6.6.2017

Uusia ideoita ja samanhenkisiä kumppaneita

"eTwinning on mielen avaamista toisenlaiselle arjelle. eTwinning on oppilaita varten. Muistat varmaan opettajan, joka on inspiroinut sinua aikoinaan? Sinä olet se opettaja, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten elämään." (Rute Baptista, Pedagogical and professional development officer EUN/eTwinning)

Toukokuun alussa kolmen opettajan tiimi Riihikallion koulusta Tuusulasta osallistui kolmipäiväiseen ammatillisen kehittymisen työpajaan Münchenissa. Työpajan teemana oli luovuus ja kulttuuri. Tavoitteena oli saada uusia ideoita omaan opetukseen ja löytää kumppaneita syksyllä alkaviin yhteisiin projekteihin.Luovat kokeilut ja kulttuurin uudet ulottuvuudet


Elsi Kiviniemi (historia, yhteiskuntaoppi), Marjo Lähdemäki-Kempas (englanti, ruotsi) ja Suvi Romppanen (englanti saksa) olivat tyytyväisiä monipuolisen hands-on koulutuksen antiin. Työpajatyöskentely muodosti keskeisen osan seminaarin ohjelmaa. Työpajoja oli eri taiteen ja kulttuurin aloilta: kuinka oppimista voi tukea musiikkia, valokuvausta, animaatioita, liikuntaa ja draamaa hyödyntäen, miten voi luovasti yhdistää musiikkia ja kielten oppimista tai miten vähentää stressiä ja osaamispaineita komedian ja (itselle) nauramisen avulla.

Vertaisoppimista ja verkostoitumista


Kuten niin usein, antoisinta seminaaripäivinä olivat kuitenkin opettajien keskinäiset keskustelut ja verkostoituminen. Oli mahtavaa löytää samanhenkisiä opettajia eri puolilta Eurooppaa. ”On suuri etu, että pystyy luomaan henkilökohtaisen kontaktin opettajiin, joiden kanssa aikoo projekteja tehdä. Työpajoissa kollegoihin tutustui eri tavalla, kun tehtiin tiimeissä pieniä tehtäviä.” kertoo Suvi Romppanen.

Riihikallion opettajatiimi löysi useita eri kumppaneita mm. Puolasta, Ranskasta ja Eestistä ensi lukuvuonna käynnistyviin projekteihinsa. Niiden teemat liittyvät väljästi kulttuuriseen vuorovaikutukseen sekä tapojen ja perinteiden vertailuun. "Tavoitteenamme on luoda monialaista yhteistyötä mm. kielten ja historian sekä katsomusaineiden kesken." kuvailee Elsi Kiviniemi ensi lukuvuoden suunnitelmia. Matkan aikana opettajat keksivät idean tarjota yläkoulussa valinnaisaineena eTwinning-kurssia ja rehtorikin näytti ehdotukselle jo vihreää valoa.

Yhteistyöstä ja verkostoista voimaa


Monesti menestyksekäs eTwinning-toiminta koulussa on yhden erittäin sitoutuneen ja ahkeran opettajan varassa. Usein hän tuntee jäävänsä vaille tukea ja joutuvansa toimimaan yksin. Verkostoituminen monella tasolla toimii lääkkeenä. Yhteistyö ja yhteiset projektit oman koulun sisällä, tapaamiset suomalaisten eTwinning-opettajien kanssa ja vahva eurooppalainen verkostoituminen eTwinning-ryhmissä, oppimistapahtumissa ja projekteissa auttavat.


Tavoitteena eTwinning-koulu


Yksi eTwinning tämän vuoden painopisteistä on nostaa esiin ja palkita esimerkkeinä ja etujoukkona toimivia eTwinning-kouluja. ”Näissä kouluissa opettajat yhdessä koulun johdon kanssa ovat sitoutuneet edistämään innovatiivisia toimintatapoja sekä teknologian avulla että ilman sitä ja viemään eteenpäin projekti- ja yhteistoiminnallisen oppimisen sekä tiimityön periaatteita. Nämä ovat opettajia ja kouluja, jotka voivat toimia ja jo toimivatkin hyvänä esimerkkinä muille opettajille ja kouluille.” kuvailee eTwinningin pedagoginen johtaja Anne Gilleran.

Olisiko Riihikallion koulu yksi ensimmäisistä suomalaisista eTwinning-kouluista? ”Mielestämme oli tosi hyvä, että meitä oli useampi opettaja samasta koulusta. Siten pystyimme verkostoitumaan laajemmin. Myös projektien aloittaminen ja infon levittäminen omassa koulussa on helpompaa, kun ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Pidämme toistemme intoa yllä ja niin se toivottavasti tarttuu muihinkin opettajiin!” Suvi Romppanen hehkuttaa.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti