9.10.2018

Helppo eTwinning-projekti vasta-alkajille

Usein kuultu kysymys eTwinning-koulutuksissa on: ”Olisi kiva aloittaa joku kv-projekti, mutta en oikein tiedä, mistä aiheesta kannattaa aloittaa. Projektin pitäisi olla sellainen, että se olisi aika lyhyt kestoltaan eikä se saisi olla liian monimutkainen, mutta tarjoaisi sopivasti haastetta ja vaihtelua.”

Kun mietiskelee oman projektin aihetta, kannattaa käydä tutkimassa ja hakemassa inspiraatiota eTwinning-portaalin etusivun projektiosiosta. Siellä projektipakit (https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits.cfm) ovat melko yksityiskohtaisia kuvauksia oppimisprojekteista, niiden tavoitteista, projektin vaiheista ja niihin sisältyvistä oppimisaktiviteeteista. Projektipakkeja on monista eri aiheista ja eri ikäluokille. Niitä kannattaa hyödyntää omaa projektisuunnitelmaa laatiessa.

Projektipakit on tarkoitettu opettajan avuksi, ei orjallisesti noudatettaviksi. Projektipakeista voi valita yhdessä oppilaitten ja kumppaniluokan kanssa ne aktiviteetit tai osa-alueet, joihin erityisesti halutaan paneutua. Samalla voidaan keksiä uusia tapoja toimia yhteistyössä tai käyttää uusia mielenkiintoisia työkaluja projektin tuotoksissa. Projektisuunnitelmaa voi muuttaa ja täsmentää tarvittaessa.

Hyvä ajatus on laittaa oppilaat tutustumaan eri pakkeihin ja valitsemaan suosikkinsa. Oppilaat voivat myös ehdottaa erilaisia tapoja toteuttaa aktiviteetteja omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Opettajan tehtävä on linkittää kyseinen projekti opetussuunnitelman eri tavoitteisiin, olipa kysymys oppiaineiden tavoitteista tai laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä.

Projektipakki joka sopii kaikille
Easy eTwinning kuva www.etwinning.net -sivustolta


Olen laatinut eTwinning-portaaliin uuden projektipakin, jonka nimi on Helppo eTwinning projekti vasta-alkajille (Easy eTwinning for Beginners). Se koostuu useasta pienestä, noin yhden kuukauden aikana toteutettavasta jaksosta (moduulista), joissa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan. Projektin alussa voi sopia kumppanin kanssa, että toteutetaan vain yksi tai kaksi aihealuetta. Usein kuitenkin käy niin, että kun löytyy innostunut kumppani ja kemiat sopivat yhteen, on hauska jatkaa eri teemoilla eteenpäin.

Itse toteutin projektin laajemmin siten, että lukuvuoden aikana käsiteltiin 5 – 6 eri aihetta ja lisäksi eri juhlapäiviin liittyviä teemoja kuten joulu, ystävänpäivä ja pääsiäinen. Kielenopettajalle tämä ei ollut ongelma, koska kaikki aihealueet sisältyvät myös opetussuunnitelman sisältöihin. Paljon tehtiin myös yhteistyötä luokanopettajien kanssa, erityisesti kun toteutettiin aktiviteetteja, joissa tarvittiin erityisosaamista musiikissa (videoidut esitykset), kuvataiteessa (julisteet ja logot) ja biologiassa (luonnon tarkkailu).

Tärkeää kaikissa tehtävissä on antaa tilaa oppilaitten luovuudelle ja luontaisille kiinnostuksen kohteille sekä henkilökohtaisille vahvuuksille. Oppilaiden tuotokset voivat vaihdella teemaa tutkivasta videosta tai kuvakollaasista, videoidusta haastattelusta tai dialogista, kuvitettuun artikkeliin, sarjakuvaan tai infograafiin. Eräs oppilas löysi itselleen luontaisen tavan ilmasta itseään vieraalla kielellä hyödyntämällä Story Board -työkalua (esim. https://www.canva.com/create/storyboards/ tai https://www.storyboardthat.com/).

Kivoja pieniä aiheita


Oppilaita innostavat ja heille merkityksellisiä ovat heidän omaan elämäänsä liittyvät aiheet kuten perhe, ystävät, lemmikit, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, elokuvat, kirjat ja tietokonepelit. Oman ympäristön näkee aivan uudessa valossa, kun kuvaa esim. omaa koulumatkaansa tai asuinympäristöään. Kun pysähtyy, voi yhtäkkiä havaita mielenkiintoisen värisiä lehtiä, outoja hyönteisiä tai muita luonnon pieniä ihmeitä. Lähisukulaisten haastattelut antavat aivan uutta perspektiiviä myös omaan elämään.

Kiinnostava pieni yhden päivän projekti voisi olla Today’s News. Siinä monikansalliset oppilasryhmät jaetaan tutkimaan ja vertailemaan sovittuna päivänä sanomalehtien ja TV-uutisten otsikoita ja sisältöjä eri aihealueittain. Yksi ryhmä tutkii kansainvälisiä pääuutisia, toinen kotimaan uutisia, kolmas urheilu-uutisia, neljäs kulttuurisivuja, viides viihdesivuja (konsertteja, elokuvailmoituksia…), kuudes uutisia rikoksista tai onnettomuuksista, seitsemäs muotia jne. Tämä tietenkin toteutetaan kunkin oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Jokainen voi valita itseään kiinnostavan aihealueen. Jokaisesta luokasta löytyy niitä, joita innostavat elokuvat, popmusiikki tai vaikka ympäristön suojelu. Mitä yhteistä löytyy lehtien pääuutisista? Mitä eroja on TV-uutisiin valituilla urheilulajeilla? Voiko tietää onko kyseessä aito vai keksitty uutinen, Fake or Truth?

Muita kiinnostavia aiheita ja vertailukohteita ovat mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö, arkipäivän kulku (mihin aikaan on herätys, mitä syödään aamiaiseksi, mitä tehdään iltaisin jne.), koulupäivän rakenne ja sisällöt, terveys, ruokailutottumukset ja liikunta. Näiden kaikkien asioiden käsittelyyn saa vinkkejä projektipakista.

Kielikasvatusta, tutkivaa oppimista ja sukupuolirooleja


Miten sukupuoliroolit ja sukupuoleen liittyvät stereotypiat näkyvät kielessä? Toisen laatimani projektipakin otsikko on Tytöt leikkivät nukeilla, pojat autoilla? Vaikka yhteiskunnasta näyttää tulleen entistä tasa-arvoisempi, monet sukupuoleen liittyvät ennakkokäsitykset elävät sitkeästi. Tämä pakki kannustaa oppilaita pohtimaan kriittisesti, millä tavoin sukupuoliroolit näkyvät kielessä ja miten ne esitetään erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Voiko sanoa, että tytöt ovat komeita ja pojat suloisia? Onko selvästi naisten tai miesten ammatteja? Miten tällaiset käsitykset vaihtelevat kielestä ja kulttuurista toiseen? Tämä teema sopisi hyvin toteutettavaksi oppiainerajat ylittävänä monialaisena projektina yhdessä äidinkielen ja yhteiskuntaopin opettajien (luokanopettajan) kanssa. Linkki projektipakkiin: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits/kit.cfm?id=1341
projektipakin otsikko on

Uusia ajankohtaisia projekti-ideoita esim. kestävästä kehityksestä, luonnosta ja koodaamisesta löytyy lisää täältä: https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/beginning-in-etwinningnew-proj

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti