28.5.2014

Individuella och flexibla internationella studiestigar

Vasa yrkesinstitut har i sin utbildning olika studiestigar som tidigare bestod av  helt fritt valbara studier. En studiestig kallas för den internationella  studiestigen. I den studiestigen är det lätt att integrera eTwinning-portalen i  läroplanen. Hösten 2013 godkändes Nordplus junior-ansökan gällande mobilitet  till Riga och Norge för sammanlagt 15 studeranden som bestod av närvårdare, kockar, servitörer, medieassistenter och merkonomer. I gruppen var både svensk- och finskspråkiga vilket också var nyttigt. Med Riga var utbytet tvärgående och där användes eTwinning aktivt.

Projektet bestod av förhandsuppgifter innan resan ägde rum och i Riga en veckas språk- och kulturbekantskap i skolan och därefter inlärning i arbete (4-6 veckor) på  olika företag och organisationer med olika uppgifter gällande livslångt lärande. Medieassistenter gjorde också en film för Marta föreningen i Riga under sin inlärningstid.

Innan studerandena åkte utomlands förberedde de sig i mottagarlandet i eTwinning där  alla partners hade matat in uppgifter om sin stad, sitt land, kultur, utbildning, vanor mm. Finländska elever gjorde också en video om sin skola som sattes in i eTwinning.

Studerandena presenterade sig också kort i eTwinning-portalen i förväg så de hade bekantat sig med varandra innan de träffades ”face to face”. Materialet som producerats har varit en del av studier och har tagits hänsyn till i evalueringen i studiestigen.

Målet är att nu när inlärningsplatserna är bekanta att man kan ta ännu mera hänsyn  till ecvet –principerna och kan bygga i studiestigen individuella och flexibla studiestigar från den studerandes utgångspunkt.

Projektet pågår i tre år så vi har gott om tid att utveckla användingen av eTwinning-portalen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti