6.4.2016

YES – se erilainen tilastomatikan tuntihttp://padlet.com/sarallor/2ggd8z77z6wmKuva 1. Opiskelijat ovat yhteydessä opiskelukavereihin ympäri Eurooppaa


Työskentelen opettajana Lapin matkailuopistossa. Pääasiassa opetan ammattiaineita, mutta mukaan mahtuu joskus myös jotain muuta. Tilastomatematiikan tunneilla olen aina silloin tällöin törmännyt siihen, etteivät opiskelijat ole kovin motivoituneita opiskeluun, koska he ajattelevat, ettei tilastoilla ja heidän ammatillaan safarioppaana, kokkina tai tarjoilijana ole mitään yhdistävää asiaa. Näinhän ei ole, mutta päätin kokeilla uutta tapaa lähestyä tilastoihin ja tilastomatematiikan perustermeihin eTwinning –projektin avulla keväällä 2015.

Aloitin projektin suunnittelun hyvissä ajoin syksyllä 2014. Löysin sattumalta eTwinning-sivuilta “löydä etwinnaajia” palstalta espanjalaisen matematiikan opettajan Saran. Hänellä oli samanlainen projekti-idea kuin minulla. Suunnittelimme yhdessä tehtävät aikatauluineen ja etsimme mukaan lisää kouluja idealla yksi koulu yhdestä maasta. Lopulta saimme kasaan projektin, jossa oli mukana opiskelijoita Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Romaniasta ja Suomesta. Meillä opettajilla oli yhteinen työskentelyalusta Titanpadissa. Siellä voi  chattailla ja tehdä muistiinpanoja. Sovimme etukäteen, mitkä ovat projektin tavoitteet, tehtävät ja mitä työkaluja käytetään opiskelussa. Titanpad on yksinkertainen ja mielestäni toimiva juttu tällaisessa yhteistyössä.

eTwinning projektimme YES – Young Europeans in Statistics aloitettiin tutustumalla toisiimme Padletin avulla. Jokainen sai lisätä itsestään kuvia, videoita kotiseudustaan tai lempimusiikistaan alustalle, joka oli sitten jokaisen katseltavissa. Tehtävän sai tehdä pienissä ryhmissä, koska aluksi tuntui olevan ongelmia vieraan kielen kanssa. Niin Suomessa kuin muissakin maissa ihmeteltiin, miksi matematiikan tunnilla opiskeltiin englanniksi. No, alkuhämmennyksen jälkeen opiskelijat ymmärsivät, että se on yhteinen työkielemme. 
 
Tämän jälkeen opiskelijat jaettiin ryhmiin ja opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella tutkimuksen kysymykset kansainvälisissä ryhmissä. Ryhmät jaettiin teemojen ja kiinnostuksen mukaan kuitenkin niin, että joka ryhmässä on kaikista projektimaista opiskelijoita. Teemoja olivat mm. harrastukset, urheilu, musiikki, videopelit, tietotekniikan ja kännykän käyttö ja tulevaisuus opiskelun jälkeen. Koska eri kouluissa oli erilaiset aikataulut toteuttaa projekti, olimme sopineet tietyt päivät (dead line), jolloin tehtävät piti olla valmiina.


Kun lopulliset kysymykset oli valittu suuresta määrästä kysymyksiä, toteutettiin jokaisessa koulussa sama kysely. Etukäteen oli ollut puhetta kyselyn kielestä, mutta loppujen lopuksi ranskalaiset ja espanjalaiset toteuttivat kyselyn englanniksi. Tutkimus toteutettiin Google formsilla alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Alun perin olimme suunnitelleet, että kysely toteutetaan SurveyMonkeyllä, mutta siinä tuli ongelmaksi meidän tutkimuksen liian laaja otanta. Kysely toteutettiin Suomessa pääsääntöisesti lomakekyselynä ja opiskelijat syöttivät vastaukset Google formsiin itse. Joissain maissa käytössä oli tabletit, jolloin kyselyn vastaukset tallentuivat järjestelmään suoraan. Lopuksi opiskelijat analysoivat vastauksia ja esittivät toisilleen kysymyksiä, miksi eri maissa oli tullut erilaisia vastauksia.

Projektin aikana opiskelijat oppivat tilastomatematiikan perustermit - moodit, mediaanit ja vaihteluvälit - kuin vahingossa. Tämän lisäksi opiskelijat kertoivat englannin kielen taitonsa parantuneen, he olivat oppineet käyttämään uusia tieto-ja viestintätekniikan työkaluja sekä oppineet uusia asioita eurooppalaisista opiskelukavereistaan ja heidän maistaan.

Aiemmin mainittujen työkalujen lisäksi olemme luonnollisesti käyttäneet eTwinningin Twinspacea (chat, foorumi, mail) ja sähköpostia.

YES-projekti herätti opiskelijoissa myös mielenkiintoa uudenlaisiin paikkoihin ja he kyselivät projektin lopussa erilaisista eurooppalaisista matkakohteista, jonne he voisivat matkustaa. Laajensimme siis tätä projektia seuraavaan askeleeseen eli mahdolliseen matkaan yhteistyökumppaneiden maihin. Päätimme myös opettaja-kollega Saran kanssa, että mikäli siihen tulee mahdollisuus, toteutamme projektin joskus uudelleen.

Lisätietoa YES eTwinning-projektista mari.jokela(at)redu.fi.

1 kommentti: