21.3.2018

Lapsen kv-polku alkaa varhaiskasvatuksessa

eTwinning on mahdollisuus, joka kannattaa lunastaa kaiken ikäisten lasten kanssa!


Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetussuunnitelmat rakentavat yhtenäistä polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.  ”Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.” (Varhaiskasvatuksen perusteet s. 21 – 22)

Erityisesti korostetaan kulttuurisen osaamisen merkitystä. ”Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin.” (s. 23) Myös tvt-taitojen kehittyminen ja erilaisiin tvt-välineisiin, sovelluksiin ja peleihin tutustuminen ja niiden kokeilu ovat osa laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

eTwinning tarjoaa innostavan mahdollisuuden kehittää lasten kiinnostusta kieliin ja kulttuureihin. Se mahdollistaa aitoja kohtaamisia ja osaamisen jakamista sekä tukee tvt:n pedagogisesti mielekästä käyttöä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa kehotetaan hyödyntämään digitaalista dokumentointia leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. (s. 24). Lasten itse ottamat kuvat ja yhdessä tai pienissä ryhmissä tehdyt videot ja esitykset ovat sellaista dokumentaatiota, jota on myös hauska jakaa toisessa maassa asuvien ystävien kanssa.

Suomalaiset eTwinnarit Heidi Kajan, Kati Smeds ja Hanna Pyöriä Patraksessa


Kokemuksia kontaktiseminaarista


Kolme suomalaista lastentarhan opettajaa, Kati Smeds ja Hanna Pyöriä Kirkkonummelta sekä Heidi Kajan Keravalta osallistuivat varhaiskasvatuksen opettajille suunnattuun eTwinning-kontaktiseminaariin Patraksessa Kreikassa. Seminaarin tutustuttiin erityisesti varhaiskasvatukseen sopiviin digitaalisiin peleihin ja sovelluksiin. Tavoitteena oli kumppaniopettajan löytäminen ja yhteistyöprojektin käynnistäminen.

Kati Smeds kiinnostui seminaarista luettuaan siitä Facebookin Loisto-ryhmässä. Aihe, mediakasvatus ja digitaaliset taidot herättivät kiinnostuksen, koska Kati on työskennellyt niiden parissa jo vuosia. ”Toivoin, että tätä kautta minulla olisi mahdollisuus peilata työtäni eurooppalaisessa viitekehyksessä,” Kati kertoo.

Kati ja Hanna löysivät molemmat helposti kumppanit, joiden kanssa aloittaa yhteistyö. ”Kumppanin löytäminen oli helppoa, sillä tuntui siltä, että suomalaiset olivat toivottuja kumppaneita. Projektin voi tehdä minkä ikäisten lasten kanssa vaan ja se kannattaa, koska opettaja saa laajempaa näkökulmaa varhaiskasvatukseen ja voi samalla kehittää kielitaitoaan. Molemmat alkavat vähitellen olla perustason vaatimuksia kansainvälistyvässä Suomessa,” Hanna toteaa.

”eTwinning oli minulle täysin uusi konsepti, mutta tarjoaa mahtavan näköalapaikan eurooppalaiseen opettajuuteen sekö kasvatus- ja opetusjärjestelmiin. On todella tärkeää käydä vuoropuhelua eurooppalaisten kollegojen kanssa ja huomata, että meitä yhdistäviä asioita on todella paljon! Yhteiset keskustelut ovat itsellekin ammattilisen kasvun mahdollisuus ja palauttavat usein perusasioiden äärelle. Huomasin pohtivani, miksi pidänkään tästä työstä niin paljon, mikä on tärkeintä pienten lasten kanssa ja mitä voisin muilta oppia.” Kati tiivistää kokemuksiaan kontaktiseminaarista.

Heidi Kajan loi projektin yhdessä ranskalaisen ja kreikkalaisen kanssa. Heidän projektinsa tavoite oli lisätä tietoisuutta toisesta kulttuurista ja maasta, tutustua toisiinsa ja opettaa lapsille jotain jokaisesta maasta. Pääset tutustumaan projektiin sen omassa projektiympäristössä Twinspacessa.

Lähde Norjaan oppimaan ja verkostoitumaan


Päiväkotien henkilökunnalle on tarjolla uusi oma eTwinning-seminaari touko- ja kesäkuun vaihteessa. Ohjelmassa on leikkiä ja oppimista erilaisten digitaalisten työkalujen kanssa, animaatiotyöpaja sekä kumppanin löytäminen ja yhteisen kansainvälisen eTwinning-projektin perustaminen. Seminaarin kieli on englanti ja se on maksuton. Lue lisää: ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tästä linkistä (avautuu parhaiten Chromessa tai Mozillassa).
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti