7.8.2018

eTwinning - projektit ja henkilökohtainen palkanlisä


Keväällä 2018 kunta-alalla sovittiin uudesta työehtosopimuksesta, joka on voimassa 31.3. 2020 asti. Yleiskorotusten lisäksi sovittiin, että 1.1.2019 alkaen maksetaan paikallista järjestelyerää 0,9 %. Sopimuksessa mainitaan, että paikallisella järjestelyerällä halutaan kehittää edelleen palkkausjärjestelmää ja korjata palkkausepäkohtia. Useassa kunnassa pääluottamusmiehet neuvottelevat parhaillaan tuon järjestelyerän kohdentamisesta. Useissa kunnissa tullaan todennäköisesti osa paikallisesta järjestelyerästä kohdentamaan henkilökohtaisiin lisiin.

On tärkeää, että opettajat peruskouluissa, lukioissa ja päiväkodeissa ottavat puheeksi kansainväliset eTwinning -projektit kehityskeskusteluissa rehtorin tai päiväkodinjohtajan kanssa.  Usein henkilökohtaisen lisän maksamisen kriteerinä on koulun tai päiväkodin kansainvälinen yhteistyö. Monessa kunnassa juuri rehtorit ja päiväkodinjohtajat ehdottavat opettajia kunnan sivistystoimenjohtajalle henkilökohtaisen lisän saajaksi.

Kyse ei ole mistään pienistä euromääräisistä summista: Henkilökohtaisen lisän suuruus vaihtelee kunnittain, mutta usein se on jopa yli 100 euroa kuukaudessa. Kannattaa olla yhteydessä kuntasi pääluottamusmieheen ja kysyä, kuinka omassa kunnassasi paikallinen järjestelyerä jaetaan ja onko osa paikallisesta järjestelyerästä osoitettu henkilökohtaisiin lisiin.

Pitää muistaa, että 1.1.2019 maksetaan paikallisen järjestelyerän lisäksi myös tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti