22.2.2018

Kv-kaverit osaksi varhaista kieltenopetusta

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmissa nostetaan esiin, miten tärkeää eri kielten havainnointi ja altistus eri kielille on jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Se on tärkeää sekä myöhemmän kieltenoppimisen kannalta että myös koska se tukee lasten kielitietoisuuden sekä kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Jos opetusryhmä ei ole kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen, on tärkeää tuottaa vieraskielisiä suihkutuksia, antaa virikkeitä ja tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutukseen kansainvälisten kontaktien avulla. Oman ikäiset ystävät, jotka asuvat jossain toisessa maassa ja puhuvat jotain vierasta kieltä kiinnostavat ja innostavat. Heitä voi tervehtiä heidän omalla kielellään, heille voi laulaa tai esittää pieniä esityksiä, tehdä piirustuksia tai valmistaa videoita. Heiltä voi saada kortteja ja piirustuksia, joita voidaan tutkia yhdessä.

Osana hallituksen Kärkihanketta, Opetushallitus tukee kieltenopetuksen varhentamista ja kehittämistä erityisavustuksilla. Monet kunnat ovat jo kokeilleet erilaisia ratkaisuja kieltenopetuksen järjestämiseksi esi- ja alkuopetuksessa sekä kielellisten valmiuksien kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa. Uusi haku ensi lukuvuodeksi on käynnissä parhaillaan.

Varhaisen kieltenopetuksen tavoitteita


5 – 8-vuotiaitten kieltenopetuksen tavoitteet, menetelmät ja sisällöt ovat ikäkaudelle sopivia. Tavoitteita voivat olla esim.

  • herättää lasten uteliaisuus ja kiinnostus eri kieliin 
  • viritellä kielitietoisuutta ja samalla tasoitella polkua monipuolisiin kielivalintoihin
  • harjoittaa oppilaan vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taitoja
  • rohkaista oppilasta käyttämään vähäistäkin kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • tukea oppilaan myönteisen minäkuvan muodostumista ja edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja taitojen kehittymistä 
  • edistää laaja-alaisen osaamisen vahvistumista ikäkauteen sopivia toimintatapoja käyttäen

Varhaisessa kieltenopetuksessa kysymys on siis pikemminkin valmiuksien luomisesta, kiinnostuksen herättämisestä ja motivaation vahvistamisesta eli oppimaan oppimisesta ja kieltenopetukselle myönteisen asenteen vahvistamisesta. Jos ja kun siinä samalla kielitaitokin karttuu ja oppilas oppii käyttämään vieraskielisiä sanoja ja sanontoja, myös minäkuva kielenoppijana vahvistuu. Kun vuorovaikutusta pääsee harjoittelemaan mahdollisimman autenttisissa tilanteissa oikeiden erikielisten lasten kanssa, se on aivan erityisen jännittävää.

Kumppaniluokka eTwinningistä


eTwinningin avulla löytyvien kumppaniluokkien ja kv-kavereiden avulla tuodaan eri kielet ja kulttuurit oppilaitten lähelle, ihan sinne omaan luokkaan. eTwinning tarjoaa työkaluja monenlaiseen yhteistyöhön, johon myös pienimmätkin oppilaat kykenevät. Näitä voi kartuttaa vielä muilla netissä vapaasti käytettävillä ohjelmilla.

eTwinning-projektiympäristössä on esimerkiksi web-konferenssityökalu (Adobe Connect), jonka avulla oppilasryhmät tai luokat voivat tavata toisensa verkossa. Voidaan sopia esim. yhteisistä tapaamisista 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Oppilaat voivat tervehtiä ja kertoa nimensä, he voivat laulaa lauluja toisilleen, esittää taikatemppuja, sirkus- tai tanssiesityksiä tai mitä vain päähän pälkähtää. Lapset voivat opettaa toisilleen omia äidinkieliään.

Samaa työkalua (AC) voi käyttää myös valkotaulun jakamiseen. Oppilaat voivat kirjoittaa siihen nimensä ja piirtää pienen kuvan kukin vuorotellen. Ne voi sitten kuvakaappauksella tallentaa. Työkalun avulla voi myös näyttää kuvia tai piirustuksia.

Jos kumppaneita on useita, voidaan opetella projektin yhteistyökieltä (usein molemmille oppilasryhmille vieras kieli esim. englanti) ja lisäksi eri kumppanioppilaiden äidinkieliä. Monikielisissä luokissa näitä voi olla useita. Oppilaat voivat tehdä iPadilla pieniä videoita, jossa he opettavat kumppanioppilaille tervehdyksiä ja esim. laskemaan 10:een omalla äidinkielellään.

On myös paljon muita tapoja tehdä yhteistyötä ja kertoa omasta maasta ja kulttuurista. Pienetkin oppilaat osaavat ottaa kuvia omasta luokasta, koulusta ja sen lähiympäristöstä. Kuvia voi ladata Padletille ja Padletin (kuvaseinän) voi jakaa yhteisessä projektiympäristössä.

Voidaan valita yhteinen satu, jonka lapset kuvittavat. Satu kuvituksineen julkaistaan yhteisenä pdf-tiedostona niin, että sama teksti on samalla aukeamalla eri kielillä. Lasten toteuttama kuvitus on tietysti mukana. Halutessa voi mukaan liittää kuvituksen tekoprosessista: Opettaja lukee sadun, siitä keskustellaan, jaetaan satu kohtauksiin, sovitaan kuka/ketkä kuvittavat eri kohtaukset jne.

Jouluna tai pääsisäisenä voidaan tehdä kortteja ja koristeita kierrätysmateriaaleista, kuvata tekoprosessi ja lähettää koristeita ja kortteja paketissa kumppaniluokalle. Näin oppilaat vaihtavat keskenään erilaisia askarteluideoita ja oppivat samalla toivotuksia ja onnitteluja.

Hauskoja ideoita voi luetella loputtomiin. Useimmiten ne ovat samoja asioita, joita muutenkin harjoiteltaisiin, mutta kv-kaverit tuovat niihin aivan erityisen hauskan ja innostavan ulottuvuuden.

Lisää ideoita saa, kun selaa eTwinning projektien esimerkkipakkeja täällä: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits.cfm. Melkein kaikkea voi skaalata myös ihan pienimmille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti