7.11.2018

ICT World 2017 - Euroopan paras projekti 12-16 vuotiaiden sarjassa

ICT World 2017 voitti oman ikäluokkansa sarjan eurooppalaisessa eTwinning- kilpailussa. Tämä palkinto kuuluu kaikille entisille ja nykyisille havukoskelaisille, jotka ovat olleet mukana projetissa. Olette huippuja! Olemme huippuja! Näin koulu tiedottaa ja kiittää omalla Instagram- tilillään heti palkinnon jaon jälkeen.

Pitkä kansainvälinen toiminta ja määrätietoinen kehittäminen sai ansaitun kruunun sekä yksittäisen projektin (ICT World 2017) että koko koulun tasolla (eTwinning koulu) tänä vuonna 2018.


Aktiivinen kansainvälinen toiminta alkoi Havukosken koulussa, Vantaalla,  2000- luvun alussa innokkaiden opettajien toimesta. Tänä päivänä se on levinnyt koko koulun yhteiseksi toimintakulttuuriksi. Vuoteen 2014 asti toiminta oli yksittäisten, innokkaiden opettajien toimintaa integroituna perusopetukseen. Tuolloinkin toiminta oli aina vähintään kahden eri aineenopettajan ideoimaa ja toteuttamaa toimiintaa (yhteisopettajuus). Vuonna 2015 työyhteisömme näki, että kansainvälistä toimintaa kannattaa laajentaa vielä enmmän koko kouluyhteisöä koskevaksi toiminnaksi. Tuolloin perustettiin kv- tiimi koordinoimaan toimintaa. Toiminnan taustalla on aina ollut vankka oppimisen pedagogisen kehittämisen tarve sekä eurooppalaisen ulottuvuuden tuonti luokkahuoneisiin. eTwinning valikoitui yhteistyöalustaksi heti sen ilmettyä 2005 sen helppokäyttöisyyden ja yhteisöllisyyden takia.Haastattelin Havukosken koulun matematiikan lehtori Pasi Vuorimaata, joka yhdessä kolleegansa Esa Oilan kanssa toteutti ICT World 2017- projektin.

Kysymykseen, miksi juuri teidän projektinne valittiin vuoden parhaimmaksi, vastasi Pasi Vuorimaa, että tässä projektissa oli erityisen vahvaa yhteistyötä sekä opettajijen että oppilaiden kesken. Sattumalta projektissa mukana olevat opettajat olivat erityisen ahkeria ja pedagogiikka edellä eteneviä, joiden kesken löytyi helposti yhteinen tapa toimia. Jokainen joutui seuraamaan, mitä muut olivat tehneet ennen oman työn aloittamista. Projektin idea oli hauska ja yksinkertainen. Aihepiiri, koodaus, graafinen kuvantaminen, 3D- mallintaminen ja robotiikka, oli hyvin ajankohtainen jokaisessa osallistujamaassa, sillä uusi opetussuunnitelma oli juuri tullut voimaan. Näin yhdessä etsittiin käyttökelpoisia toteuttamistapoja opetussuunnitelman toteuttamiseen. EU:n tasolla työskentely innosti ja motivoi kaikkia.

Oppilaita erilainen tekeminen innosti. Projektin sisällä oli helppo eriyttää sekä antaa lisä- ja jatkotehtäviä edistyneimmille, kertoo Vuorimaa.
eTwinning valikoitui yhteistyöalustaksi Vuorimaan mielestä siksi, koska se oli kaikille entuuudestaan tuttu alusta, josta aikanaan on löytynyt yhteistyökumppanit ja kumppanikoulut. TwinSpace oli kaikille tuttu ja projektialustan lisäksi siihen muodostuu myös julkinen nettisivu. Oppilaiden oli myös helppoa liittyä alustaan.

Kysymykseen, mitä luulet oppilaiden oppineen projektin aikana Pasi Vuorimaa vastaa hetkeäkään epäröimättä yhdessä tekemisen taidon, vieraan kielen käytön autenttisissa tilanteissa, kulttuurellisen vuoropuhelun ja suvaitsevaisuutta sekä erilaisten oppimisalustojen ja -ohjelmien käyttön, joita ei ihan jokapäiväisessä opiskelussa käytetä.


Entäpä mitä oppivat projektissa mukana olleet opettajat. Kaikki mukana olleet opettajat olivat tietyn alan asiantuntijoita, jolloin vertaisoppien opittiin yhdessä  uusia pedagogisia keinoja ja ideoita mm. ohjelmoinnin ja TVT- taitojen opettamiseen opetussuunnitelman mukaisesti, toteaa Vuorimaa. Lisää projektista voit lukea yhteistyöhankkeen nettisivuilta.

Palkinto jaettiin lokakuun lopussa Varsovassa järjestetyssä eTwinning konfrenssissa. Vuorimaa totesi palkonnon jakotilaisuuden olleen hieno kokemus ja konfrenssin työpajojen annin olleen mielenkiintoinen. Riviopettajan on välillä hyvä tietää ja tiedostaa eurooppalainen taso ja samalla sijoittaa Suomi ja oma opetus siihen perspektiiviin. Ohjelmoinnin, koodauksen ja robotiikan suhteen olemme etujoukoissa, toteaa Vuorimaa tyytyväisenä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti