6.4.2015

OPS 2016 TVT ja eTwinning


Lähde:Oph 2014


Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen rooli on merkittävä uudessa perusopetuksen opetussunnitelman perusteissa. Se on yksi laaja-alaisen osamisen seitsemästä osaamiskokonaisuudesta:tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Se on myös  kirjoitettu opetussuunnitelman perusteissa"auki" jokaisen oppiaineen tavoitteiden kohdalla  esimerkein, mitä se voisi tarkoittaa kussakin oppiaineessa.


ETwinning tarjoaa helpon ja monikäyttöisen työkalun oppilaille ja opettajille harjoitella tieto- ja viestintätaitojen käyttöä oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Harjoittelulle löytyy tarkoitus ja tavoite sekä autenttinen tilaisuus, yhteistyö verkon välityksellä.

 

ETwinning on vapaa ja turvallinen eurooppalaisten koulujen yhteisö. Se tarjoaa jokaiselle koulussa työskentelevälle koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävitä oppimisympäristöä. Oppilaat saavat omia kokemuksiaan vuorovaikutuksesta vieraalla kielellä ja verkostoitumisesta sekä ystävyydestä yli rajojen. Kaikki tämä täysin ilmaiseksi!


Yhteistyöprojekti tarjoaa luontaisen mahdollisuuden jokaisen oppilaan luovuuden esiintulolle sekä omalle aktiivisuudelle. Yhteiset aktiviteetit voi suunnitella niin, että jokainen oppilas löytää itselleen sopivimman työskentely- ja itsensä ilmaisutavan. Yhdessä oppiminen ja töiden jakaminen on kannustavaa. Eihän kukaan halua tehdä töitään pöytälaatikkoon pölyttymään, vaan kaikille nähtäväksi ja kommentoitavaksi!


ETwinning käyttö on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, sillä se ei edellytä oppilaiden tai opettajien liikkuvuuksia maiden välillä. Se ei myöskään edellytä hakemuksien tekoa tai raportointia eteenpäin. Voit aloitaa tai lopettaa yhteistyön, milloin vain sen itse haluat. Et ole tilivelvollinen kenellekään. Voit tehdä lyhyitä tai pitempiä projekteja - päätä itse. Kansainvälisyys tulee kaupanpäälle ja huomaamatta.

Tutustu eTwinningiin jo tänään!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti