13.3.2013

eTwinningiä ja kansainvälisyysintoa Länsirannikolla

Porin kokoisessa  kaupungissa tapahtuu paljon lukuvuoden mittaan, niinpä  myös kansainvälisyyteen liittyvää toimintaa on runsain mitoin. Kansainvälisyys näkyy monin raikkain tavoin mm. teemapäivinä  ja  vierailijoiden kautta, ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen   ja kulttuuritietoisuuden kehittymiseen panostetaan paljon. Liikkuvuushankkeita on myös paljon, pienien ryhmien räätälöidyistä opintomatkoista (esim. Porin Lyseon latinan ja kuvataiteen retki Roomaan) isompiin hankkeisiin (esim. Meri-Porin lukion pitkä-aikainen osallistuminen Unescon the Baltic Sea Projectiin) . Koulutoimessa on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että toiminta ei ole koordinoitua eikä kovin näkyvää laajemmalle yhteisölle. Tästä syystä kaupungissa on käynnissä hanke, jonka tarkoitus on luoda kaupungin koulujen toiminnalle tukirakenteeksi ja työkaluksi kansainvälisyyssuunnitelma. Tätä varten on kutsuttu koolle kansainvälisyystyöryhmä, joka edustaa kaikkia kouluasteita mahdollisimman kattavasti.

Työryhmässä vallitsee innostunut ilmapiiri, ja se haluaa luoda suunnitelman, joka on motivoiva ja käyttökelpoinen.  Aiomme luoda oheispalveluna verkkosivuston opettajien työn helpottamiseksi ja kansainvälisyystoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi olemme asettaneet tavoitteeksi tukea opettajien verkostojen vahvistumista siten, että ne opettajat, joilla on yhdensuuntaisia intressejä, löytäisivät toisensa nykyistä helpommin.   Näemme, että kiire ja ajan riittämättömyys ovat realiteetteja, ja että opettajien nykyistä laajempi tiimityöskentely olisi voimaannuttavaa.

Keskeinen tavoitetaso kansainvälisyyssuunnitelmassamme on yhtäältä kotikansainvälisyys ja toisaalta kansainvälisyyden nivoutuminen koulun jokapäiväiseen työhön.  Tähän kohtaan eTwinning sopii kuin nakutettu. Sen avulla voi avata luokkahuoneesta virtuaalisen ikkunan toiseen maahan. Sen avulla voi opiskella keskeisiä oppiaineiden sisältöjä mielekkäästi ja uusia näkökulmia saaden eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.  eTwinning on ajankohtaista myös siitä syystä, että TVT:n käyttö opetuksessa lisääntyy vauhdilla kaupungissamme, ja opettajilla ja oppilailla/opiskelijoilla on yhä paremmat valmiudet, halu ja välineet olla tietoverkon ja internet-palveluiden avulla yhteydessä kumppaneihin kaukana.

eTwinningin hienouksia on sen joustavuus. Se soveltuu kaikille asteille, ja projekteihin voi osallistua keskeisenä toimijana tai lähteä mukaan muiden luomaan valmiiseen projektiin. Projektin kesto on myös joustotekijä: projekti voi ulottua useammalle vuodelle tai olla lyhytkestoinen miniprojekti. Projektin osallistujina voisi olla kouluilta laajemmin opettajatiimejä. Tällainen toiminta olisi omiaan tukemaan koulun kansainvälisyysopetuksen tavoitteiden toteutumista, ja kehittämään koulun toimintakulttuuria. Opiskelijoiden osallistuminen eTwinning-toimintaan ja – projekteihin toteuttaa aktiivisen kansalaisuuden aihekokonaisuutta ja lisää osallisuutta.

Porissa eTwinning-projekteja on tehty ja on käynnissä jonkin verran, mutta niiden lisäämiselle on selkeä tilaus. Kansainvälisyyshanke järjestää sekä koulutusseminaarin  että  toripäivän , joissa eTwinning on näkyvästi esillä. Näissä tilaisuuksissa tarjotaan perustietoja ja inspiraatiota eTwinningistä. Lähettiläänä olen luonnollisesti käytettävissä henkilökohtaiseen opastukseen kouluilla.
Näen eTwinning valtavan hienona keinona toteuttaa kansainvälisyyden tasoja siten, että kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä  ja kotikansainvälisyys  (kuva) saavuttaa kaikki oppilaat. eTwinningin avulla maailmankansalaisuuteen kasvaminen on yhä helpompaa kaikille oppilaille. Ja tämä voi tapahtua ihan tavallisen koulupäivän puitteissa. Oppimisympäristö laajenee omasta luokasta toiseen maahan ja toisten koululaisten elämänpiiriin.
OPH, Paula Mattila

TVT:n käytöstä opetuksesta on yleisesti todettu, että sitä pitäisi käyttää silloin kun se tuo lisäarvoa. eTwinningillä sitä totisesti tulee!

Tällä hetkellä lukiomme opiskelijoita kirjoittaa blogiartikkeleita ja kommentteja eTwinning-blogiin ranskalaisen kumppanikoulun kanssa. He tekevät tätä koulutunnilla  valinnaistehtävänä. Tehtävää voi tehdä pakollisella kurssilla englanti 6. Oppilailla on valikko, jonka kaikki tehtävät liittyvät kurssin opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Osa tehtävistä perustuu oppikirjaan, osa oheismateriaaleihin, osa edellyttää tiedonhakua ja eTwinning-blogitehtävä on pohdiskeleva kirjoittamistehtävä. 4 kommenttia:

 1. Kansainvälisen toiminnan paikallinen kehittämissuunnitelma on instrumentti, jota voi käyttää toimintojen ohjaamiseen monenlaisten ja monen tasoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten Maria kirjoittaa, erityisen tärkeää on, että kansainvälisyys asenteina ja ymmärryksenä ulottuu jokaiseen opiskelijaan. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa jokaisella opiskelijalla pitäisi olla myös oikeus ystävystyä/verkostoitua kansainvälisesti virtuaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

  Edellä mainittu luo kansainvälisyyssuunnitelman laaja-alaisen kehittämistavoitteen. Siihen ei kuitenkaan päästä ilman erilaisia tukitoimia ja muutoksia koulujen toimintakulttuurissa. Oppiminen on perinteisesti tapahtunut luokissa suljettujen ovien takana. Kansainväliset hankkeet ja tapahtumat tulisi kuitenkin tuoda vahvasti näkyväksi ja jakaa kaikille koulun/alueen opettajille, oppilaille ja vanhemmille. Hyvien käytänteiden mallintaminen ja jakaminen on osa oppimisprosessia. Opettajien verkostoituminen liittyy osana jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, jota ilman uusien oppimistavoitteiden mukaista koulujen toimintakulttuurin muutosta ei tapahdu.

  Erityisen tärkeä on jakaa hyviä kokemuksia. Marian oppimisen eriyttämistapa lukion englannin kurssilla on erityisen mainio. Yhteisen blogin kirjoittaminen eTwinning-kumppanioppilaitten kanssa on pohdiskeleva kirjoittamistehtävä parhaasta päästä. :)


  VastaaPoista
 2. Todella hyvä ajatus tuo yhteisen blogin pitäminen! Minun kolmasluokkalaiseni puhuvat Skype-puhelun ranskalaisten ikätoveriensa kanssa viikottain. Heti alkoi mielikuvitus pyöriä: Ehkä samat vekarat voisivat alkaa vuoden-kahden päästä kirjoittaa jo jonkinlaista blogia tai vastaavaa. Kiitos ideasta!

  VastaaPoista
 3. Lukiossamme on joka vuosi kansainvälisyyskurssi, joka valitettavasti on ollut lähempänä turistimatkaa. Lukion ykköset tekevät siis ulkomaan matkan pääsiäisen tienoilla. Olen itse mahdollisesti yksi kurssin vetäjistä ensi lukuvuonna ja haluaisin viedä kurssia "aidomman" kansainvälisyyskasvatuksen suuntaan. Löysin tämän sivun vähän vahingossa. Kysymykseni: saako tämän systeemin (eTwinning) kautta hankittua yhteistyökoulun? En haluaisi mihinkään raskaaseen byrokraattiseen EU-koneistoon meidän koulua, vaan ihan matalankynnyksen toimintaan kahden koulun opiskelijoiden välillä. Joku yhteinen projekti ja mahdollinen tapaaminen keväällä.

  VastaaPoista
 4. Kyllä. eTwinningissä löytää yhteistyökumppaneita digitalisiin yhteistyöprojekteihin! Tästä voit rekisteröityä (www.etwinning.net) ja pääset sitten heti etsimään kumppaneita

  VastaaPoista