10.3.2014

ETWINNING TYÖKALUNA ERASMUS +:SSA

Uusi Erasmus+ ohjelma sisältää myös eTwinningin. Sen merkitys lisääntyy uudella ohjelmakaudella. Moni opettaja on törmännyt eTwinningiin ja huomannut sen mahdollisuudet koulujen välisessä yhteistyössä eri maiden koulujen välillä. Edellä mainitusta huolimatta usein tulee vastaan kysymys: miksi eTwinning, eikö Erasmus projekti riitä tai päinvastoin: miksi Erasmus projekti, eikö eTwinning riitä.

Projektin suunnittelussa eTwinning-portaali toimii erinomaisena työvälineenä esim. partnereiden haussa. On hyvä tutustua yhteistyökumppaneihin ennakkoon, ettei tule pettymyksiä hankkeen aikana. Yhteistyön sujuessa on helppo suunnitella yhteistä projektia.

Oma eTwinning-työpöytä ja Twinspace työkaluineen tarjoaa hyvän ympäristön suunnitella yhteistä projektia. Sivustolta löydät projektipakkeja, joiden avulla on helppo päästä alkuun. Twinspacea voi käyttää suunnittelualustana ja projektin aikana tuotoksien esittelyyn ja raportointiin. Se tarjoaa myös oppilaille suljetun, turvallisen työskentely-ympäristön. Hankkeen päättyessä on helppoa noukkia tiedot hankkeen tuotoksista Twinspacestä.

eTwinning on yhteistyötä aloittelevalle opettajalle matala kynnys kansainvälisyyteen opetuksessa. eTwinning -projektin jälkeen on helppo jatkaa Erasmus+ :aan kuuluviin KA1 job shadowing -kumppanuuksiin ja KA2 monenvälisiin koulujen, opettajien ja oppilaiden liikkuvuushankkeisiin.

Rohkeasti luomaan uusia kontakteja!
Jukka Pöppönen
eTwinning lähettiläs
Lieksa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti