13.9.2018

Opettajan ensikokemukset eTwinning-polulla

Uskallusta ja heittäytymistä uuteen oppimisympäristöön


Syksyllä 2017 saimme kutsun osallistua eTwinning-projektiin Fun with VIP around Europe. Keskeisenä tavoitteena tässä usean eurooppalaisen maan yhteisessä projektissa oli leikillisyyden avulla tuoda oppilaita yhteen ja tarjota heille mahdollisuuksia ja välineitä tutustua toistensa kouluarkeen ja elämään kotimaassa. Oppilaat olivat iältään 11–12-vuotiaita. Siltana heidän välillään toimi papukaija VIP, Very Intelligent Parrot, joka matkusti osallistujamaasta toiseen.
Jouluisia tervehdyksiä ukrainalaisille oppilaille


VIP MAG -lehden päätoimittajat työssään
Yhtenä projektisuunnitelman mukaisena tehtävänä osallistuimme englanninkielisen VIP MAG -lehtisarjan tekemiseen. Jokainen lehti rakentui sekä yhteisen suunnitelman että osallistujamaan toimittajien suunnitelmien mukaan.

Tärkeä tiimityöskentelyvaihe VIP MAG -lehtemme artikkelien toimittamisessa oli suomalaisten ja ukrainalaisten oppilaiden VIP Online Conference. Oppilaat laativat etukäteen kysymyksiä toisilleen tähän Skype-tapaamiseen, jossa he haastattelivat toisiaan ja lauloivat yhdessä. Kysymykset ja vastaukset koottiin yhteiseen tiedostoon, johon oppilaat pääsivät täydentämään vastauksiaan myös jälkikäteen. Näistä kysymyksistä ja vastauksista työstimme ukrainalaisten oppilaiden kanssa osan VIP MAG -lehtemme sisällöistä.

Oppimiskokemuksena tämä oli oppilaille merkittävä, koska suomalaiset ja ukrainalaiset oppilaat työskentelivät yhteisessä tiimissä reaaliaikaisesti oman lehden sisällön tuottamiseksi. Tapaamisen jälkeen keskustelimme oppilaiden kokemuksista ja tuntemuksista. Pohdimme myös sanattoman viestinnän merkitystä vuorovaikutustaidoissa.

Projekti kannusti niin meitä opettajia kuin oppilaitakin työskentelemään tiimeinä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Outokumpulaiselle luokanopettaja Hanne Partaselle tämä kokemus eTwinning-projektissa työskentelemisestä oli hänen ensimmäisensä. "Opettajana olen etsinyt erilaisia keinoja toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita käytännön tasolla", Hanne kertoo. "Innostuin eTwinningistä, koska se on motivoiva ja osallistava kansainvälinen oppimisympäristö. Jo tässä ensimmäisessä projektissa työskennellessäni havaitsin, miten hyvin suunniteltu projekti antaa erinomaisen mahdollisuuden oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen."

"Oppikirjasidonnaisesta ympäristöstä toisenlaiseen oppimisympäristöön siirtyminen vaati minulta henkilökohtaisesti uskallusta ja heittäytymistä", Hanne toteaa. "Projektityöskentelyn aikana vahvistui entisestään kokemukseni siitä, että oppimistavoitteet on mahdollista saavuttaa monin eri tavoin. Oli hienoa huomata oppilaan ymmärtävän oppineensa jonkin kirjassa esitetyn asian autenttisessa ja oppilaalle merkityksellisessä oppimisympäristössä. Ymmärrystä tuki opettajan ja vertaisen antama palaute sekä oppilaan itsearviointi työskentelyn eri vaiheissa. Nämä tilanteet oli minun opettajana henkilökohtaisesti nähtävä ja aidosti koettava. Näin jatkossakin haluan ja uskallan mahdollistaa oppilailleni oppimiskokemuksia erilaisissa ympäristöissä."

"Jatkossa pyrin siihen, että eTwinningistä tulee luonteva ja kiinteä osa opettajan työtäni", Hanne pohtii. "Toivon voivani rohkaista myös muita opettajia hyödyntämään eTwinningin tarjoamaa kulttuurisesti ja kielellisesti moninaista oppimisympäristöä. Ensiaskeleita on helpompi ottaa kollegan kanssa tiiminä. eTwinning-projekti on mitä mainioin mahdollisuus kehittää myös toimivia tiimiopettajuuden muotoja."

Projektitiimillemme kannustava uutinen oli, että lukuvuoden aikana tehty työ palkittiin eTwinningin kansallisella laatupalkinnolla Suomessa ja kaikissa kumppanimaissamme. Projektillemme myönnettiin myös eurooppalainen laatupalkinto. Fun with VIP around Europe -projektipäiväkirja: https://twinspace.etwinning.net/42841/homeEi kommentteja:

Lähetä kommentti