30.5.2018

Rehtori oppijana eurooppalaisessa eTwinning-yhteisössä

eTwinning Schools can change the path of education for the future.
Anne Gilleran, eTwinning Senior Pedagogical Advisor

Timo Aho, Tapio Alppi,
Minna Lemmetyinen ja 
Noora Leppävirta Roomassa
Outokumpulaisen Kummun koulun rehtori Minna Lemmetyinen sai hienon mahdollisuuden edustaa suomalaisia eTwinningissä toimivia kouluja Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing -konferenssissa Roomassa 14.–16.5.2018. Suomea edustamassa olivat myös Vuorentaustan koulu Ylöjärveltä, Pasilan koulu Helsingistä sekä eTwinning-koulun nimikkeen tänä keväänä saanut Kärpäsen koulu Lahdesta.

Konferenssi oli ensimmäinen eTwinning School -aiheinen erityisesti rehtoreille kohdennettu ammatillisen kehittymisen tapahtuma. Konferenssiin osallistui yli kaksisataa johtajuuden kehittämisestä sekä yhteisöllisestä oppimisesta innostunutta rehtoria ja opettajaa yli kolmestakymmenestä maasta.

eTwinning-koulut muutosagentteina


 ”Konferenssin aikana minulle rehtorina vahvistui aidosti se ajatus, että kansainvälinen eTwinning-toiminta voi todella toimia muutosagenttina sekä koulun sisällä että laajemmin alueella ja kansainvälisesti. Koulun kehittämisessä on mielestäni olennaista opetussuunnitelmaankin kirjatut yhteisölliset ja yhteistoiminnalliset verkostot. Erasmus+-rahoitteinen eTwinning tukee järjestelmänä laadukkaasti monin eri tavoin tällaisten verkostojen rakentumista. eTwinning-koulun nimikkeen saaneet koulut toimivat jatkossa muille kouluille kehittäjäesimerkkeinä.


Jokainen on tärkeä


Yhtenäiskoulumme on toiminut eTwinningissä jo lähes kymmenen vuotta. Tiedän, että eTwinning toimii laadukkaasti ja matalakynnyksisesti. eTwinningin verkostossa ei opettaja eikä koulu jää yksin, olipa kansainvälisyyden alkutaipaleella tai jo pidemmällä. Arvostan, että toiminnan keskiössä pysyy oppilas. Pienellä hiilijalanjäljellä todella suuri määrä lapsia pystyy kotikansainvälistymään ja saa tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia eurooppalaisessa yhteisössä. Konferenssissa nämä eTwinningin arvot olivat läsnä esityksissä ja työpajoissa.

eTwinningissä myös meidän aikuisten yhteisö saa toimia oppijan roolissa. Toiminta auttaa luomaan positiivista ilmapiiriä ja tasa-arvoa sekä tuo jokaisen oppijan – niin aikuisen kuin lapsenkin – äänen kuuluviin. Konferenssissa puhuneen Dublin City University -yliopiston apulaisprofessori Paul Downesin sanoin: eTwinning can offer support in collaboration and inclusion with a great impact in preventing bullying. Rehtorina koen äärettömän tärkeänä sen, että me löydämme konkreettisia keinoja rakentaa entistä hyvinvoivempaa kouluyhteisöä."


Tulevaisuuden koulu


Konferenssin päätöspäivänä minua puhutteli seuraava tiivistelmä: Tulevaisuuden koulu rakentuu innovaatioille, inkluusiolle sekä kansainvälisille yhteyksille. Välttämätöntä on silloin jaettu johtajuus ja kaikkien kokema osallisuuden tunne.”

We did not come here to fear the future. We came here to change it. Barack Obama

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti