4.1.2019

Menneisyys kohtaa tulevaisuuden: välähdyksiä Varsovan eTwinning-konferenssista

“Our cultural heritage is more than the memory of our past; it is the key to our future.”

Vuosi 2018 oli eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi. Tämä aihe oli näyttävästi esillä eTwinningin vuosittaisessa konferenssissa, joka pidettiin tällä kertaa Varsovassa. Konferenssiin osallistui yli 500 opettajaa, rehtoria ja opetusalan ammattilaista.

Eurooppalaisen kilpailun voittajat: Pasi Vuorimaa ja Esa Oila
Eurobarometrin mukaan “yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta on sitä mieltä, että kulttuuriperintöä pitäisi opettaa kouluissa”. On tärkeää, että opettajat ja oppilaat tutustuvat Euroopan monimuotiseen ja elävään kulttuuriperintöön ja myös osallistuvat itse sen tuottamiseen. Tässä eTwinningillä voi olla vahva rooli.

Konferenssissa nostettiin osaamisen kehittämisen painopisteiksi:

  • tietoisuuden kehittyminen yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista
  • osallisuuden kokemuksen vahvistaminen: olemme osa Eurooppaa
  • erilaisten menetelmien kehittely ja jakaminen Euroopan kulttuuriperinnön ja yhteisten aineistojen turvaaamiseksi ja kehittämiseksi sekä niiden käyttämiseksi opetuksessa ja käytön edistämiseksi 


Yhteiset arvot eurooppalaisen yhteistyön perustana


Konferenssin avauspuheenvuoron piti EU:n kasvatus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilukomissaari Tibor Navracsics. Hän ilmaisi huolensa Euroopan kahtiajakautumisesta. ”Meidän on keskityttävä tarkastelemaan sitä, mitä kulttuurissamme on yhteistä, eikä korostettava eroavaisuuksia.” hän totesi.
Koulut ja kasvatus ovat avainasemassa, kun haluamme nuorten kasvavan avarakatseisiksi, erilaisuutta arvostaviksi ja tasa-arvoa puolustaviksi kansalaisiksi. Kunnioittamalla omaa kulttuuriperintöämme ja tutustumalla muihin kulttuureihin opimme ymmärtämään niitä paremmin ja löydämme ihmiskuntaa yhdistävät periaatteet ja arvot.

”Tärkeimmäksi konferenssin anniksi nousi tietoisuus siitä, miten keskeisessä ja tärkeässä asemassa eTwinning-verkosto on, kun haluamme luoda yhteyksiä ja samalla tasoittaa eroja eri puolilla Eurooppaa ja sen lähialueilla sijaitsevien koulujen välillä. Comenius kehotti aikoinaan avaamaan ikkunat Eurooppaan, eTwinning on avannut tietoverkot toistemme luo.” kiteyttää kokemuksiaan erityisopettaja Annamari Kurki Putaan koulusta, Torniosta.

Kulttuuriperintö osana arkielämää 
Elävän perinnön puu - luotu konferenssityöpajassa


Konferenssin monipuolinen työpajavalikoima tarjosi opettajille runsaasti käytännön opetusvinkkejä, -menetelmiä ja -materiaaleja kulttuuriperintökasvatukseen. Sitä lähestyttiin monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi draaman, musiikin, digitalisaation ja pelillistämisen kautta.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Kati Nurmi piti konferenssissa elävän perinnön työpajan, joka hyödynsi aiemmin yhdessä Museoviraston kanssa valmistettuja elävän perinnön opetusmateriaaleja.

”Osana työpajaa opettajat pohtivat heille itselleen tärkeää kulttuuriperintöä (henkilökohtaista, alueellista, kansallista tms.) ja keneltä sekä miten se on heille periytynyt. Yhteisenä tekijänä eri kansallisuudesta riippumatta nousivat esiin etenkin äidiltä tai isoäidiltä perityt ruoanvalmistustaidot ja reseptit, jouluun liittyvät tavat ja perinteet, sekä perheen ja suvun omat perinteet. Osallistujat saivat myös tehtäväkseen pohtia ryhmissä eurooppalaista kulttuuriperintöä ja nostaa esille yhden aiheen, jonka he kokivat yhdistävän kaikkia eurooppalaisia jollain tavalla. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön listalle ehdotettiin oopperaa, kansantarinoita, virallista ja palkallista kesälomaa, sekä pääsiäismunien maalausta (myös ei uskonnollisena perinteenä).  Kaiken kaikkiaan sekä käytetyt materiaalit että opetusmetodit saivat hyvää palautetta.” kuvailee Kati Nurmi vetämäänsä työpajaa ja sen antia.

Osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta Euroopan Komissio on julkaissut opettajille suunnatun kulttuuriperintökasvatuksen oppaan, Europe’s Cultural Heritage Tookit for Teachers. Kulttuuriperintöön liittyviä eTwinning projekteja puolestaan esitellään Learning from the past, designing our future: Europe's cultural heritage through eTwinning-oppaassa.

Kontaktit kollegojen kanssa ja yhdessä tekeminen ihan parasta


Palkintomatkalla Varsovan konferenssissa olivat eurooppalaisen eTwinning kilpailun voittajat Pasi Vuorimaa ja Esa Oila (Havukosken koulu, Vantaa) sekä Suomen eTwinning-kilpailun voittajat opettajat/rehtorit Mirjami Hyttinen ja Sari Lantto (Ylitornion yhteiskoulun lukio, Ylitornio) ja Sari-Hannele Kiviaho ja Annamari Kurki (Putaan koulu, Tornio).

Lisäksi mukana olivat Kati Nurmi (Kulttuuriperintökasvatuksen seura), Anne Onnela (Opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff (Opetushallitus).

Työpajat olivat Hannele Kiviahon mielestä mielenkiintoisia ja hänelle sopii hyvin ryhmissä työskentely. ”Toiminnallinen oppiminen ovat kivaa ja rentoa. Samalla tutustuu eri maiden opettajiin. Työpajojen opettajat olivat innostavia ja tulen mahdollisesti jollain tapaa käyttämään opetuksessani työpajoissa saamiani ideoita.”

Myös Pasi Vuorimaa innostuu kohdatessaan kollegoita. ”Innokkaiden ja samanhenkisten ihmisten kanssa ollessa yhdessä saa jälleen uutta intoa ja ideoita. Kiireisessä arjessa ehtii yleensä paneutua vain arjen pyörittämiseen ja omaan perustehtävään. Innokkaiden ihmisten kanssa keskustelu ja työskentely herättävät aina uusia ideoita.

Suomen delegaatio VarsovassaLinkkejä ja vinkkejä kulttuuriperintökasvatukseen: 

Museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhdessä valmistamat elävän perinnön opetusmateriaalithttp://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

Kulttuurin vuosikello: http://www.kulttuurinvuosikello.fi
Kulttuuriperinnön vapaasti käytössä oleva materiaalipankki kouluille, päiväkodeille ja kaikille muille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille. Sivulla on melkein 500 ideaa ja vinkkiä opetukseen. Opetusmateriaalit on organisoitu temaattisesti (paikallisuus, moninaisuus, kansainvälisyys, uskonnot ja katsomukset, taide ja luovuus, rakennus- ja luonnonperintö, perinteet ja sukupolvien välisyys).

Kulttuurikasvatussuunnitelma: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton yhdessä toteuttama kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti