uusia kumppaneita ole tarvinnut etsiä paljoakaan. Monesti onkin ihan fiksua ja omaa elämää helpottavaa toteuttaa samoja projekteja uudelleen, joko vaihtaen yhteistyötahoja tai sisältöjä.

Schoolovision-kilpailussa kussakin maassa valitaan yhdellä koululla laulu, harjoitellaan ja äänitetään se, sekä luodaan sen ympärille musiikkivideo. Me saimme säveltäjältä luvan käyttää Jussi Rasinkankaan Tapio-laulua. Lähettipä hän jopa taustanauhan käyttöömme. Kilpailussa laulajien täytyy olla alakouluikäisiä oppilaita, mutta musiikki voidaan muuten luoda miten vain.

Viime perjantaina ilmestyivät viimeisetkin videot projektin sivuille. Alkavalla viikolla kaikilla osallistujakouluilla katsotaan kaikki videot läpi ja pisteytetään ne. Meidän videomme on mukavan kotikutoinen moniin muihin verrattuna, enkä odotakaan suuria kilpailun lopputulokselta. Mutta se ei haittaa! Videon valmistelu kaikkine osa-alueineen työllisti kaikki opettajamme ja oppilaamme eri tavoin, joten tämä oli yhteistyötä parhaimmillaan.

Tässä vielä kooste tämän vuoden videoista:


Schoolovision 2017 wrap-up from FSK on Vimeo.

9.4.2017

eTwinning osana opiskelijoiden liikkuvuutta

eTwinning on osa Erasmus+ ohjelmaa. Usein koulujen välisissä Erasmus+ KA2-projekteissa on mukana myös eTwinning. Keväällä järjestettiin eTwinningin oppimistapahtuma, jossa harjoiteltiin, miten yhdistetään eTwinning ja Erasmus+ KA1-projekti, joka on tarkoitettu opiskelijoiden ja henkilökunnan pitkäaikaiseen liikkumiseen toiseen maahan. Tästä saimme idean portugalilaisen kumppanini Patrician kanssa perustaa projekti, jossa yhdistetään eTwinningin mahdollisuudet  opiskelijoiden lähtiessä kehittämään osaamistaan ulkomaille.
 Kuva 1. Portugalilaiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan työssäoppimisesta Suomessa Levillä järjestetyssä Opetushallituksen seminaarissa huhtikuussa 2017. Oikealla Itävallasta edellisenä päivänä kotiutunut suomalainen opiskelija.


Työskentelen Lapin matkailuopistossa matkailualan opettajana ja opiskelijani ovat 15-57-vuotiaita. Kymmenen opettajana olovuoteni aikana joka vuosi joku yleensä muutama opiskelija on halunnut lähteä hankkimaan kokemusta ja osaamista ulkomaille. Rohkaisen heitä lähtemään ulkomaille, koska olisin itsekin aikanaan halunnut lähteä ulkomaille ja rakkain harrastukseni on matkailu ja uusiin kulttuureihin tutustuminen. Olen huomannut, miten hyödyllistä toisten kulttuurien tunteminen on niin opettajan työssä kuin oppaana työskennellessäni.

Päätin portugalilaisen opettajakollegani kanssa perustaa eTwinning-projektin opiskelijoille, jotka lähtevään ulkomaille työssäoppimaan. Keväällä 2017 saapui viisi opiskelijaa Portugalista Leville kahdeksi kuukaudeksi työssäoppimaan. Ensi syksynä lähtee kaksi opiskelijaa Kittilästä kohti Portugalia ja Vila Nova de Milfontesia, jossa he työskentelevät paikallisessa surffikoulussa matkailupalveluja totetuttamassa. Meilläpäin surffikouluja on vähän vähemmän, vaikka ohjelmapalvelutarjonta onkin tosi laajaa. Atlantin aallot ja hiekka tulevat tutuiksi lappilaisille opiskelijoille lumen sijaan.

Kuva 2. Atlantin aallot odottavat suomalaisopiskelijoita
Portugalin länsirannikolla Vila Nova de Milfontesissa.


Portugalilaiset opiskelijat eivät olleet matkustaneet paljon ennen Suomeen tuloa. Suurin osa oli lentokoneessa ensimmäistä kertaa ja lumikin oli uusi elementti. Kerrottavaa ja raportoitavaa on siis paljon puolin ja toisin.
Kuva 3. Tatiana ja Daniel ensimmäistä kertaa suomalaisessa kaupassa.
Kuva 4. Portugalilaiset opiskelijat ovat tutustuneet erilaisiin aktiviteetteihin Levillä. Danielin kommentti reissun jälkeen oli: ” I loved snowmobiling, it was amazing!”

Projektin tarkoituksena on kerätä yhteen paikkaan kansainväliseen vaihtoon liittyvä materiaali. eTwinningin Twinspacesta opiskelija löytää kaiken tarvitsemansa tiedon hakuprosessiin ja itse liikkuvuuteen liittyen. Paperityötä on puolin ja toisin paljon ennen kuin kukaan lähtee varsinaisesti vielä minnekään. Twinspaceen kerätään opiskelijoiden kokemuksia – kuvia, videoita, raportteja – liikkuvuuden ajalta ja siellä on myös foorumi, jossa voi kysellä kumppanimaan opiskelijoilta ja ohjaajilta niitä ns. tyhmiä kysymyksiä. Live eventia ja live chatia voidaan käyttää yhteydenpitoon opiskelijoiden ja opettajien ja opiskelijoiden ja oman opiskelijaryhmän välillä.

Kuva 5. Opiskelijat valmistautuvat illan cocktailtilaisuuteen Wellevissä huhtikuussa 2017. Opiskelijat vasemmalta portugalilainen Daniel, itävaltalainen Kesi ja suomalainen Erica.

Näin kevään korvalla on hyvä aika suunnitella ensi syksyn projekteja. Opettajat ovat vielä töissä ja useissa kouluissa suunnitellaan ensi vuotta.1.3.2017

Monialaisuus (eTwinning) oppimisprojektien ytimessä

Uusien opetussuunnitelmien myötä tavoitteena oppimisessa ja koulun toimintakulttuurissa on laajempi yhteistyö ja monipuolisempi näkökulma opittaviin asioihin ja ilmiöihin. Kun ilmiöitä tutkitaan tosi elämän kontekstissa, käsitteet ja kaavat muuttuvat todellisuudeksi ja monimutkaisetkin asiat tulevat ymmärrettävämmiksi ja merkityksellisemmiksi. Autenttinen oppiminen johtaa luonnostaan asioiden tutkimiseen osana maailmaa, monialaisesti eri oppiaineiden näkökulmista.

Toisin kuin usein ajatellaan, monialaisuus tuo väljyyttä opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tarjoaa mahdollisuuden oppia monia asioita yhtä aikaa. Kun yleensä edetään yhden oppiaineen tavoitteiden mukaisesti erilaisia sisältöjä käsitellen, monialaisessa projektioppimisessa tavoitellaan yhtäaikaisesti useiden eri oppiaineiden tavoitteita. Esimerkiksi itse toteutettujen kyselyiden tuloksiin voivat yhdistyä laajemmat yhteiskunnalliset ilmiöt, eettinen pohdinta sekä kielellinen ilmaisu, vuorovaikutus ja esittäminen (= matematiikka, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, suomen kieli ja vieras kieli).

Käytännössä siis valitaan oppilaitten kanssa teema, ongelma tai ilmiö, jota lähdetään yhdessä tutkimaan. Sen jälkeen voi miettiä, mitkä oppiaineet ja minkälaiset oppimisaktiviteetit ja projektioppimisen vaiheet teeman käsittelyyn halutaan sisällyttää. Kun kokonaisuus alkaa hahmottua, kannattaa kaivaa uudesta opetussuunnitelmasta oppiaineitten tavoitteet ja sisällöt sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet esille ja tutkia, mitä konkreettisia tavoitteita oppimisprojekti tukee. Kun ne kirjoittaa auki projektisuunnitelmaan, on helppo huomata, että monet eri oppiaineiden tavoitteet tukevat toisiaan ja niitä kohti on järkevämpää ja luontevampaa kulkea yhtä aikaa kuin peräjälkeen.

Tasa-arvokasvatus


Yksi esimerkki hyvin ajankohtaisesta ongelmasta ja projektioppimisen mahdollisesta teemasta on sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaikilla kouluilla pitäisi olla tällä hetkellä ajantasainen tasa-arvosuunnitelma, joka edellyttää tasa-arvoon liittyvien teemojen käsittelyä, stereotypioiden purkua ja tasa-arvoisuutta edistävän toimintakulttuurin tukemista. Tasa-arvo on myös Euroopan ja globaalista näkökulmasta erittäin ajankohtainen aihe nyt, kun viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet sukupuolten välisten erojen kääntyneen monella alueella uudestaan kasvuun.

Viime syksynä suunnittelin ja rakensin monialaisen tasa-arvokasvatusta tukevan projektisuunnitelman ”Tytöt leikkivät kotia, pojat ajavat autoilla?” erityisesti eTwinning-hankkeiden käyttöön. Projektiaihiota voi kuitenkin soveltaa eri ikäluokille ja toteuttaa myös ilman eurooppalaista kumppania. Kokonaisuuden voi toteuttaa pitemmän ajan kuluessa ja voi myös valita toteuttaako kaikki eri aktiviteetit vai vain osan niistä.
Tytöt leikkivät kotia, pojat ajavat autoilla? - projektisuunnitelma
Girls play with dolls, boys play with cars? - project plan

Kielikasvatus 


Toinen, uuden opetussuunnitelman kannalta kiinnostava eheyttävä teema on kielikasvatus. Se nousee esille ”Tytöt leikkivät kotia, pojat ajavat autoilla?” projektisuunnitelmassa (sukupuolisesti värittyneet sanat), mutta vielä vahvemmin laatimassani ”Monta tarinaa maailmasta” -oppimissuunnitelmassa. Siinä on tavoitteena opetella katsomaan maailmaa eri näkökulmista ja tarkastella kriittisesti omia tulkintojamme, jotka määräytyvät kulttuurisesti ja ovat oman kielemme muokkaamia.

Projektin aikana tehdään pieniä aktiviteetteja, jotka havainnollistavat kielen, kulttuurin ja ympäröivän maailmaa koskevien tulkintojen kirjoa. Erityisen silmiä avaava on The Danger of a Single Story” -video, jossa havainnollistuu, miten vahva merkitys kielellä ja tarinoilla on tulkitessamme ympäristöämme.
Monta tarinaa maailmasta - projektisuunnitelma
Many Stories of the World - project plan

Monialainen lähestymistapa avaa myös opettajalle uudenlaisen maailman. Kun siihen liittää vielä kansainvälisen yhteistyön tuoman monikulttuurisen ulottuvuuden laaja-alainen osaaminen kehittyy huimin harppauksin: ajattelun taidot, vuorovaikutustaidot, monilukutaito, tvt-taidot sekä osallisuus ja halu vaikuttaa omaan ympäristöön. Uusi opetussuunnitelmamme avaa polkuja tulevaisuuteen ja merkitykselliseen oppimiseen.