12.5.2014

Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti - eTwinning ja kestävä kehitys

Kun eTwinning-hanketta käynnistetään, haetaan kivaa ja luotettavaa kumppanikoulua tai -luokkaa. Useimmiten yhteistyön teemoista sovitaan jo alkuvaiheessa. Yksi hyvin suosittu aihealue on ympäristökasvatus ja erityisesti kestävän kehityksen teemat.

Helsingissä huhtikuussa pidetyssä kansainvälisessä eTwinning-seminaarissa luotiin kontakteja ja pohdittiin sisältöjä kestävään kehitykseen ja ilmaston muutokseen liittyviin projekteihin. Minkälaisia aktiviteetteja ja yhteistoiminnallisia tehtäviä projektiin voisi sisältyä? Miten voisi kehittää oppilaitten globaalia tietoisuutta kestävän kehityksen välttämättömyydestä ja siihen liittyvästä henkilökohtaisesta vastuusta?

eTwinning-projektin onnistumisessa on tärkeää osallistaa oppilaat alusta alkaen. Oppilaat valitsevat heitä itseään kiinnostavat teemat, työskentelytavat ja työkalut. Oppilaat ideoivat kestävän kehityksen osa-alueita ja sisältöjä, joita voisivat olla esim. energian säästäminen, ympäristön suojelu, kierrätys, uhanalaiset eläinlajit, lajittelu, merten/vesistöjen suojelu jne. Nämä teemat sopivat yhtä hyvin alakoululaisille kuin lukiolaisille. Valituista aihealueista voi hakea tietoja netistä ja muista lähteistä. Tietoa voi myös tuottaa itse valokuvaamalla ja videoimalla, tekemällä julisteita ja ohjeita koko kouluyhteisölle jaettaviksi.


Tärkeä ulottuvuus tällaisessa hankkeessa on: "Mitä voin itse tehdä maapallon suojelemiseksi?" Think global, act local on hyvä iskulause. Pienetkin teot ovat merkityksellisiä. Ja kun yhdessä suunnitellaan, opitaan ja tehdään, se on myös hauskaa.

Oppilaat voidaan jakaa kansainvälisiin temaattisiin ryhmiin, joissa yhdessä vaihdetaan tietoja, linkkejä, videoita ja kuvia, opetetaan toinen toisia. Ryhmässä voidaan kertoa omista kokemuksista ja siitä, minkälaisia tunteita maapalloa uhkaavat vaarat herättävät. TwinSpace tarjoaa oivallisen paikan keskusteluille. Eri teemoista voisi yhdessä rakentaa ”seiniä”, joissa on aiheeseen liittyviä kuvia, videoklippejä ja linkkejä sekä niihin liittyviä lyhyitä tekstejä. Tähän sopivia työkaluja ovat padlet (padlet.com) ja linoit (en.linoit.com). Interaktiivisia julisteita voi tehdä esim. glogsterilla (www.glogster.com). Erilaisia ohjeita voi yhteistoiminnallisesti tuottaa netissä Google Driven esitystyökalulla tai prezillä (prezi.com).


Olisi hienoa päättää hanke kumppanikoulujen yhteiseen toimintapäivään. Kestävän kehityksen työpajoissa voitaisiin esim. tuunata vaatteita, tehdä taidetta jätteistä, suunnitella ja tehdä rintamerkkejä ja postikortteja, siivota koulun ympäristöä (ja samalla ottaa kuvia), tehdä luokkaan/kotiin roskiksia jätteiden lajittelua varten, tutustua hankkeen aikana tuotettuihin julisteisiin, videoihin, seiniin, ohjeisiin ja kuvagallerioihin. Lisäksi voisi olla kirpputori tarpeettomien tavaroiden kierrättämiseksi ja vaikka salaattibaari, jossa tehdään itse luonnonmukaisista raaka-aineista salaatteja ja mehuja. Tällaiseen päivään voitaisiin myös vanhemmat kutsua mukaan.

Parhaimmillaan eTwinning kasvaa kahden luokan yhdessä oppimisesta kumppanikoulujen aktiiviseksi toiminnaksi yhteisen tulevaisuuden hyväksi. Uudet ajatukset ja opitut paremmat käytännöt muuttuvat toimintakulttuuriksi ja leviävät koteihin ja yhteisöihin, toisiin kouluihin ja kansainvälisiin verkostoihin. Niin pienistä puroista kasvaa virta, joka vie Eurooppaa (ja koko maailmaa) kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti