18.2.2015

OPS 2016, kansainvälinen yhteistyö ja eTwinning

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuetaan vahvasti käsitystä siitä, että koulu on osa yhteiskuntaa ja maailmaa. Suomi kehittyy kulttuurisesti yhä moninaisemmaksi, globaali limittyy paikalliseen ja sen tulee näkyä myös koulussa ja opetuksessa.
Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. OPS s. 16
eTwinning tarjoaa mainion ja helpon tavan toimia yhteistyössä opetuksen kehittäjien kanssa. Portaalista löytyy rekisteröityneelle opettajalle monenlaisia tapoja verkostoitua ja kehittyä ammatillisesti. Erilaisissa temaattisissa ryhmissä (esim. Creative Classroom tai Language Teachers) voi jakaa osaamistaan ja saada vinkkejä. Jos haluaa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia joistain erityisestä aiheesta, kannattaa etsiä löytyisikö teemasta keskusteleva opettajainhuone. Jos sellaista ei löydy, voi perustaa huoneen itse. 

eTwinning tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta (oppimistapahtumat ja webinaarit) monista eri aiheista liittyen erityisesti oppilaskeskeiseen pedagogiikkaan, tvt:hen ja 2000-luvun taitoihin, jotka sisältyvät (kuinka ollakaan) uuden OPS:n laaja-alaisen osaamisen alueisiin (L1-L7).

Perusopetuksen OPS:n perusteissa tuodaan esiin myös kansainvälinen yhteistyö yhdistettynä tvt:hen.
Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. OPS s. 21
Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. OPS s. 26

Twinspace (eTwinningin virtuaalinen oppimisympäristö) on suunniteltu ja tehty juuri tähän tarkoitukseen. Se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja yhdessä oppimiseen eurooppalaisen kumppaniluokan kanssa. Se on turvallinen ja ulkopuolisilta suojattu verkkoympäristö, jossa oppilaat voivat chattailla, kirjoittaa viestejä keskustelualueilla, jakaa kuvia ja videoita sekä erilaisia itse tai yhdessä luotuja tiedostoja.

Kansainvälinen hanke, kuten eTwinning-projekti, sopii hyvin opetusta eheyttävään, oppiainerajat ylittävään opetukseen. eTwining-hankkeille on ominaista vieraan kielen ja tvt:n yhdistyminen eri oppiaineisiin ja erilaisiin sisältöihin. Tällä hetkellä erityisen suosittuja ovat STEM-aineisiin (science, technology, engineering, mathematics) liittyvät hankkeet. Globaalikasvatukseen, kulttuuriperintöön ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät teemat ovat myös melko yleisiä. Ne innostavat oppilaita, rohkaisevat pohtimaan maailman tilaa ja tulevaisuutta sekä kehittävät luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Ne myös kehittävät ”ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.”  OPS s. 19

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja eTwinning-kumppanuuksilla on luonnollisesti aivan erityinen rooli kielten opetuksessa ja oppimisessa.
Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. OPS s. 243
Aloitin eTwinning-projektit aikoinaan 10 vuotta sitten nimenomaan luodakseni oppilaille mahdollisuuden käyttää kieltä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa. Oli aivan toista kertoa itsestä, omasta koulusta ja lähiympäristöstä vertaiselle eurooppalaiselle nuorelle, joka oli aidosti kiinnostunut vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia, kuin sille iänikuiselle luokkakaverille, jonka tunsi jo päiväkodista. Aktiivinen vieraan kielen tuottaminen keskustelualueilla ja yhdessä tehdyt projektitehtävät lisäsivät opiskelumotivaatiota ja paransivat tuloksia.

On selvää, että perusopetuksessa kaikki oppilaat eivät voi osallistua opiskelijavaihtoihin tai liikkuvuuksiin eikä se olisi ympäristönkään kannalta erityisen kestävää. eTwinning tarjoaa kuitenkin kaikille mahdollisuuden kohtaamisiin ja ystävyyteen yli maiden rajojen maksutta ja ilman hiilijalanjälkiä. Se on kotikansainvälisyyttä parhaimmillaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti