8.2.2021

Kestävän kehityksen taideaakkoset – helppo idea eTwinning-projektiisi

Kestävän kehityksen taideaakkoset on helppo, oppilaita innostava ja yhteisöllinen tehtävä eTwinning-projektiisi. Ideaa voit soveltaa osaksi projektia tai sen ympärille voit rakentaa projektin. Tehtävää on helppo muokata eri-ikäisille oppijoille.

 

Aakkoset kestävästä materiaalista

Ensin kumppanimaiden oppilaat askartelevat yhteiset aakkoset. Yhdessä sovitaan, mitkä kirjaimet kunkin maan oppilaat taiteilevat. Kirjaimet askarrellaan pienissä ryhmissä kierrätysmateriaaleista tai luonnonmateriaaleista. 

 

Viestit maapallon puolesta

Seuraavaksi eri maiden oppilaiden taideaakkoset kuvataan ja kootaan teoksesi sähköiselle alustalle. eTwinning-projektin yhteisessä työskentelytilassa eli TwinSpacessa on jo valmiina tähän sopiva väline: TwinBoard-taulu, johon on helppo laittaa kuvia. Aakkoset voi koota yhteen myös vaikkapa Padletiin, joka on helppo lisätä projektin työtilaan TwinSpaceen.

Kuhunkin kirjaimeen oppilaat ideoivat pienissä ryhmissä viestin maapallon suojelemiseksi. Ryhmä kirjoittaa viestin projektin yhteisellä kielellä kirjaimen mukaan sähköiselle alustalle. Jos valitulle alustalle voi lisätä ääntä, oppilaat myös nauhoittavat viestit: Suomalaiset oppilaat lukevat vaikkapa kreikkalaisten oppilaiden viestit ja vastaavasti kreikkalaiset suomalaisten. 

Myös oppilaiden äidinkielet saisi tässä tehtävässä hienosti näkyviin ja kuuluviin. Oppilasryhmät voisivat kirjoittaa ja nauhoittaa viestit maapallon puolesta myös omalla äidinkielellään.

Näin syntyi kuuden eri maan oppilaiden yhteinen kestävän kehityksen taideaakkosto EWWR Sustainable Art Alphabet eTwinning-projektissa WE ARE ART. Näet ja kuulet oppilaiden lähettävän viestejä siitä, mitä tehdä tai olla tekemättä elääkseen kestävästi.

 

Viestit kuuluviin Eurooppaan 

Taideaakkosista WE ARE ART -projektikumppanit innostuivat kokoamaan myös e-kirjan. Tähän käytettiin Book Creatoria. Jokaisella kirjan sivulla on kirjain, viesti ja lyhyt video oppilaan sanomasta. Tällä e-kirjallaan oppilaat osallistuivat Euroopan jätteiden vähentämisen viikolle European Week of Waste Reduction EWWR

Huipentumana he voittivat European Special Prize -sarjan, johon jätettiin yli 15 000 aloitetta eri puolilta Eurooppaa. Aloite sai kiitosta eurooppalaisesta hengestään: Oppilaat saivat yhdessä äänensä kuuluviin maapallon suojelemiksi! 

*****

WE ARE ART palkittiin yhtenä Suomen parhaista eTwinning-projekteista vuonna 2020. Suomesta projektiin osallistui Kummun koulun 4B-luokan oppilaat opettajanaan Sonja Tukiainen.
Lue lisää WE ARE ART -projektista Opetushallituksen uutisesta Vuoden parhaat eTwinning-projektit on nimetty.


28.1.2021

eTwinning Plus -maat suomalaisen opettajan yhteistyökumppaneina


Me kaikki tiedämme, että eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö. Se tarjoaa jokaiselle koulussa työskentelevälle (opettajille, rehtoreille, koulukirjastojen työntekijöille jne.) koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä. Mutta eTwinningin Eurooppa ei rajoitu vain meidän lähimpiin maihimme.Mitä ovat eTwinning Plus -maat?

Tietysti löydät eTwinning-kumppaneita etäisistä Euroopan maista, kuten vaikka Kreikasta tai Portugalista. Mutta hieman kaukaisemmatkin maat ovat mukana. Oletko tullut ajatelleeksi, että voisit löytää eTwinning-kumppanin vaikkapa Kaukaus-vuorten tuolta puolen jopa Kaspianmeren rannalta. Mukana on nimittäin viisi itäistä, maantieteellisesti Eurooppaan kuuluvaa mutta EU:n ulkopuolella sijaitsevaa maata: Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia ja Azerbaidzan. Lähi-idästä mukana ovat Jordania ja Libanon ja Afrikasta Tunisia.


Minkälaisia projekteja voisi käynnistää?

Näistä maista voit etsiä itsellesi kumppaneita samalla tavalla kuin EU-alueeltakin. Plus-maan opettajan kanssa voit perustaa yhdessä projektin tai kutsua hänet mukaan projektiin, jonka olet käynnistänyt vaikkapa romanialaisen kanssa. Etsitpä plus-kumppaneita sitten maakohtaisesti, alueittain tai kumppanifoorumeista, löydät kyllä haluamasi. Plus-maiden opettajat ovat motivoituneita ja kiinnostuneita, joten löydetty kumppani varmasti myös jatkaa sovittua yhteistyötä.Yleensä Plus-maiden kanssa luodut projektit ovat samanlaisia kuin kaikki tavalliset eurooppalaiset projektit. Suomalaiset ja plus-maan opettajat kutsuvat ehkä mukaan muita omista maistaan tai muualta Euroopasta ja heidän oppilaansa työskentelevät yhdessä yhteisen pedagogisen teeman tiimoilta.


Avartavia kulttuurielämyksiä

Mutta halutessasi voit myös laajentaa omaa ja oppilaidesi kokemuspiiriä erilaisiin kulttuurisiin ja maantieteellisiin asioihin. Tutustuminen aivan toisenlaiseen ympäristöön voi avartaa näkemyksiä molemmin puolin. Suomalaiset oppilaat ovat viettäneet Azerbaidzanin kanssa paikallista ”uutta vuotta”, maaliskuulle sijoittuvaa kevään tulon nowruz-juhlaa, jota siellä on vietetty kohta 3000 vuoden ajan. Jordanialaisten kanssa on tutustuttu arabikulttuuriin ja tunisialaiset ovat kertoneet tamperelaisille elämästä Saharassa. Ukrainalaisten kanssa on tutkittu maidemme kulttuurien monia yhteisiä piirteitä ja Libanonin kautta on kurkistettu Lähi-Idän perinteisiin.  Tavanomaisen ulkopuolelle

Luo ystävyyssuhteita tavanomaisen ulkopuolelle niin havaitset, kuinka pieni maailma sittenkin on ja kuinka samanlaisia kaikki ovat!


Huomaathan, että omissa eTwinning-tiedoissasi sinulla on mahdollisuus ilmoittaa, haluatko olla Plus-maiden opettajien löydettävissä. Jos merkitset siihen kyllä, saatat saada yhteydenottoja näistä maista. Jos kuitenkin haluat pitäytyä perus-Euroopassa, se on myös täysin mahdollista. Tässäkin tapauksessa voit valintasi rajoittamatta itse etsiä kumppaneita Plus-maista.


Posted by
Yrjö Hyötymäki, eTwinning-lähettiläs19.1.2021

eTwinning -projekti osana monialaista oppimiskokonaisuutta

Vuonna 2016 voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman perusteissa kouluja velvoitetaan tarjoamaan oppilaille vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) vuodessa. Uudistuneessa opetussuunnitelmassa punaisena lankana kulkevat myös laaja-alaisen osaamisen taidot, joita tulee harjoittaa ja arvioida osana kaikkien oppiaineiden opetusta.  Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden näiden taitojen harjoitteluun. Oppilaiden tulisi olla aktiivisesti mukana valitsemassa ja pohtímassa työskentelyn tavoitteita. Oppilaan osallisuus on tärkeä osa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tulisi käsitellä niitä teemoja ja ilmiöitä, joita muutoinkin käsiteltäsiin eri oppiaineiden tunneilla. Yhteistyö oman koulun ja muiden koulujen opettajien välillä kehittää omaa osaamista muiden avulla. 

Espoolaisessa Mankkaan koulussa 9. -luokkalaisten monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana on "tulevaisuus", jossa erityisesti ammattinvalinta, opinnot sekä työelämä ovat keskeisiä osa-alueita. Jokainen oppilas muodostaa virtuaalisen perheen, jossa oppilas itse on kuvitteellisesti 20-vuotias. Perheeseen kuuluvat sen lisäksi vanhemmat, isovanhemmat sekä perheeseen kuuluva lapsi. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tarkastellaan eri ikäisten henkilöiden mm. ammatinvalintaa, opintoja sekä työelämää.

Oppiaineista A-saksa kuuluu 9.luokkalaisten monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Jotta oppilaat pystyvät kielellisesti käsittelemään tulevaisuus -teemaa, tulee heidän tutustua sanastoon ja teksteihin. Pohjustaakseen monialaista oppimiskokonaisuutta, oppilaat työskentelevät saksankielisessä eTwinning -projektissa "Werbung im Beruf" yhteistyössä puolalaisen ja romanialaisen koulun oppilaiden kanssa. Ensimmäisenä tehtävänä oppilaat esittelevät itsensä kertoen itsestään ja mm. harrastuksistaan. Yhteistyökoulun oppilaat suosittelevat joitain ammatteja saksaksi. Sen jälkeen oppilaat lisäsivät kuvia ammateista ja yhteistyökoulun oppilaat kirjoittivat kuvan alle, mistä ammatista on kyse. Tämän jälkeen siirryimme tutkimaan mainoksia. Katsoimme yhteisiä mainoksia ja pohdimme, minkä alan mainoksesta on kyse. Projektimme jatkuu vielä keväällä 2021.

Monialaisen oppimiskokonaisuuteen kuuluu, että oppilas itse toimia tutkijana. Yhteisen teeman käsittelyn jälkeen oppilaiden tulee itse siirtyä pohtimaan monialaisen oppimiskokonaisuuden teemaa, asettaa tavotteita ja tuottaa jokin lopputuotos. Yhteinen monialaiseen oppimiskokonaisuuden teemaan liittyvä eTwinning -projekti tarjoaa mahdollisuuden jatkaa teeman käsittelyä tutkivalla otteella kansainvälisessä yhteistyössä. Oppilas on tutustunut puolalaisen ja romanialaisen koulun oppilaisiin ja se on laajentanut teeman käsittelyä luokkahuoneesta tai omasta koulusta laajemmalle, eurooppalaiselle tasolle.

 

15.12.2020

eTwinning lähettilään taipaleelta

Olen iloinen, että sain mahdollisuuden olla osa eTwinning lähettiläiden upeaa, taitavaa ja kokenutta joukkoa. Ehdin toimia eTwinning lähettiläänä puolitoista vuotta ennen eläkkeelle siirtymistäni. Avoimeen ja ystävälliseen lähettiläiden verkostoon oli helppo liittyä.

Etwinning lähettiläät ovat jonkinlainen kokemusasiantuntijoiden verkosto. He ovat itse toteuttaneet eTwinning projekteja ja osaavat kertoa niistä koulutuksissaan muille. He pitävät lähi- ja etäkoulutuksia ja opastavat opettajia erilaisissa käytännön kysymyksissä. Kun jotain ei tiedä, aina löytyy joku, joka tietää. Lähettiläs kirjoittaa blogitekstejä pyydetyistä aiheista ja osallistuu keskusteluun somessa. Tarkoitus on kertoa eTwinning yhteisön toimintatavoista ja houkutella sinne lisää toimijoita.

Lähettiläät ovat myös jonkinlainen linkki kansallisen tukipalvelun ja käyttäjien välillä. Kansallinen tukipalvelumme järjestää lähettilästapaamisen kahdesti vuodessa. Kokoontumisten asioihin on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa, mutta lähettilästapaamisten ohjelma oli aina lähettilään tehtävässä auttava ja siten varsin hyödyllinen. Sitä paitsi oli hauska päästä tekemään pieni ekskursio Ylitorniolta Helsinkiin, matkailuhan tunnetusti avartaa.


Kutsu oppia uutta

Jokaisessa lähettiläiden kokoontumisessa opin jotain uutta. Sain tuoreita ideoita ja opin käyttämään alustaa paremmin. Ideoimme yhdessä, miten on parasta esitellä asioita. Koulutuksista löysin myös ohjelmia, joista oli paljon hyötyä ja iloa etäopetuksessa viime vuoden koronakeväänä. Ihastuin varsinkin Mentimeteriin, jolla oli helppo aktivoida opiskelijat verkossa. Koin lähettiläänä toimimisen paitsi koulutustehtäväksi, myös kutsuksi oppia itse uutta.

Suomessa meitä eTwinning lähettiläitä on 14 eri puolilta Suomea. Kuulumme myös kansainväliseen lähettiläiden verkostoon, jossa on noin 1500 jäsentä. Pohjoismainen lähettilästapaaminen Marsdenissa oli hieno mahdollisuus tutustua pohjoismaisiin kollegoihin ja eri maiden käytäntöihin sekä virvoittaa vanhaa kouluruotsiani. Se myös poiki koulullemme media-aiheisen projektin tanskalaisen koulun kanssa.

Viime syksynä järjestettiin kansainvälinen verkkokurssi lähettilään työhön. Kurssilla tein alla olevan mainoksen, joka kertoo eTwinningin hyödyistä. Koulutuksen parhaita hyötyjä oli harjoitella lähettilään työssä tarvittavia verkottumisen taitoja. Yhteistyötä tehdessä joutuu joskus painelemaan auraamatontakin tietä.


Eurooppalaista identiteettiä kasvattamassa

Lähettilään työhön liittyy paljon aivan teknistä asiaa eurooppalaisesta yhteistyöstä. Erityisesti kansinvälissä konferensseissa olen kuitenkin tajunnut, että eTwinningissä on kyse enemmästä: eurooppalaisesta identiteetistä ja kyvystä toimia yhdessä.

Sain osallistua Varsovassa eTwinning konferenssiin ja Dublinissa eTwinning koulujen vuositapaamiseen. Tämä huikea lähes 900 000 opettajan ja yli 215 000 koulun yhteisö opettaa lapsillemme ja nuorillemme tulevaisuuden tietoja ja taitoja: kykyä toimia yhteistyössä toisten kanssa, digi-, kieli- ja viestintätaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. EU on paljon enemmän kuin pelkkkä talousliitto.

On tärkeä saada nuoret kiinnostumaan toisista kulttuureista, kansoista ja ihmisistä. Opettaa heitä kunnioittamaan toisia ihmisiä. On tärkeä kasvattaa nuoria yhteistyökykyisiksi eurooppalaisiksi.


Kiitos!

Oli etuoikeus saada toimia eTwinning lähettiläänä! Arvostan teitä, kansallisen tukipalvelun ihmiset Riikka Aminoff ja Olga Lappi, rautaisesta ammattitaidostanne ja verkosto-osaamisestanne. Tänä etäyhteyksien syksynä olette polkaisseet käyntiin mahtavat verkkokoulutukset, jotka ovat tavoittaneet hienosti opettajia ja tukeneet kouluja. Arvostan teitä, eTwinning lähettiläät, siitä, että oman työnne ohella jaatte osaamistanne, järjestätte koulutuksia ja kudotte yhteistyöverkostoja. Teette tärkeää työtä!

                                                                                            Mirjami Hyttinen