27.8.2017

21st Century Skills

Millaisia taitoja nykyiset oppilaat tarvitsevat siirtyessään työelämään? Kuinka näitä 2000-luvulla tarvittavia taitoja voidaan edistää?


Tapamme elää ja tehdä työtä on kokenut muutoksen käytettävissä olevan teknologian myötä. Tänä päivänä tiedon saatavuus, käyttö ja tuotanto poikkeavat merkittävästi parin vuosikymmenen takaisesta. Tämän vuosisadan kansalaiset ja työntekijät tarvitsevat uudenlaisia taitoja. Koululla on merkittävä rooli näiden taitojen edistämisessä.

2000-luvun taitojen viitekehyksenä ovat:

TAPA AJATELLA
 • Luovuus ja innovatiivisuus
 • Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
 • Oppimaan oppiminen

TAPA TEHDÄ TYÖTÄ
 • Kommunikaatio
 • Yhteistyö

TYÖVÄLINEIDEN HALLINTA
 • Informaation lukutaito
 • TVT -taidot ja verkko-oppiminen

KANSALAISENA MAAILMASSA
 • Globaali ja paikallinen kansalaisuus
 • Elämä ja työura
 • Kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu

Nämä taidot eroavat perinteisistä akateemisista taidoista sillä, etteivät ne ensisijaisesti kohdistu sisältöön/tietoon.

Monessa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa puhutaan 2000- luvun taidoista. Meillä Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa keskeisenä punaisena lankana on laaja- alainen osaaminen. Yhtäläisyys näiden kahden välillä on ilmeinen.C.R.A.F.T - Creating Really Advanced Future Thinkers


Osallistuin maaliskuussa tanskalaisille opettajille tarkoitettuun opetusalan messuille Kööpenhaminassa. Samassa yhteydessä meille pohjoismaalaisille eTwinnajille oli oma tapaaminen. Messuilla esiteltiin tanskalaisten oppilaiden luomia omia  projekteja ja innovaatioita viitekehyksenä juuri 21st skills. Projektit oli toteutettu perusasteella ja usean eri oppiaineen yhteistyönä.

Minulle ei ollut suuri yllätys, että moni projekti käsitteli polkupyöräilyyn tai ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Tanskassa kun ollaan, niin polkupyörällä liikkuminen ympäri vuoden on tärkeää ja siihen nuoret innovoivat  mm. satulan lämmitystä polkuvoimalla. Tanska on suuri maatalousmaa ja ravinnon tuotannon ja kulutuksen ekologiset kysymykset nousivat esille.

Tässä oppilaiden ajatuksia siitä, miksi tämän tyylinen oppiminen on motivoivaa?

 • todellisen elämän ongelmanratkaisua 
 • enemmän vapautta
 • voi tehdä oman aikataulun
 • työskentely ei ole kouluun sidottu
 • opettajien luottamus


Halusimme kokeilla, kuinka 2000- luvun taitojen opiskelu taipuu kansainvälisenä yhteistyöprojektina eTwinninigin avulla. Tanskalainen Tine on englannin kielen opettaja ja minä biologi-maantieteilijä. Lukuvuosi oli jo pitkällä ja halusimme saada kokemuksia jo ennen kesää, joten suunnittelun raamit löimme lukkoon nopeasti paikan päällä ja sovimme projektin kestoksi noin kaksi kuukautta.

Valitsimme 2000- luvun tavoitteista seuraavat, joita harjoittelemme yhdessä

 • TVT ja oppiminen
 • yhteistyö
 • keskustelutaidot
 • ongelman ratkaisutaidot


Kuinka käytämme luonnonvaroja viisaasti - Toimi paikallisesti, ajattele maailmanlaajuisesti


Aiheeksi valikoitui yllä oleva, koska se kuuluu normaalisti maalis-huhtikuussa Havukosken koulussa Vantaalla kaikille kahdeksasluokkalaisille opiskeltavaksi. Tähän yhteistyöprojektiin valikoitui yksi kahdeksasluokka, joka jaetiin kuuteen pienempään ryhmään.

Kuusi ryhmää ja aiheet:

 • Työllisyys (paikalliset työpaikat)
 • Energia (tuulimyllyt, kierrätys)
 • Kuljetusten ongelmat
 • Kuluttaminen (tuotamme paljon jätettä)
 • Ruoka (paikallinen tuotanto)
 • Muoti ja kierrättäminen


TVT- välineet:

 • eTwinning, TwinSpace 
 • Padlet (esittely siitä, mitä kukin haluaa itsestää kertoa) 
 • Mindmaister (ryhmätyöskentelyyn)
 • Google tools (työskentelyyn, työskentelypäiväkirja)
 • Adobe Connect -videoneuvottelu (suomalaisten oppilaiden opetustuokiot tanskalaisille oppilaille)


Tietoa yhteistyöprojektin vaiheista ja kokemuksista saat tarkemmin Projektin Twinspace- sivuilta.

Mitä itse opin tästä eniten? Itseäni viehätti tanskalaisten tapa avata sekä oppilaille että opettajille 21 vuosisadan taitojen oppimista ja samalla arviointia. Avoimet oppimisprojektit ja sen mukanaan tuomat oppilaiden innovaatiot avasivat silmäni sille, kuinka innovatiivisia ja taitavia oppilaamme ovat, kun heille vain antaa mahdollisuuden ja vapauden. Kansainvälinen yhteistyö antaa oppilaille mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti