15.10.2018

Nordic CRAFT i Römskog


Hälsningar från det nordiska eTwinning ambassadörsmötet!

Ett trettiotal eTwinningambassdörer samlades den 5-7.10 i Römskog utanför Oslo för att utbyta idéer, gå igenom vad som är på kommande och framför allt för att diskutera Nordic CRAFT.

Nordisk CRAFT är ett initiativ som Nordiska Ministerrådet understöder. CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinking. Det riktar sig till grundskoleelever, som får arbeta med problemlösning, innovation, kommunikation och it. CRAFT har redan slagit igenom i Danmark, men nu vill man få med hela Norden och det är där som eTwinning kommer med i bilden.  I CRAFT är processen viktig - det handlar inte enbart om att skapa en bra produkt, det handlar också om samarbete och om att vidareutveckla sina idéer. Eleverna får själva komma på vilka problem eller utmaningar de vill lösa - och därefter hur de skulle lösa dem. De arbetar i grupper som presenterar sina idéer för varandra och ger också feedback åt varandra.

Det går alltså till så här: Grupperna undersöker ett konkret problem. Det kan till exempel handla om hur man ska undvika att tygrester går till spillo i klassen eller om hur man kan minska mängden skräp i sitt bostadsområde. Grupperna försöker hitta mer information om problemet och man kan även prata med utomstående experter.  Grupperna brainstormar lösningar på problemet. Här är det kvantitet framför kvalitet som gäller! Av alla idéer som man skapat i gruppen, väljs den med mest potential. Gruppen ska sedan skapa en lösningsmodell, dvs en prototyp. Det kan handla om en presentation, en film, en 3D mall… Och nu kommer det riktigt spännande: eleverna ska presentera sina prototyper för varandra som en kort presentation, en pitch. Alla grupper ger också feedback på de andra gruppernas presentationer. Med hjälp av feedbacken kan grupperna ännu bearbeta sin planering.  I slutskedet väljer klassen (eller skolan, beroende på vilken nivå man är) de bästa prototyperna. De valda gruppernas prototyper presenteras även för valda experter inom området.

I Danmark är den slutliga höjdpunkten en stor mässa, där vinnarna från olika regioner presenterar sina lösningar för både besökare och domare. Domarna väljer de bästa idéerna och projekten på mässan. Men man belönar inte bara de idéer som har bäst potential, utan också andra grupper som har samarbetat bra.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti