28.2.2019

SMART - ett sätt att planera projekt

SMART - ett sätt att planera projekt

Planering är A och O inom det mesta i livet, åtminstone i arbetslivet. När man förbereder ett projekt är det särskilt viktigt att fundera igenom hur det läggs upp för att man ska sedan kunna njuta av själva genomförandet. Ett bra sätt är SMART.

S står för Specific.
Försök vara så specifik som möjligt i planeringen. Istället för att konstatera att ni kommer att använda något lämpligt digitalt verktyg, så bestäm vilket eller vilka verktyg ni använder och för vilket ändamål. Försök vara så specifik som du kan även i definitionen vad av de förväntade resultaten är. Genom att specificera och avgränsa kan du vara säker på att du får ut det som du förväntar dig av projektet.

M står för Measurable.
Ett projekt ska ge eleverna ny kunskap. I planeringsskedet är det ännu lätt att bena ut hur man ska mäta den nya kunskapen. Mätningen behöver inte vara kvantitativ, den kan även vara kvalitativ, men utan någon tanke på mätning blir projektet hängande löst i utvärderingsfasen. Det mesta går att mäta på något sätt, och med lite eftertanke kan man välja de bästa alternativen.

A står för Achievable.
Det här kommer nästan av sig själv i samband med de två tidigare, men det är ändå värt att lyfta fram. Projektens mål bör vara möjliga att uppnå. För fullpackade projekt eller för ambitiösa mål tröttar ut såväl lärare som elever, så det är värt att hålla båda fötterna stadigt i vardagen och den realitet som man lever i på sin skola. Ett projekt blir roligt, även med lite mer vardagliga mål.

R står för Relevant.
Ingen ska genomföra ett projekt för projektets skull. Ibland kommer det emot lockande projektidéer som tyvärr inte är relevanta för den ålderskategori som man undervisar. Det kan också kännas tryggt att som lärare börja med något riktigt enkelt för att lära sig själv hur man gör. Det är absolut rätt och bra, så länge det ändå är relevant för de elever man undervisar. Även de metoder och verktyg som man utnyttjar ska vara relevanta för både projektet och eleverna.

T står för Time Frame
Särskilt viktigt är det att planera tidsanvändningen då man arbetar med flera olika länder. Vi har olika ledigheter och skolårets upplägg ser olika ut beroende på land, så det gäller att se till att ens projektpartner inte har tänkt sig att de sista gemensamma aktiviteterna genomförs i mitten av juni. Utöver det är det bra att ge sig själv och sina projektpartners tid att reflektera över hur projektet fortlöpte och vad man kommer att ta med sig som lärare från det.

En bra planering gör det lättare både att hitta partners och att hålla dem kvar och få dem att aktivt delta i projektet. Ibland kan det i planeringsskedet visa sig att den tilltänkta partnern hade en annan slags bild av vad projektet skulle innehålla, och då får man upp ögonen för det i tid. Kanske hittar man en kompromiss, eller så hittar man en ny partner, men i vilket fall som helst besparas man från en del huvudbry. Och trots att vi inte gör det här för utmärkelsernas skull, så har man ett finurligt, roligt, innovativt projekt som man är stolt över, så är det lättare att ansöka om kvalitetsmärke med en god planering som underlägg för ansökan. Lycka till allesammans med både planeringar och projekt, och kom ihåg att vill ni veta mer om eTwinning, så kommer någon av oss ambassadörer gärna och hälsar på kostnadsfritt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti