30.1.2014

Ota eTwinning kehityskeskusteluun!

Kehityskeskustelut ovat opettajan ja rehtorin välisiä luottamuksellisia keskusteluja, joissa käydään läpi opettajan työtä, tavoitteita, osaamista ja osaamisen kehittämistä sekä hyvinvointia. Kehityskeskusteluissa opettajan tilannetta ja työtä tarkastetaan kokonaisuutena, ja tehdyt päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Kehityskeskusteluissa on hyvä ottaa eTwinning – projektit esille. Monissa kouluissa arvostetaan kansainvälisyyttä, aktiivista tietotekniikan käyttöä opetuksessa ja opettajien verkottumista.

Omalla työsuorituksella voi vaikuttaa palkan tasoon

Aktiivisuus eTwinning -projekteissa voi olla myös taloudellisesti kannattavaa. Viime vuosina usealla sopimuskierroksella kunnissa ja kaupungeissa on käytetty osa paikallisesta järjestelyerästä henkilökohtaisiin lisiin. Viimeisin kunta-alan sopimus, joka astuu voimaan 1.3.2014, ei kuitenkaan sisällä uutta paikallista järjestelyerää.

Aiempina vuosina myönnettyjen henkilökohtaisten lisien tulisi kuitenkin kiertää. Esimerkiksi sellaisen opettajan henkilökohtainen lisä, joka jää eläkkeelle tai siirtyy toisen kunnan tai kaupungin palvelukseen, ei tulisi kadota vaan se tulisi laittaa uudelleen kiertoon eli myöntää toiselle opettajalle.

Kunnissa ja kaupungeissa on tehty kriteerejä henkilökohtaisen lisän myöntämisen perusteeksi. Kansainvälisyys, aktiivinen tietotekniikan käyttöä opetuksessa ja opettajien verkottuminen ovat usein kyseisiä kriteerejä. Ja nehän toteutuvat Twinning – projektien kautta! Kannattaa kysyä lisää henkilökohtaisista lisistä oman kotikunnan tai – kaupungin luottamusmiehiltä.

Antti Piiroinen
eTwinning-lähettiläs
Espoo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti